Маркетинг ціноутворення

Скачать

Російське швейне підприємство “Игла” розробило нову модель чоловічої демісезонної куртки. Попередні розрахунки показують, що фірма може запропо-нувати модель на місцевий ринок за ціною 2500 руб.В табл.1.1 наведений перелік параметрів товара, які впливають на попит, а також важливість кожного параметра для споживача і оцінка параметрів товару власної фірми та товарів фірм-конкурентів за десятибальною шкалою.1. В табл.1.2 наведены результати розрахунків прогнозної максимальної ціни нового виробу фірми «Игла», виконані методом аналогів з використанням сумарного зваженого споживчого балу по виробу кожної фірми та введення коефіцієнта вартості в руб. кожного балу споживчої вартості виробу.Угорське підприємство «Kokoil» займалося виробництвом, очисткою та упаковкою масла з зерен соняшника. Потім продукція прибутково реалізовувалась за кордоном. Із купленого соняшника біля 10% становили низько масляні зерна, обробка яких була неекономічною.Підприємство отримало інформацію, що в деяких північних країнах успішно реалізується пташиний корм, який складається з різних зерен, серед яких основну частину становлять низькомасляністі зерна соняшника. Таким чином був знайде-ний один із варіантів рішення проблеми реалізації непридатних для основної діяльності зерен соняшника.Оскільки “Kokoil” не володіє інформацією про новий ринок, воно доручило провести його дослідження маркетинговій фірмі. Результат показав, що в декель-кох країнах існує попит на пташиний корм. Але на ринку цих країн діють три відомі фірми, які випускають корм для тварин. Але потенційна можливість ввійти на даний ринок малася, оскільки він ще не був насищений. Керівництво підпри-ємства розраховувало, що знайдене використання «неліквідів» змогло б давати добрі дивіденди, оскільки додаткові асигнування необхідні тільки на упаковку.КОНТРОЛЬНА РОБОТАз курсу «Маркетинг ціноутворення»ЗМІСТЗадача №1Задача №2Задача №3Задача №4Задача №5СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИЗадача №1Розробка цінової політикиРосійське швейне підприємство “Игла” розробило нову модель чоловічої демісезонної куртки. Попередні розрахунки показують, що фірма може запропо-нувати модель на місцевий ринок за ціною 2500 руб.На ринку пропонуються аналогічні вироби фірм “Космос” та “Успех” по ціні, відповідно, 1900 руб. та 2100 руб.В табл.1.1 наведений перелік параметрів товара, які впливають на попит, а також важливість кожного параметра для споживача і оцінка параметрів товару власної фірми та товарів фірм-конкурентів за десятибальною шкалою.Таблиця 1.1Параметри товару, які впливають на попит, та їх оцінкаВ якості еталону виступає товар фірми “Космос”, оскільки вияснено, що його ціна відповідає якості.Чи може фірма “Игла” розраховувати на реалізацію своєї продукції за прогнозуємою ціною? Відповідними розрахунками підтвердіть висновок. Рішення1. В табл.1.2 наведены результати розрахунків прогнозної максимальної ціни нового виробу фірми «Игла», виконані методом аналогів з використанням сумарного зваженого споживчого балу по виробу кожної фірми та введення коефіцієнта вартості в руб. кожного балу споживчої вартості виробу.Таблиця 1.2Результати розрахунків прогнозної ціни виробу фірми «Игла» на ринкуАналіз даних розрахунків, наведених в табл.1.2, показує, що з використан-ням коефіцієнту вартості 1 бала споживчої вартості виробу по аналогу фірми «Космос», максимальна прогнозна ціна нового виробу фірми «Игла» може стано-вити 2815 руб. Таким чином, попередня ціна виходу на ринок фірми «Игла» з но-вим виробом по ціні 2500 руб. буде конкурентоспроможною і новий вироб пови-нен мати споживчий попит навіть при підвищенні ціни до 2800 руб за рахунок наявності нового вітронепроникаючого тканевого слою.Задача №2Пташиний кормУгорське підприємство «Kokoil» займалося виробництвом, очисткою та упаковкою масла з зерен соняшника. Потім продукція прибутково реалізовувалась за кордоном. Із купленого соняшника біля 10% становили низько масляні зерна, обробка яких була неекономічною.Підприємство отримало інформацію, що в деяких північних країнах успішно реалізується пташиний корм, який складається з різних зерен, серед яких основну частину становлять низькомасляністі зерна соняшника. Таким чином був знайде-ний один із варіантів рішення проблеми реалізації непридатних для основної діяльності зерен соняшника.Оскільки “Kokoil” не володіє інформацією про новий ринок, воно доручило провести його дослідження маркетинговій фірмі. Результат показав, що в декель-кох країнах існує попит на пташиний корм. Але на ринку цих країн діють три відомі фірми, які випускають корм для тварин. Але потенційна можливість ввійти на даний ринок малася, оскільки він ще не був насищений. Керівництво підпри-ємства розраховувало, що знайдене використання «неліквідів» змогло б давати добрі дивіденди, оскільки додаткові асигнування необхідні тільки на упаковку.Одначе підприємство впевнилося, що на такий ринок можна ввійти тільки з доброю репутацією та маркою. Тому відділ реклами та пропаганди спільно з рек-ламним агентством спробували створити “Kokoil” відповідну репутацію. В резуль-таті трудоємної та дороговартістної роботи у кінці третього року з’явилися заінте-ресовані в продукції підприємства покупці із клієнтури конкурентів.На початковому етапі реалізація пташиного корму була малодоходною із-за високих витрат на рекламу та паблік рілейшн. Але в кінці кінців експеримент по входженню на ринок надав свої результати – створилося коло постійних покупців компанії “Kokoil”, обсяг реалізації став поступово зростати.Питання та завдання:1. Охарактеризуйте проблеми, які стоять перед компанією “Kokoil”.2. Поясніть мету виходу підприємства на закордонні ринки та товарну стратегію підприємства.3. Який шлях входження на ринок із своїм товаром вибрав “Kokoil” та чому?4. Яку цінову стратегію доцільно було б використати в даному випадку.

Размер: 141.0 КБ
Тип: контрольная работа
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Ціноутворення в інвестиційній сфері
Типологія ринкової сфери з позицій ціноутворення. Специфіка та ознаки системи ціноутворення в інвестиційній сфері. Українська система ціноутворення у...

Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі
Теоретичні основи ціноутворення в міжнародній торгівлі. Економічна суть поняття ціноутворення в міжнародній торгівлі. Особливості ціноутворення на рин...

Аналіз законодавчих актів, що регулюють ціноутворення на лікарські засоби. Ціноутворення на препарати рослинного походження
Історичний аналіз законодавчого процесу ціноутворення на препарати рослинного походження в Україні. Ціноутворення на лікарські засоби: законодавчі акт...

Ціноутворення на фінансовому ринку
Історія розвитку фінансового ринку. Принципи ціноутворення на фінансовому ринку. Види і функції цін, методи ціноутворення. Специфіка ціноутворення на...

Ціноутворення на металургійну продукцію на зовнішньому ринку
Розвиток систем ціноутворення в галузі підприємств металургії та управління цим процесом в сфері ЗЕД, задля сприяння підвищенню ефективності їх виробн...