Маркетинговий аналіз підприємства

Скачать

Сутність, види та структура стратегічного планування. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства. Аналіз внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища. Оцінка конкурентних переваг та ринкових перспектив підприємства.

Размер: 2,0 M
Тип: дипломная работа
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Розробка плану маркетингу підприємства
Маркетинговий аналіз ситуації на ринку продукції, яку представляє ЗАТ "Рівне-Борошно". Місія та короткострокові цілі підприємства. Розробка для даного...

Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів
Роль маркетингу в управлінні інвестиційним проектом підприємства. Аналіз факторів мікро- і макро- середовища ЗАТ "АВК", основних постачальників. Аналі...

Підприємницька ідея по виготовленню клеєних букових щитів
Загальна характеристика підприємства. Аналіз стану справ у галузі, деревообробні підприємства регіону, конкуренти ТзОВ "Компанія АІТА". Бізнес-історія...

Маркетинговий аналіз меблевого ринку на прикладі IKEA
Загальна характеристика підприємства. Характеристика ринку та конкурентів. Фактори маркетингового середовища та їх характеристика. Аналіз конкурентних...

Маркетинговий аналіз діяльності підприємства "Український завод понадвеликогабаритних шин" (м. Дніпропетровськ) на ринку шин для кар’єрної автомобільної техніки в Україні та за кордоном
Характеристика діяльності заводу з виробництва понадвеликогабаритних шин. Проведення аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Визна...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи стратегічного планування маркетингу на підприємствах

1.1 Поняття стратегії та стратегічного планування

1.2 Сутність і види стратегій

1.3 Функції і структура стратегічного планування

1.4 Характеристика маркетингових стратегій

2. Методика маркетингового стратегічного аналізу

2.1 Стратегічний та оперативний аналіз

2.2 Аналіз внутрішнього маркетингового потенціалу підприємства

2.3 Аналіз зовнішнього маркетингового середовища підприємства

3. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства ТОВ «АРНІКА»

3.1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства

3.2 Аналіз внутрішнього потенціалу підприємства

3.3 Оцінка ринкових перспектив підприємства

3.4 Оцінка конкурентних переваг підприємства

4. Охорона праці і навколишнього середовища

4.1 Загальні питання охорони праці

4.2 Організація управління охороною праці

4.3 Промислова санітарія

4.4 Організація безпечних умов праці на робочому місці

4.5 Електробезпека

4.6 Пожежна безпека

4.7 Охорона навколишнього середовища

Висновки

Додатки

ВСТУП

Маркетинг відіграє вирішальну роль в успіху економічної діяльності будь-якого підприємства. Прикладом служать успішні підприємства, що діють у самих різних галузях і в різних ринкових умовах, що керуються у своїй діяльності маркетинговими стратегіями. Здатність домогтися стійкої конкурентної переваги багато в чому залежить від ефективності маркетингової стратегії підприємства, обумовленою орієнтацією стратегії на ключових факторах успіху у своїй галузі при конкретних ринкових умовах - маркетингової стратегії здатної підсилювати ключові компетенції компаній.

Маркетингова стратегія - елемент стратегії діяльності підприємства, спрямований на розробку, виробництво й доведення до покупця товарів і послуг, найбільш відповідним його потребам.

В маркетингово-орієнтованому підприємстві стратегія маркетингу - це перш за все інструмент підвищення конкурентоспроможності в майбутньому періоді.

Стратегія являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації й досягнення її цілей. Стратегія здебільшого формулюється й розробляється вищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь всіх рівнів управління, і виконується всіма структурними підрозділами і службами підприємства.

Стратегія маркетингу формується з метою здійснення виробничо-комерційної діяльності в повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями підприємства.

Маркетингова стратегія підприємства розробляється на основі досліджень і прогнозування кон'юнктури товарного ринку, вивчення покупців, вивчення товарів, конкурентів і інших елементів ринкового господарства. Маркетингова стратегія визначає, як потрібно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити й задовольнити цільові ринки й досягти цілей організації. У рішеннях про структуру маркетингу визначальні - планування продукції, збут, просування й ціна. В залежності від маркетингової стратегії формуються маркетингові програми.

Все це свідчить про актуальність вивчення даної проблеми в темі дипломної роботи - «Розробка маркетингової стратегії торгівельного підприємства».

Мета дипломної роботи полягає в теоретичному обґрунтовуванні, розробці практичних рекомендацій по формуванню маркетингової стратегії підприємства.

Об'єктом дослідження виступає підприємство ТОВ «Арніка».

Предметом дослідження даної дипломної роботи є процес вибору та розробки маркетингової стратегії підприємства.

