Автоматизоване управління системою тестування працездатності радіоелектронних пристроїв

Скачать

Основні вимоги до конструкції пристрою автоматизованої системи управління (АСУ) тестування працездатності. Компонування і аналіз умов експлуатації пристрою АСУ тестування працездатності. Розрахунок основних вузлів, надійності і теплового режиму пристрою.

Размер: 408,9 K
Тип: курсовая работа
Категория: Коммуникации и связь
Скачать

Другие файлы:

Автоматизоване управління системою тестування працездатності радіоелектронних пристроїв
Розробка АРМ для управління системою тестування працездатності радіоелектронних приладів за допомогою автоматизованого стенда для тестування УТРП-700....

Автоматизоване управління системою тестування працездатності радіоелектронних приладів
Аналіз існуючих автоматизованих систем управління тестуванням. Розробка алгоритму автоматизованого управління системою тестування працездатності радіо...

Діагностування частотнопараметрованих пристроїв
Класифікація частотнопараметрованих пристроїв, які застосовуються на автомобілі. Послідовність виконання їх перевірки та діагностування. Схеми підключ...

Особливості управління охоронними системами відеоспостереження
Аналіз систем відеоспостереження, їх характеристики та область застосування. Структура керування системою. Аналогові та цифрові системи відеоспостереж...

Розроблення файлового менеджера File Commander 1 засобами Delphi 7.0
Розроблення програми управління файловою системою комп’ютера, здатної виконувати стандартні функції над файлами і каталогами, її переваги. Проектуванн...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

Автоматизоване управління системою тестування працездатності радіоелектронних пристроїв

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів

Вступ

1 Аналіз технічного завдання та вихідних даних на проектування

1.1 Мета роботи та галузь застосування

1.2 Основні вимоги до конструкції пристрою управління автоматизованої системи тестування працездатності

1.3 Вимоги до технологічності пристрою управління автоматизованої системи тестування працездатності

1.4 Вимоги з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту пристрою управління тестування працездатності

2 Конструкторська частина

2.1 Аналіз умов експлуатації пристрою управління автоматизованої системи тестування працездатності

2.2 Компонування пристрою управління автоматизованої системи тестування працездатності

2.3 Використання САПР на етапі розробки та проектування друкованої плати пристрою управління

2.4 Розрахунок основних вузлів пристрою управління автоматизованої системи тестування працездатності

2.5 Розрахунок надійності та теплового режиму

2.6 Вимоги на етапі експлуатації та технічного обслуговування

3 Технологічна частина

3.1 Технологічність конструкції

3.2 Технологічний процес збірки пристрою

3.3 Виготовлення друкованого вузла

4 Безпека життя та діяльності людини

4.1 Безпека життя та діяльності при пайці деталей і вузлів

4.2 Безпека життя та діяльності при виготовленні друкованих плат

4.3 Вимоги техніки безпеки до радіоелектронного обладнання

Висновки

Перелік посилань

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

АСУ - автоматизована система управління,

ПУ - панель управління,

ТЗ - технічне завдання,

САПР - система автоматизованого проектування,

ДП - друкована плата,

ЕРЕ - електрорадіоелементи,

РЕА - радіоелектронні апарати,

ТБ - техніка безпеки,

SMD - surface mounted device.

ВСТУП

В даний час у зв'язку з величезною кількістю виготовляємих виробів радіоелектронної апаратури (РЕА) проблемі їх контролю, тестування та індикації приділяється велика увага.

Це пояснюється тим, що більшість виробів РЕА працює в складних кліматичних умовах, підвищеному тиску, схильні до вібрації і перевантажень. Крім того особливу увагу приділяють достовірності і точності показань їх індикуючих модулів.

Тому створення автоматизованої системи контролю, тестування та індикації параметрів виробів РЕА з високою точністю показників є актуальним завданням.

У запропонованій випускній кваліфікаційній роботі бакалавра зроблена спроба створення такої системи, яка являє собою пристрій управління, до складу якого входять ліцензійні, атестовані індикатори та показчики. Пристрій управління містить систему роз'ємів, до яких можна підключити будь-який атестуємий прилад. Якщо показники атестує мого та контрольного пристрою відрізняються, то загоряється відповідна світлова сигналізація.

У запропонованій роботі розглянуті основні вимоги до конструкції пристрою управління автоматизованої системи, наведено вимоги до технологічності, експлуатації, технічному обслуговуванню та ремонту.

У конструкторській частині роботи проведена розробка і компоновка пристрою управління. Була розроблена конструкція друкованої плати, проведено розрахунок параметрів основних вузлів пристрою. Зроблено оцінку надійності і теплового режиму пристрою управління.

