Багатоканальна мікропроцесорна система керування об'єктами з відображенням результатів виміру на індикаторах

Скачать

Аналіз технологічного процесу і вибір напрямків автоматизації. Розробка структурної схеми системи управління. Основні вимоги до елементів структурної схеми. Додаткові вимоги до мікропроцесора. Технічна характеристика мікроконтролера Atmel AT89C51AC3.

Размер: 316,1 K
Тип: курсовая работа
Категория: Коммуникации и связь
Скачать

Другие файлы:

Система керування радіокерованим візком на основі нечіткої логіки
Огляд математичних моделей для системи керування мобільними об'єктами. Постановка задачі керування радіокерованим візком. Розробка структури нечіткої...

Розрахунок параметрів електровоза
Описання кола тягових перетворювачів. Порядок розрахунку перетворювача 4QS та проміжного контуру. Система автоматичного управління електровозом з асин...

Дослідження принципів керування за збуренням і за відхиленням на стенді САУ-21ТК
Дослідження принципів керування в системах автоматичного керування об’єктами і процесами за збуренням і відхиленням. Основні переваги та недоліки керу...

Мікропроцесорна система М68000
Розробка узагальненої структурної схеми мікропроцесора для збору даних і керування зовнішніми пристроями. Визначення кількості мікросхем для побудови...

Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура
Призначення та класифікація систем керування. Система оптимізації режимів функціонування кондиціонера. Антиблокувальна та протиугонна система (імобіла...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Анотація

У курсовому проекті розроблена багатоканальна мікропроцесорна система керування об'єктами з відображенням результатів виміру на індикаторах.

Система має п'ять незалежних каналів. Вхідні і вихідні величини кожного каналу є аналоговими. Вхідні змінні всіх каналів виводяться на десятковий індикатор разом з номером каналу. Система дозволяє керувати виконавчими механізмами кожного з контрольованих об'єктів по заданому законі.

Розроблено структурну, функціональну та принципово-електричну схеми системи.

Вступ

В даний час практично неможливо вказати якусь галузь науки і виробництва, у якій би не використовувалися мікропроцесори (МП) і мікроЕОМ.

Універсальність і гнучкість МП як пристроїв із програмним керуванням поряд з високою надійністю і дешевиною дозволяють широко застосовувати їх у всіляких системах керування для заміни апаратної реалізації функцій керування, контролю, вимірювання і обробки даних. Застосування МП і мікроЕОМ у системах керування промисловим устаткуванням припускає, зокрема, використання їх для керування верстатами, транспортувальними механізмами, зварювальними автоматами, прокатними станами, атомними реакторами, виробничими лініями, електростанціями, а також створення на їхній основі робототехнічних комплексів, гнучких автоматизованих виробництв, систем контролю і діагностики. Мікропроцесорні засоби дозволяють створювати різноманітні по складності виконуваних функцій пристрої керування -- від найпростіших мікроконтролерів нескладних приладів і механізмів до складних спеціалізованих і універсальних систем розподіленого керування в реальному часі.

Серед різних форм організації сучасних мікропроцесорних засобів можна умовно виділити наступні групи:

МП що вбудовуються і найпростіші мікроконтролери;

універсальні мікроконтролери і спеціалізовані мікроЕОМ;

мікроЕОМ загального призначення;

мультимікропроцесорні системи;

апаратні засоби підтримки мікропроцесорних систем (розширювачі).

МП, які вбудовуються в прилади, апаратуру і найпростіші мікроконтролери жорстко запрограмовані на реалізацію вузькоспеціалізованих задач, їхнє програмне забезпечення проходить налагодження на спеціальних стендах чи на універсальних ЕОМ, потім записується в ПЗП і рідко змінюється в процесі експлуатації. Засоби, що вбудовуються, використовують і найпростіші зовнішні пристрої (тумблери/клавішні перемикачі, індикатори).

Спеціалізовані мікроЕОМ реалізуються найчастіше на основі секційних мікропрограмувальних МП, що дозволяють адаптувати структуру, розрядність, систему команд мікроЕОМ під визначений клас задач. Однак такий підхід організації систем вимагає трудомісткої і дорогої розробки «Власного» програмного забезпечення.

Останнім часом широке поширення одержують також програмувальні мікроконтролери, що представляють собою спеціалізовані мікроЕОМ, орієнтовані на рішення численних задач у системах керування, регулювання і контролю. Особливу групу складають програмовані контролери для систем автоматичного регулювання. Найважливішим пристроєм будь-якої системи автоматичного регулювання є регулятор, що задає основний закон керування виконавчим механізмом. Заміна класичних аналогових регуляторів універсальними програмованими мікроконтролерами, здатними програмно перебудовуватися на реалізацію будь-яких законів регулювання, записаних у пам'ять мікроконтролерів, забезпечує підвищення точності, надійності, гнучкості, продуктивності і зниження вартості систем керування. Великим достоїнством універсальних мікроконтролерів є їхня здатність виконувати ряд додаткових системних функцій: автоматичне виявлення помилок, контроль граничних значень параметрів, оперативне відображення стану систем і т.п.

