Законодавство України щодо реклами

Скачать

Курсова роботаЗаконодавство України щодо рекламиЗмістЗакон України "Про рекламу"Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"Законодавство України, що опосередковано стосується рекламиЗакон України "Про інформацію" Закон України "Про видавничу справу" (від 4.06.97 № 318/97-ВР) Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 листопада 1993 р. № 3582-ХІІ, від 14 лютого 1997р. № 70/97-ВР)Закон України "Про телебачення і радіомовлення"Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" Захист авторських прав у рекламіСписок літератури1. Закон України "Про рекламу"Закон "Про рекламу" (1996 р.) регулює правові відносини, які виникають у процесі створення та поширення реклами в Україні. Дія цього закону не поширюється на правовідносини, пов'язані з інформацією про соціальні події, діяльність політичних партій, релігійних і громадських організацій, призначеної для їх підтримки.Якщо міжнародними зобов'язаннями України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекламу, застосовуються правила за міжнародними зобов'язаннями.Закон визначає такі поняття у сфері рекламної діяльності:• реклама — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання зиску;• особа — будь-яка фізична чи юридична особа;• продукція — товари, робота, послуги, цінні папери;• рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її виробництва та (або) розповсюдження;• виробник реклами — особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;• розповсюджувач реклами — особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-якими засобами;• споживач реклами — будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована реклама;• рекламні засоби — засоби, що використовуються для доведення реклами до споживача в будь-якій формі та в будь-який спосіб;• спонсор — особа, яка з метою популяризації свого імені (назви), торгової марки матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання зиску.Основними принципами діяльності у сфері реклами є дотримання всіма суб'єктами рекламної діяльності законності, точності, достовірності реклами, використання державної та інших мов згідно із законодавством України, використання форм і засобів, які не завдають споживачеві моральної, фізичної чи психічної шкоди. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації так, щоб її (незалежно від форм чи засобів розповсюдження) можна було ідентифікувати як рекламу. Реклама на телебаченні і радіо має бути чітко відокремлена від інших програм за допомогою аудіо- та відеоза-собів або коментарів ведучих. Будь-який інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, який цілеспрямовано звертає увагу споживачів на конкретну марку (модель, артикул) продукції чи на її виробника для формування інтересу до продукції та сприяння її реалізації, а також містить вихідні дані (реквізити) особи, що виробляє та розповсюджує зазначену продукцію, вважається рекламою й підлягає всім рекламним правилам.Законом заборонено недобросовісну рекламу, тобто рекламу, що містить неточні або недостовірні дані, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог, передбачених законодавством України, яка вводить або може ввести в оману споживачів, завдати шкоди окремим особам чи державі. Не вважається недобросовісною реклама, що використовує психологічні засоби та спеціальні ефекти з метою привернути увагу, викликати доброзичливий сміх чи інші позитивні емоції.Законом заборонено:1. Поширювати відомості про продукцію, виробництво або реалізація якої заборонені законодавством України.2. Удаватися до дискримінаційних тверджень за ознаками походження, соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, віросповідання, характеру занять, місця проживання та інших обставин.Забороняється також порівнювати і дискредитувати продукцію інших фірм (осіб) (взагалі порівняльна реклама в Україні заборонена, а от у США це дозволено).3. Подавати відомості або закликати до дій, які суперечать чинному законодавству, завдають чи можуть завдати шкоди довкіллю, здоров'ю або життю людей, а також спонукають до нехтування засобами безпеки.4. Використовувати засоби й технології, які безпосередньо впливають на підсвідомість споживача.5. Удаватися до тверджень, образливих для осіб, які не користуються продукцією, що рекламується.6. Використовувати або імітувати зображення Державного герба, Державного прапора та звучання Державного гімну України, зображення державних символів інших держав і міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством.7. Рекламувати продукцію, що підлягає обов'язковій сертифікації, або продукцію, виробництво чи реалізація котрої потребують спеціального дозволу (ліцензії), за відсутності таких.8. Уміщувати зображення будь-якої фізичної особи або використовувати її ім'я без її згоди.9. Імітувати (копіювати чи наслідувати) художнє вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що використовуються в рекламі іншої продукції, якщо інше не передбачено законодавством України про авторське право та суміжні права.10. Використовувати безплатні номери телефонів міліції, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та інших аналогічних служб для реклами.

Тип: курсовая работа
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Розвиток менеджменту реклами в Україні
Рівень розвитку реклами в колишньому СРСР. Вступ України у ринкову економічну систему та першопочатковий розвиток реклами за вимогами ринкової системи...

Рекламна діяльність в Правекс-банку
Поняття банківського маркетингу, сутність і складові реклами. Підходи й розгляд окремих видів реклами. Характеристика АКБ "Правекс-банк", розробка рек...

Розвиток менеджменту реклами в Україні
Реклама та її функцїї. Рівень розвитку реклами в колишньому СРСР. Вступ України у ринкову економічну систему та першопочатковий розвиток реклами за ви...

Історія зовнішньої реклами в Україні
Визначення зовнішньої реклами, її типологія. Етапи розвитку зовнішньої реклами в Україні. Протореклама і розвиток зовнішньої реклами за часів Київсько...

Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект
Виявлення причин виникнення і використання девіантної реклами. Етапи розвитку реклами, поняття девіантної реклами, теорія ризику гедонізму. Використан...