SWOT та PEST-аналіз діяльності підприємства

Скачать

Аналіз організаційно-економічного стану ТОВ "Стан" с. Малорязанцеве. Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища, загроз та можливостей підприємства за допомогою SWOT-аналізу. PEST-аналіз макросередовища. Розробка стратегічного напрямку для організації.

Размер: 43,8 K
Тип: контрольная работа
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Приватне підприємство "Уфіт"
Організаційно-правовий порядок реєстрації підприємства. Корпоративна структура ПП "Уфіт", оцінка результатів фінансового-господарської діяльності. Ана...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
Основи функціональних стратегій підприємства. Методи аналізу управлінських рішень, їх економічного обґрунтування. SWOT-аналіз діяльності підприємства....

Формування стратегії конкурентоспроможності туристичного підприємства
Характеристика, особливості та науково-теоретичні аспекти процесу розробки і впровадження стратегії кокурентноспроможності. Стратегічний баланс та SWO...

Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства на матеріалах ТДВ "Гадяцький елеватор"
Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідн...

Фінансовий аналіз підприємства ПАТ "Полтаваобленерго"
Аналіз фінансової діяльності підприємства ПАТ "Полтаваобленерго": оцінка інформації, необхідної для прогнозування майбутніх показників. Фактори виникн...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

ЗМІСТ

Вступ

1. Організаційно - економічний стан підприємства

2. SWOT- аналіз підприємства

3. PEST- аналіз підприємства

4. Розробка стратегії

Перелік використаної літератури

Вступ

Ефективний аналіз грає основну роль в успішній діяльності будь-якого підприємства. Швидкі зміни в технологіях, економічна нестабільність та зростаюча конкуренція створюють умови, коли підприємства повинні постійно аналізувати поточне становище та оцінювати перспективи своєї діяльності. В зв'язку з цим важливу роль грає підготовка фахівців економічного профілю з навичками стратегічного аналізу.

Метою цієї робота є практичне застосування отриманих знань по курсу стратегічного аналізу, з врахуванням специфіки конкретного підприємства.

Об'єктом розрахункової роботи є одне з найбільших сільськогосподарських підприємств - ТОВ «СТАН» с. Малорязанцеве, Попаснянського району, Луганської області.

Задачі роботи були поставлені згідно до змісту, а саме:

- проаналізувати діяльність підприємства;

- провести аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища середовища, загроз та можливостей підприємства за допомогою SWOT- аналізу;

- провести аналіз макросередовища (політичного, економічного, соціального та технологічного) за допомогою PEST- аналізу;

- розробка стратегічного напрямку для аналізуємого підприємства.

Інформаційну базу роботи склали річна звітність підприємства, наукові статті, підручники, монографії вчених економістів, які займаються вивченням даної теми дослідження.

При проведенні дослідження використовувалися такі методи, як монографічний, метод спостереження, метод порівняльного аналізу, економіко-статистичний та інші.

1. Організаційно - економічний стан підприємства

стратегічний аналіз середовище підприємство

ТОВ «Стан» було створено відповідно до статуту, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) у 2001 році, на землях колишнього КСП «Лисичанський».

Розташоване підприємство у селищі Малорязанцево, Попаснянського району, Луганської області.

На чолі підприємства стоїть директор - Гончаренко С.М., який здійснює загальне керівництво підприємством (наприклад, укладає договори на постачання продукції в організації та установи, відвідує конференції, відповідає за постачання обладнання в разі їх зносу, технічного старіння та ін.). Йому безпосередньо підпорядковуються головний бухгалтер та головний агроном, які в свою чергу завідують довіреними їм підрозділами.

Відстань до обласного центру м. Луганська складає 95 кілометрів, до районного центру міста Попасна - 45 кілометрів, до ближньої залізничної станції Лисичанськ - 7 кілометрів.

Рельєф території ТОВ «Стан» - степи, які сприяють вирощуванню зернових та технічних культур, землі - чорноземи. Клімат помірно континентальний, посушливий з холодною зимою та жарким літом. Середньорічна температура повітря складає +8.5С, середня температура повітря січня - 6С, липня +22С. Середньорічна кількість опадів складає - 474мм. Все це сприяє виробництву зернових та технічних культур, районованих в Луганській області.

Основна місія ТОВ «Стан» полягає в отриманні прибутку шляхом виробництва і реалізації якісної сільськогосподарської продукції.

Мета ТОВ «Стан» - розширення масштабів виробництва, збільшення обсягів реалізації продукції, збільшення асортименту продукції, а також дослідження нових ринків збуту та ін.

Розглянемо порядок розрахунку основних оцінних показників на прикладі ТОВ «Стан» смт Малорязанцево, Попаснянського р-ну, Луганської обл.

Аналіз підприємства необхідно розпочати з вивчення товарної продукції, структура і склад якої представлений в табл. 1.

Таблиця 1

Склад і структура товарної продукції ТОВ «Стан»

Види товарної продукції

Роки

2010

2011

2012

Сума виручки, тис.грн

Питома вага продукції в сумі виручки,%

Пор. номер у ранж. ряду

Сума виручки, тис.грн

Питома вага продукції в сумі виручки,%

Пор. номер у ранж. ряду

Сума виручки, тис.грн

Питома вага продукції в сумі виручки,%

Пор. номер у ранж. Ряду

Рослинництво

3300.0

98.4

-

2095.0

100

-

4877.9

100

-

у т.ч. :зернові та зернобобові

1427.7

42.6

-

1762.0

84.1

-

2602.5

53.3

-

-пшениця озима

1084.2

32.3

2

1510.0

72.1

1

2095.4

42.9

2

- ячмінь ярий

240.0

7.2

3

196.0

9.4

3

464.0

9.5

3

- просо

71.0

2.1

4

24.0

1.1

5

15.0

0.3

5

- інші зернові та зернобобові

32.5

1.0

6

32.0

1.5

4

28.1

0.6

4

Соняшник

1872.3

55.8

1

333.0

15.9

2

2261.8

46.4

1

Інша продукція рослинництва

-

-

-

-

-

-

13.6

0.3

6

Всього товарна продукція

3352.4

100

-

2095.0

100

-

4877.9

100

-

Проаналізувавши склад, структуру і динаміку товарної продукції в ТОВ «Стан» можна зробити висновок, що основним видом продукції є соняшник та озима пшениця. Які по черзі займають перше та друге місця у аналізуємих роках. Інша продукція рослинництва та послуги в сільському господарстві мають незначну питому вагу в структурі виручки.

Виручка в 2012 р. в порівнянні з 2011 р. збільшилась на 2782.9 тис. грн. Збільшення відбулося за рахунок збільшення виручки від реалізації соняшнику на 1928.8 тис грн, та озимої пшениці на 585.4 тис грн у зв'язку зі збільшенням об'ємів реалізації.

Далі необхідно визначити товарну спеціалізацію ТОВ «Стан». Виробнича спеціалізація підприємства визначається за основними продуктами, які забезпечують найбільшу виручку від реалізації. Отже, основним показником, що характеризує спеціалізацію підприємства, є структура товарної продукції.

На основі табл. 1 «Склад і структура товарної продукції ТОВ «Стан»» можна розрахувати коефіцієнт спеціалізації за формулою 1.