Розроблена автоматизована система тестування працездатності радіоелектронних приладів може знайти широке застосування в спеціалізованих організаціях метрології та стандартизації, які займаються атестацією, діагностикою виробів радіоелектронних приладів.

1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ВИХІДНИХ ДАНИХ НА ПРОЕКТУВАННЯ

1.1 Мета роботи та галузь застосування

Автоматизоване управління системою тестування працездатності радіоелектронних приладів представляє собою пристрій управління (в подальшому ПУ) призначений для контролю, тестування та індикації (сигналізації) стану основних параметрів пристроїв та механізмів радіоелектронних приладів.

Метою роботи є розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення ПУ із застосуванням сучасних комплектуючих виробів і оздоблювальних матеріалів, а також компонування вузлів ПУ з дизайном кращих вітчизняних і зарубіжних зразків.

Перелік радіоелектронних приладів, які підлягають тестуванню:

- покажчик тиску гідравлічної рідини у магістральних трубопроводах;

- покажчик напруги мережі;

- покажчик рівня гідравлічної рідини у магістральних трубопроводах;

- покажчик тиску повітря у допоміжній пневмосистемі;

- індикатор аварійного тиску гідравлічної рідини у магістральних трубопроводах;

- індикатор аварійної температури охолоджуючої рідини;

- індикатор контролю роботи генератора;

- індикатор контролю перетворення напруги;

- індикатор засміченості повітряного фільтра;

- індикатор включення аварійної сигналізації;

- індикатор контролю роботи датчиків фізичних величин ;

- індикатор аварійного тиску у ресиверах магістральних трубопроводів.

Номінальні значення параметрів ПУ повинні забезпечуватися при нормальних значеннях кліматичних факторів навколишнього середовища:

- температура навколишнього повітря 10-25°С;

- відносна вологість повітря 45-80%;

- атмосферний тиск 630-800 мм рт. ст.

1.2 Основні вимоги до конструкції пристрою управління автоматизованої системи тестування працездатності

Номінальна напруга системи електроустаткування 12 В. Працездатність пристроів повинна зберігатися при зміні напруги в межах від 90 до 125% від номінального.

Індикатори і покажчики ПУ повинні мати мнемонічні зображення, що відображають виконувані ними функції [1]. Всі покажчики повинні мати внутрішнє підсвічування шкали. Ширина кольорової смужки попереджувальної зони (сектори) на шкалі покажчика визначається дизайнерським опрацюванням.

Індикатори можуть бути виконані або у вигляді транспарантів, що підсвічуються зсередини, або у вигляді світлодіодів, виведених на передню панель. Яскравість індикації повинна бути достатньою для однозначного визначення їх засвічення в умовах яскравого сонячного світла.

Всі пристрої повинні бути легко зчитувані. Скло не повинно мати відблисків в денних умовах роботи. Індикатори повинні бути легко помітні і розпізнавані, мнемонічні зображення, цифри, літери на шкалах пристроїв - легко зчитувані в будь-який час доби.

Електричні з'єднання, що застосовуються в ПУ, можуть бути виконані як окремими проводами зі стандартними з'єднувачами, так і пайкою.

1.3 Вимоги до технологічності пристрою управління автоматизованої системи тестування працездатності

Конструкція ПУ повинна забезпечувати застосування типових технологічних процесів, стандартної оснастки та обладнання з метою мінімізації витрат праці, коштів, матеріалів і часу при підготовці виробництва, виготовленні та експлуатації[2].

Для забезпечення вологостійкості і захисту від корозії поверхні комплектуючих виробів і елементи конструкції повинні бути захищені нанесенням лакофарбових покриттів.

1.4 Вимоги з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту пристрою управління тестування працездатності

Обсяг технічного обслуговування має бути мінімізований за трудомісткістю. Періодичність технічного обслуговування повинна відповідати періодичності технічного обслуговування тестуємих радіоелектронних приладів, і полягати у підтримці чистоти ПУ і електричних роз'ємів [3].

Ремонт ПУ, яка вийшла з ладу повинна здійснюватися на спеціалізованому ремонтному підприємстві кваліфікованими фахівцями або ж в умовах підприємства-виробника.

2 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

2.1 Аналіз умов експлуатації пристрою управління автоматизованої системи тестування працездатності

Розглянемо роботу ПУ за функціональною схемою (рис 2.1). Сигнали від датчиків поступають на плату процесора. Там відбувається їх перетворення в цифровий вигляд і після цього вони надходять на процесор, де відбувається їх обробка і формування керуючих сигналів для покажчиків та індикаторів.

Рисунок 2.1 - Функціональна схема роботи ПУ

ПУ встановлюється у безпосередній близькості від тестованих радіоелектронних пристроїв і повинна стійко працювати в умовах підвищених вібрацій і вологості навколишнього середовища, також можлива підвищена запиленість повітря.

Друкован...