PR-технології та реклама в готельно-ресторанному бізнесі

Скачать

Функції PR-технологій. Синтез іміджевого і збутового видів реклами. Особливості готельного бізнесу. Організація PR-акцій в готельно-ресторанному бізнесі. Робота зі ЗМІ, підготовка керівництва до інтерв'ю, формування журналістського пулу та інші цілі PR.

Размер: 21,4 K
Тип: реферат
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Питання організації та забезпечення безпеки в готельно-ресторанному бізнесі та індустрії туризму

Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу
Сутність показників культури та якості обслуговування для підприємств ресторанного господарства. Управління якістю та споживча оцінка сервісних послуг...

Основи технології обслуговування у готельно-ресторанному комплексі "Поділля"
Характеристика готельно-ресторанного комплексу "Поділля". Санітарні вимоги до транспортування, механічної і теплової кулінарної обробки харчових проду...

Впровадження новітніх технологій в готельно-ресторанному бізнесі
Основні тенденції розвитку сучасних підприємств індустрії гостинності. Комп’ютерні системи в галузі готельного господарства. Оцінка стану готельного т...

Інновації в ресторанному бізнесі
Сутність інноваційної діяльності в умовах економічного і соціального розвитку суспільства. Впровадження автоматизації та інформатизації процесів на пі...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, МАРКЕТИНГУ ТА ТУРИЗМУ

РЕФЕРАТ

з дисціпліни «PR-технології в готельно-ресторанному господарстві»

на тему: «PR-технології та реклама в готельно-ресторанному бізнесі»

Студента 3 курсу

групи ГРС-31

денної форми навчання

Кристапчук М.О.

Викладач:

Пахомська О.В.

Вінниця 2011р.

ВСТУП

На сьогоднішній день готельний бізнес - одна з найбільш перспективних і швидкозростаючих галузей, що приносить по всьому світу багатомільйонні прибутки. Готельний бізнес як одна з галузей туризму несе в собі величезний потенціал для українського ринку, здатний приносити стійкий дохід у державний бюджет. З кожним роком зростає кількість готелів як у нашій країні, так і за кордоном.

Жорстка конкуренція на ринку готельних послуг змушує менеджерів вдаватися до різних PR-технологій. Як правило, серйозні PR-акції проводяться готелями, що входять у готельний ланцюг і фінансуються іноземними інвесторами. Борючись з пережитками минулого, доводиться конструювати новий образ, що відповідає вимогам ринку. Брак фінансових ресурсів визначено гальмує здійснення PR-діяльності. Не всі готелі здатні виділити необхідні для роботи в цьому напрямку засоби і вдатися до допомоги спеціалізованих PR агентств. На практиці в цьому напрямку працюють 2-3 людини в залежності від величини готелю. Саме тому хочеться відзначити, що PR в готельному бізнесі - ще неосвоєна, багатогранна і виключно перспективна сфера. Завдання PR полягає в тому, щоб налагодити взаєморозуміння, позитивне ставлення і довіру клієнта до пропозиції підприємства готельно-ресторанного бізнесу на тривалу перспективу. Мова йде про формування в очах громадськості позитивного іміджу, доброї репутації й поваги до підприємства.

1. ФУНКЦІЇ PR-ТЕХНОЛОГІЙ

PR - це одне з основних засобів маркетингових комунікацій, що використовується для встановлення і підтримки комунікацій компанії з її цільовими аудиторіями шляхом створення сприятливого іміджу організації.

Основні функції PR-технологій:

- формування сприятливого суспільного іміджу компанії;

- розробка системи прийомів і методів, спрямованих на поліпшення взаєморозуміння компанії і її численних аудиторій;

- реалізація заходів, спрямованих на усунення бар'єрів, що перешкоджають поширенню позитивної інформації про компанію, і зайвих перешкод, що виникають в процесі комунікації (помилкові чутки);

- посилення впливу на одержувачів за рахунок зниження рівня нерозуміння громадськістю цілей компанії та шляхів їх досягнення;

- розробка системи заходів в конфліктних і кризових ситуаціях;

- постійне відстеження ситуації, що складається в середовищі працівників самої компанії, і розробка заходів для її контролю та оптимізації;

- створення яскравого індивідуального образу компанії;

- оптимізація взаємовідносин з органами державної влади.

Система PR-технологій повинна впливати на громадську думку, для того щоб сформувати, посилити або змінити його щодо пропонованого товару, послуги, іміджу фірми. Громадська думка - це стан масової свідомості, укладає в собі відношення до суспільних подій, до діяльності різних організацій чи окремих осіб.

Громадська думка в комерційному середовищі визначається як синтез приватних думок відносного товару або послуги, які з'ясовуються на основі ринкових досліджень, інформації про ринкову кон'юнктуру, ринкової політики конкурентів.

У процесі своєї діяльності фірма постійно стикається з діловою громадськістю: з фінансовими установами, місцевими, муніципальними та федеральними органами влади, з партнерами, власними акціонерами, покупцями.

