Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

Скачать

Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом.Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такий рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою.Метою даної курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їх зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета планування маркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКИЙВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУКафедра маркетингуКУРСОВИЙ ПРОЕКТз дисципліни «Маркетинг»на тему:«Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування»КИЇВ – 2009ЗмістВступ1. Теоретико-методологічні основи маркетингового планування1.1 Сутність поняття маркетинговий план1.2 Структурні підрозділи маркетингового плану1.3 Види маркетингових планів2. Діагностика умов функціонування підприємства «Мрія»2.1 Аналіз тенденцій ринку соків2.2 Характеристика діяльності підприємства «Мрія»3. Розробка маркетингового плану для підприємства «Мрія»3.1 Маркетинговий план підприємства «Мрія»ВисновкиСписок використаної літературиДодаткиВступМаркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом.Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такий рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою.Для виконання даної курсової роботи необхідно обрати ринок та фірму, проаналізувати їх та скласти маркетинговий план для підприємства.Метою даної курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.Об’єктом дослідження є ТМ «Мрія» та ринок соків. Мета дослідження – розробка маркетингових заходів для цього підприємства.Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їх зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета планування маркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах.Актуальність теми полягає в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства і розробка їх – це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми.1. Теоретико-методологічні основи маркетингового планування1.1 Сутність поняття маркетинговий план

Размер: 95.0 КБ
Тип: реферат
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Практичне використання діаграм стану дво- та трикомпонентних систем
Характеристика і практичне застосування дво- та трикомпонентних систем. Особливості будови діаграм стану сплавів. Шляхи первинної кристалізації розпла...

Практичне застосування інтегральних числень
Огляд основних відомостей про визначений інтеграл та його застосування в такій сфері суспільного життя, як економіка. Основні методи інтегрування неви...

Маркетинг-план підприємства ЗАТ БМФ "Житлобуд-1"
Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ БМФ "Житлобуд-1". Дослідження споживачів, конкурентів, сегментація ринку; вплив факторів макросередовища на діяльніс...

Практичне застосування методів фінансової математики
Фінансова математика на кредитно-депозитному банківському та страховому ринку. Аналіз практичного застосування методів фінансової математики на фінанс...

Підприємницька ідея по виготовленню клеєних букових щитів
Загальна характеристика підприємства. Аналіз стану справ у галузі, деревообробні підприємства регіону, конкуренти ТзОВ "Компанія АІТА". Бізнес-історія...