1. Технічне завдання

1.1 Підстава для розробки, призначення та область застосування

Підставою для розробки є завдання на курсову роботу. Пристрій призначений для керування виконавчими механізмами згідно закону керування, параметрами якого є значення температурних датчиків. Необхідно розробити систему керування, що одержує аналогові сигнали від температурних датчиків, перетворює їх до цифрової форми, виконує обробку отриманих сигналив, порівнюючи з номінальною величиною контролюємого параметру та формує керуючу дію для кожного виконавчого механізму, подаючи її в аналоговій формі. Зокрема система повинна мати блок індикацій для слідкування за процесом керування. Система призначена для використання з метою автоматизації технологічних процесів виробництва, що мають в своєму складі об'єкти, контролюючим параметром яких є температура.

1.2 Умови експлуатації системи і параметри навколишнього середовища

Температура навколишнього середовища від +5 ° С до + 50 ° С.

Відносна вологість 80 % при температурі + 20 ° С.

Атмосферний тиск 600 - 800 мм рт. ст.

Хімічно активних компонентів немає.

Вібрація, трясіння, удари відсутні.

Характер роботи безупинний.

1.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик

Індикація результату обчислення закону керування.

Необхідності в резервуванні немає.

Додаткові функції не виконуються.

1.4 Технічні характеристики системи

Кількість датчиків n = 5.

Номінальна величина контрольованого параметру Qном = 500°.

Похибка регулювання, Q = 0,6 %.

Максимальна частота зміни вхідної величини, Fmax = 1.21 кГц.

Діапазон змінювання вихідного сигналу для виконавчого механізму- 0..Umax; Umax = 7,4 B.

Закон регулювання:

1.5 Вимоги до надійності

Пристрій є системою нерезервованою, ремонтопридатною, відновлюваною.

Наробіток на відмовлення складає не менш 5000 годин.

Відмова одного елемента виводить пристрій з ладу.

1.6 Вимоги до конструкції

Пристрій розмістити в стандартному корпусі.

Пристрій виконати на стандартній друкованій платі.

2. Аналіз технологічного процесу і вибір напрямків автоматизації

У сучасному промисловому виробництві найбільш розповсюдженими є виміри температури (так, на атомній електростанції середнього розміру мається близько 1500 точок, у яких виробляється такий вимір, а на великому підприємстві хімічної промисловості подібних точок присутня понад 20 тис.). Широкий діапазон вимірюваних температур, розмаїтість умов використання засобів вимірів і вимог до них визначають різноманіття застосовуваних засобів виміру температури.

Якщо розглядати датчики температури для промислового застосування, то можна виділити їхні основні класи: кремнієві датчики температури, біметалічні датчики, рідинні і газові термометри, термоиндикатори, термістори, термопари, термопреобразователи опори, інфрачервоні датчики.

Кремнієві датчики температури використовують залежність опору напівпровідникового кремнію від температури. Діапазон вимірюваних температур -50…+1500C... Застосовуються в основному для виміру температури усередині електронних приладів.

Біметалічний датчик зроблений із двох різнорідних металевих пластин, скріплених між собою. Різні метали мають різний температурний коефіцієнт розширення. Якщо з'єднані в пластину метали нагріти або остудити, то вона зігнеться, при цьому замкне (розімкне) електричні контакти або переведе стрільцеві індикатора. Діапазон роботи біметалічних датчиків -40…+5500C... Використовуються для виміру поверхні твердих тіл і температури рідин. Основні області застосування - автомобільна промисловість, системи опалення і нагрівання води.

Термоіндикатори - це особливі речовини, що змінюють свій колір під впливом температури. Зміна кольору може бути оборотним і необоротним. Виробляються у виді плівок.

Термоперетворювачі опору

Принцип дії термоперетворювачі опору (терморезисторів) заснований на зміні електричного опору провідників і напівпровідників у залежності від температури (розглянутий раніше).

Платинові терморезистори призначені для виміру температур у межах від -260 до 1100 0С. Широке поширення на практиці одержали більш дешеві мідні терморезистори, що мають лінійну залежність опору від температури.

Недоліком міді є невелике її питомий опір і легка окисляемость при високих температурах, унаслідок чого кінцева межа застосування мідних термометрів опору обмежується температурою 180 0C. По стабільності і відтворюваності характеристик мідні терморезистори уступають платиновим. Нікель використовується в недорогих датчиках для виміру в діапазоні кімнатних температур.

Напівпровідникові терморезистори (термістори) мають негативний або позитивний температурний коефіцієнт опору, значення якого при 20 0C складає (2...8…8)*10-2(0C)-1,т.е. на порядок більше, ніж у міді і платини. Напівпровідникові терморезистори при досить малих розмірах мають високі значення опору (до 1...