Для досягнення цілей PR-технологій використовуються різні засоби і прийоми, тому діяльність PR-відділу можна розділити на кілька напрямків:

1. Робота зі ЗМІ: у рамках цього напрямку PR-діяльності проводяться прес-конференції, брифінги, прес-тури, розсилаються прес-релізи, написання різних PR-текстів про фірму, підготовка керівництва до інтерв'ю, формування журналістського пулу;

2. Організація фірмою заходів подієвого характеру;

3. Випуск друкованої продукції PR: щорічні офіційні звіти про діяльність фірми, корпоративний журнал, пропагандистський проспект;

4. PR в інтернеті: організація власної веб-сторінки організації, розсилка прес-релізів по електронній пошті, передача інформаційних матеріалів через списки розсилки, видання власних електронних газет, відкриття на фірмових сайтах форумів, організація інтернет-конференцій з питань, що цікавлять комунікатора.

5. Інші засоби PR: презентації, дні відкритих дверей, фотовиставки.

Основні риси PR-технологій:

- широке охоплення споживчої аудиторії;

- достовірність;

- орієнтованість на довгострокову перспективу;

- різноманіття вживаних форм;

- відносно невисока середня вартість одного контакту з цільовою аудиторією.

2. PR-ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Організація PR-акцій в готельно-ресторанному бізнесі - це компетенція прес-референта та менеджера з PR-технологій. Тут важливо враховувати, що окремі ефективні заходи можуть стати витратними та неефективними, якщо забувати про поставлену мету. Наприклад, організація "Ток-шоу" в готелі не ставить завданням представити службу PR, а організується з метою інформування громадськості про можливості підприємства.

Основними принципами переданої інформації були і залишаються достовірність і абсолютна серйозність.

В якості прикладів можна навести наступний перелік PR акцій, що застосовуються у практиці готельного та ресторанного бізнесу:

- різного роду благодійні заходи;

- організація в готелі виставок мистецтва;

- презентація косметичної продукції для клієнтів готелю;

- проведення дитячих карнавалів, показів моди;

- проведення тижня кухонь різних регіонів;

- музичні вечори в готелі;

- джазові пивні вечори;

- покази мод у співпраці з будинками мод;

- "ток-шоу" зі знаменитостями;

- дегустація вин для знавців;

- спільне приготування страв під проводом вашого шеф-кухаря;

- "курси домогосподарок" (готування страв);

- різдвяний базар;

- всілякі дискусії, симпозіуми, ювілеї.

При організації подібних PR-акцій кожне підприємство повинне відповісти для себе на наступні питання: Кількість PR акцій? Якої якості захід? Скільки повинні коштувати ці заходи?

В останніх дослідженнях з PR представляється досить цікавим розрахунок їх ефективності. Відповідь на питання "Скільки коштують і навіщо потрібні PR?" повинен бути отриманий шляхом економічних розрахунків за такою формулою:

Оцінка PR діяльності = Ріст симпатій / Вартість PR

Вважається, що позитивну оцінку PR діяльності можна дати тоді, коли ця робота веде до зростання симпатій до підприємства. Ці симпатії, з одного боку, залежать від ступеня інформованості певної категорії споживачів, а з іншого боку, піддаються впливу емоційних чинників. Це підтверджує вже висловлювану раніше необхідність організації передачі у визначені терміни диференційованих залежно від споживачів інформаційних повідомлень.

3. РЕКЛАМА У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Взагалі, реклама готельних послуг суттєво відрізняється від реклами в інших сфер бізнесу, що слід розглянути докладніше. Ця відмінність пояснюється, по-перше, характерними рисами самих послуг, по-друге, специфікою туристичного бізнесу. Традиційно виділяють чотири особливості послуг: невідчутність, незбережність, невіддільність від процесу надання, непостійність якості.

Невідчутність послуги вимагає від реклами особливої інформативності. Оскільки споживач не може оцінити якість послуги, не скориставшись нею, залишається тільки вірити рекламі і порад фахівців, які найчастіше також є видом реклами. Іншими словами, реклама повинна розповісти про послугу як можна більше, а також наочно показати цю послугу: процес використання, результат або ж задоволення від її використання. Необхідна риса рекламних послуг - здатність до переконання. Специфіка готельних послуг передбачає необхідність використання глядацьких, наочних засобів, більш повно відображати об'єкти споживчого інтересу. У зв'язку з чим туристична реклама, як ніяка інша, часто використовує кіно-та фотоматеріали, барвисту ізопродукцію.

Як відомо, очікування споживачів формує реклама, проте далеко не завжди ці очікування збігаються з реальністю. У першу чергу це відноситься до послуг, оскільки не сподобався товар споживач має право повернути. Послугу ж повернути неможливо з огляду на її незбережність. Незбережність послуг вимагає гнучкості в рекламній політиці. Мета рекламної політики - забезпечення постійного попиту,...