В дипломній роботі поставлені такі задачі:

1) розглянути поняття та види маркетингових стратегій;

2) розглянути теоретичні основи вибору та розробки маркетингових стратегій;

3) проаналізувати виробничо-господарську і маркетингову діяльність підприємства ТОВ «Арніка»;

4) зробити оцінку можливих та більш привабливих ринків збуту;

5) обрати маркетингову стратегію для підприємства;

6) запропонувати заходи з контролю за досягненням маркетингової стратегії.

Методи дослідження - SWOT-аналіз, ситуаційний аналіз, статистичні, опитування.

Інформаційне забезпечення - статистична інформація, літературні джерела, Internet ресурси.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

1.1 Поняття стратегії та стратегічного планування

Поняття «стратегія» увійшло до числа управлінських термінів в 50-і роки, коли проблема реакції на несподівані зміни в зовнішнім середовищі придбала велике значення. Спочатку зміст цього поняття був неясний. Словники не допомагали, тому що, дотримуючись військового слововживанню, вони усе ще визначали стратегію як «науку й мистецтво розгортання військ для бою» [1].

У той час багато керівників, а також деякі вчені сумнівалися в корисності нового поняття. На їхніх очах протягом півстоліття американська промисловість розвивалася без усякої стратегії, і вони ставили запитання, навіщо вона раптом стала потрібна і яка від її користь фірмі.

По своїй істоті стратегія є набір правил для прийняття рішень, яким організація керується у своїй діяльності. Існує чотири різні групи [2].

1) правила, використовувані при оцінці результатів діяльності фірми в сьогоденні й у перспективі. Якісну сторону критеріїв оцінки звичайно називають орієнтиром, а кількісний зміст - завданням,

2) правила, по яких складаються відносини фірми з її зовнішнім середовищем, що визначають: які види продукції й технології вона буде розробляти, куди й кому збувати свої вироби, яким чином домагатися переваги над конкурентами. Цей набір правил називається продуктово-ринковою стратегією або стратегією бізнесу,

3) правила, по яких установлюються відносини й процедури усередині організації. Їх нерідко називають організаційними,

4) правила, по яких фірма веде свою повсякденну діяльність, називані основними оперативними прийомами.

Стратегії мають кілька відмінних рис.

Процес вироблення стратегії не завершується якою-небудь негайною дією. Звичайно він закінчується встановленням загальних напрямків, просування по яких забезпечить ріст і зміцнення позицій фірми.

Сформульована стратегія повинна бути використана для розробки стратегічних проектів методом пошуку. Роль стратегії в пошуку полягає в тому, щоб, по-перше, допомогти зосередити увагу на певних ділянках і можливостях; по-друге, кинути всі інші можливості як несумісні зі стратегією.

Необхідність у стратегії відпадає, як тільки реальний хід розвитку виведе організацію на бажані події.

У ході формулювання стратегії не можна передбачати всі можливості, які відкриються при складанні проекту конкретних заходів. Тому доводиться користуватися сильно узагальненою, неповною й неточною інформацією про різні альтернативи.

Як тільки в процесі пошуку відкриваються конкретні альтернативи, з'являється й більше точна інформація. Однак вона може поставити під сумнів обґрунтованість першого стратегічного вибору. Тому успішне використання стратегії неможливо без зворотного зв'язка.

Оскільки для відбору проектів застосовуються як стратегії, так і орієнтири, може здатися, що це те саме. Але це різні речі. Орієнтир являє собою ціль, що прагне досягти фірма, а стратегія - засіб для досягнення мети. Орієнтири - це більше високий рівень прийняття рішень. Стратегія, виправдана при одному наборі орієнтирів, не буде такою, якщо орієнтири організації зміняться.

Нарешті, стратегія й орієнтири взаємозамінні як в окремі моменти, так і на різних рівнях організації. Деякі параметри ефективності (наприклад, частка ринку) в один момент будуть служити фірмі орієнтирами, а в іншій - стануть її стратегій.

Далі, оскільки орієнтири й стратегії виробляються усередині організації, виникає типова ієрархія: те, що на верхніх рівнях управління є елементами стратегії, на нижні перетворюється в орієнтири.

Коротше кажучи, стратегія - поняття складне й трохи абстрактне. Її вироблення звичайно не приносить фірмі ніякої безпосередньої користі. Крім того, вона дорого обходиться як по грошових витратах, так і по витратах часу управляючих.

Термін «стратегічне планування» був уведений у побут на стику 60-70-х рр. для того, щоб позначити різницю між поточним управлінням на рівні виробництва й управлінням, здійснюваним на вищому рівні [3]. Необхідність фіксації такої різниці була викликана в першу чергу змінами в умовах ведення бізнесу. Розробка ідей стратегічного управління знайшла відбиття в роботах таких авторів, як Frankenhofs and Granger (1971), Ansoff (1972), Schendel and Hatten (1972), Irwin (1974) та інших [4]. Провідною ідеєю, що відбиває сутність переходу від оперативного управління до стратегічного, з'явилася ідея необхідності переносу центра уваги вищого керівництва на оточення, для...