Маркетинг фінансових послуг

Скачать

Класифікація фінансових послуг за видами діяльності. Особливості маркетингу у банківській сфері. Властивості банківських послуг, їх договірний характер, неосяжність, незбережність, неможливість накопичення і гарантії стабільності якості послуги.Кафедра менеджментуКонтрольна роботаз дисципліни “Маркетинг"Тема:Маркетинг фінансових послугЗміст1. Питання №29. Маркетинг фінансових послуг2. ЗадачаСписок літератури1. Питання №29. Маркетинг фінансових послугФінансову послугу можна віднести і до виробничої, і до соціальної інфраструктури. Але ця сфера ринку послуг досить широка і різноманітна, тому фінансові послуги займають окреме місце у класифікації послуг. Фінансові послуги, в основному, надаються банками та різними фінансовими установами (ощадкасами, кредитними спілками, лізинговими компаніями, довірчими товариствами, інвестиційними фондами, страховими і пенсійними установами, ломбардами, брокерськими та дилерськими конторами, підприємствами, які спеціалізуються на наданні консалтингових, аудиторських послуг тощо).Ф. Котлер пропонує класифікацію послуг за таким ознаками: тип власності постачальника послуги; вид ринку, на якому надається послуга; ступінь контактності з людиною, якій надається послуга; характер виконавця послуги. Більш детальний аналіз цієї класифікації наведено у табл. 1.На підставі вищезазначеного логічним є з'ясування сутності поняття "фінансова послуга" та видів фінансових послуг. У законодавстві України фінансова послуга трактується як операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.Фінансовими вважаються послуги:випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;довірче управління фінансовими активами;діяльність з обміну валют;залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;фінансовий лізинг;надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;надання гарантій та поручительств;переказ грошей;послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;торгівля цінними паперами;факторинг;інвестиційні послуги.Таблиця 1. Класифікація послуги за певними ознакамиЦі види послуг дають змогу класифікувати їх за видом діяльності та охарактеризувати (табл. 2).Таблиця 2. Класифікація фінансових послуг за видами діяльностіУ табл. 2 здійснено класифікацію послуг за видами діяльності та наведено їх характеристику.Як було зазначено вище, фінансові послуги надаються переважно банками, а також іншими фінансовими підприємствами. За офіційними даними на 01.01.2006 в Україні зареєстровано 182 банки, з них мають ліцензію на здійснення своєї діяльності 160 банків,20 банків перебуває у стадії ліквідації. Серед найбільш поширених послуг, які надаються представникам споживчого ринку, можна назвати:грошові перекази по Україні;депозити (короткотривалі - до 1 року);депозити (довготривалі - більш 1 року);зарплатні картки;грошові перекази за кордон (Western Union);пенсійні рахунки;споживацькі кредити на купівлю товарів тривалого використання;пластикові картки міжнародних платіжних систем;кредит на купівлю нерухомості;депозитарні ячейки;кредит на купівлю автомобіля;комунальні платежі.Характеризуючи послугу як різновид товару (продукту), можна зазначити таке:1) послуга у більшості випадків не матеріальна;2) кінцева якість послуги може змінюватись з часом (деякі послуги ми використовуємо регулярно протягом усього життя);3)

Размер: 24,4 K
Тип: контрольная работа
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Регулювання ринку фінансових послуг
Сутність та особливості фінансових послуг. Фондовий ринок як складова ринку фінансових послуг. Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва...

Ринок фінансових послуг і його роль в функціонуванні економічної системи
Характеристика ринку фінансових послуг, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Дослідження і розг...

Ринок фінансових послуг України
Світовий ринок фінансових послуг. Чинники глобалізації світових фінансів. Наслідки фінансової глобалізації. Ринок фінансових послуг України. Перспекти...

Маркетинг послуг
Оригінальний навчальний посібник розроблено відповідно до типової робочої програми з курсу «Маркетинг послуг» для студентів бакалаврського циклу всіх...

Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет
Поняття фінансових інтернет-послуг. Підходи до класифікації за сферою надання і функціональною спрямованістю послуг. Інтернет-банкінг та інтернет-трей...