Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Скачать

Маркетинг зачіпає інтереси кожного підприємства і суспільства в цілому. Це процес, в ході якого розробляються і надаються в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечують певний рівень життя. Маркетинг включає безліч найрізноманітніших видів діяльності, зокрема маркетингові дослідження, розробку товару, організація його розподілу, встановлення цін, рекламу і особистий продаж. Виживання (благополуччя) фірми може бути забезпечене лише у разі стратегічно вірно розрахованих саме "своїх" зон господарювання.Другий аспект, який забезпечує її благополуччя, - коли різні життєві цикли продукції і попиту даної фірми перекривають один одного в часі: тобто до моменту насичення ринку одним товаром (послугою) повинен бути введений на ринок новий товар (послуга). І в - третіх, розриви між циклами за часом, коли один товар закінчив своє "життя" на ринку, а наступний не її ще початків, - означає найчастіше втрату підприємцем своїх позицій, падіння економічних показників фірми, а нерідко і банкрутство.Високі темпи оновлення товарів і послуг (деякі товари живуть на сучасних ринках 1-2 року) можливі лише при чіткій, злагодженій роботі всіх учасників справи і їх високому професіоналізмі. Гостра конкуренція і інші об'єктивні причини вимушують підприємця постійно піклуватися про освоєння нових виробів і продуктів, введення нових технологій як головна умова виживання фірми і, відповідно, найважливіша економічна мета. Виходячи з конкретної спеціалізації, стану і потенціалу підприємства, а також чинників зовнішнього навколишнього середовища, формулюються головні цілі підприємства.Міжрегіональна Академія управління персоналомІнститут міжнародної економіки і інформаційних технологійКафедра маркетингуЗВІТпро виконання програми виробничої практики студентки група Е-10-06-БМР(2,3 з) Спеціальність маркетингуСпеціалізація міжнародний маркетинг і рекламаКваліфікаційний рівень бакалаврБаза практики ЧП “ФЕНАФ”Керівник практикивід підприємства генеральний директор В.М. НеждановаКерівник практики від МАУП доцент И.Ю. КутлинаЗвіт захищений"___"____________2008 р. _____________________Київ 2008ПланВступ4Загальна характеристика підприємства ЧП "Фенаф"7Специфіка діяльності маркетингових служб підприємства9Організація здійснення аналізу маркетингових досліджень. Система обробки інформації11Система прогнозування попиту споживачів12Маркетингова цінова політика підприємства14Система стимулювання збуту. Канали розподілу і ефективність їх діяльності16Планування маркетингової діяльності. Організація особистих продажів і пропаганди18Виводи20Список використаної літератури21ВступМетою звіту є віддзеркалення результатів вивченої маркетингової роботи підприємства ЧП "Фенаф". Маркетинг зачіпає інтереси кожного підприємства і суспільства в цілому. Це процес, в ході якого розробляються і надаються в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечують певний рівень життя. Маркетинг включає безліч найрізноманітніших видів діяльності, зокрема маркетингові дослідження, розробку товару, організація його розподілу, встановлення цін, рекламу і особистий продаж. Виживання (благополуччя) фірми може бути забезпечене лише у разі стратегічно вірно розрахованих саме "своїх" зон господарювання. Другий аспект, який забезпечує її благополуччя, - коли різні життєві цикли продукції і попиту даної фірми перекривають один одного в часі: тобто до моменту насичення ринку одним товаром (послугою) повинен бути введений на ринок новий товар (послуга). І в - третіх, розриви між циклами за часом, коли один товар закінчив своє "життя" на ринку, а наступний не її ще початків, - означає найчастіше втрату підприємцем своїх позицій, падіння економічних показників фірми, а нерідко і банкрутство. Високі темпи оновлення товарів і послуг (деякі товари живуть на сучасних ринках 1-2 року) можливі лише при чіткій, злагодженій роботі всіх учасників справи і їх високому професіоналізмі. Гостра конкуренція і інші об'єктивні причини вимушують підприємця постійно піклуватися про освоєння нових виробів і продуктів, введення нових технологій як головна умова виживання фірми і, відповідно, найважливіша економічна мета. Виходячи з конкретної спеціалізації, стану і потенціалу підприємства, а також чинників зовнішнього навколишнього середовища, формулюються головні цілі підприємства. Згідно концепції маркетингу, важ процес діяльності підприємства починається з ринкових досліджень і прогнозу продажів, які покликані забезпечити надійний базис для подальшого планування всіх ділових операцій. Отже, якщо збут - всього лише одна з функцій підприємства, то функція маркетингу - основа всього господарського життя. У основу роботи підприємства, що дотримується маркетингу, кладеться найбільш ефективний з погляду ринку принцип: спочатку дізнатися, який товар, з якими споживчими властивостями (якої якості), за якою ціною, в яких кількостях і в яких місцях хоче набувати потенційний покупець, що є сегментом того або іншого соціального класу ("страты"), а потім (і не раніше) - думати про організацію виробництва: проводити і продавати вироби (послуги), які безумовно "підуть" на ринку, безумовно потрібні, тобто матимуть попит, безумовно знайдуть збут в розрахунковій кількості. Зрозуміло, що для цього підприємству потрібно мати гнучкі технології, відповідні виробничі потужності, кваліфікований персонал, що орієнтується на концепцію маркетингу. В ході проходження практики вивчені основні прийоми і методи управління підприємством, управління маркетингом, основні напрями діяльності на перспективу, методи встановлення цін на продукцію, організація руху товару. Вивчення здійснювалося на підставі статуту підприємства, його бізнес-плану, бухгалтерських звітів і балансів, нормативно-правової інформації і практичного спостереження за роботою служб і відділів. ЧП "Фенаф" є комерційною організацією, має самостійний баланс, штампи, друк, розрахунковий рахунок в банці. Основним видом діяльності є здійснення будівельно-монтажних робіт. Найвищим органом управління є генеральний директор. Організаційна структура управління відноситься до типу формальної механічної. Управлінням маркетингом здійснює директор підприємства. Підхід до сегментації ринку на підприємстві грунтується на специфікації продукції, здійснюється прогнозування товарного ринку. Якість продукції і ціни на неї регулюється підприємством самостійно. Збут продукції ЧП "Фенаф" здійснюється у момент виробництва і контролюється відділом матеріально-технічного забезпечення. Просування товарів на ринок здійснюється за допомогою товарної реклами. Інноваційна діяльність підприємства направлена на розробку нового вигляду устаткування, сировини і матеріалів. Підприємство здійснює капіта...

Размер: 23.2 КБ
Тип: отчет по практике
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Обґрунтування організації торгівлі сирами на прикладі ТОВ "Улюблені сири"
Підготовка зовнішньо-торгових операцій. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку. Пошук, вибір та встановлення контакту із закордонним партнером. Ан...

Веселые стихи для запоминания английских слов.
СПб.: 2006. - 32 с. Книга позволяет в увлекательной форме освоить английский алфавит и изучить слова по теме "Времена года", "...

Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен"
Дослідження зовнішнього середовища, потенційних споживачів, сегментації ринку та конкурентного положення ТзОВ фірми "Габен". Планування маркетингової...

Учебные таблицы по русскому языку. 5-11 классы.
М.: ТЦ Сфера, 2008. - 208 с. Настоящее пособие представляет собой обобщенное изложение в таблицах теоретического материала по основны...

Литература. 7 класс. ("Путь к станции "Я") В 2 кн. Кн. 1.
3-е изд., испр. - М.: 2008. - 288 с. Учебник-хрестоматия является продолжением непрерывного авторского курса "Чтение и литература"...