ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В.

Скачать

Використовуючи недоступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний і фактичний матеріал, автори розповідають про долі відповідальних працівників ЧК-ГПУ-НК.ВД в Україні, про роль, яку відігравали вони в утвердженні тоталітарного режиму. При цьому сторінки біографій керівних чекістів відтворюються вперше і позбавлені традиційних і культивованих в колишньому СРСР та в Україні стереотипів в оцінках діяльності ЧК-ГПУ-НКВД. Книга містить унікальні документи, а також довідкові матеріали, що розкривають “кухню” роботи чекістських органів, їхню справжню функцію в системі більшовицької державності, висвітлюють біографії багатьох діячів ЧК-ГПУ-НКВД. Розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.

Размер: 24.99 MB
Тип: pdf
Категория: История
Скачать

Другие файлы:

Характеристика правового статусу особи
Юридична конструкція правового статусу особи. Негативні та позитивні риси гарантій прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в демократичній держ...

Олександр Довженко: розсекречені документи спецслужб
Книга розповідає про маловідомі факти з життя українського кінорежисера О. П. Довженка на основі аналізу розсекречених архівних документів часів грома...

Регистрации актов гражданского состояния
Громадянський стан особи залежить від сукупності факторів, котрі характеризують громадянина як суб?єкта цивільного права. Так, виникнення та припиненн...

Суть та принципи соціальної держави
Проблеми взаємозв’язку держави, суспільства, особи, влади і демократії в Україні. Громадянське суспільство як соціальне утворення, що протистоїть держ...

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: злочин влади - трагедія народу. Документи і матеріали