Шкільні навчальні екскурсії

Скачать

Екскурсія, яка проводиться за програмою з природознавства, є одним із видів уроку. На уроці-екскурсії процес навчання реалізується не в умовах класного приміщення, а в природі під час безпосереднього спілкування учнів з об'єктами і явищами природи.Уроки-екскурсії мають великий виховний вплив на дітей. Сприймання краси природи, до якого їх постійно спонукають, відчуття гармонії, її доцільності, на якій зосереджується їхня увага, сприяють розвитку естетичних почуттів, позитивних емоцій, доброти, дбайливого ставлення до всього живого, У відносно невимушених обставинах школярі вчаться спілкуватись між собою під час виконання спільних завдань, поводитися один із одним та з навколишнім світом.В ході виконання курсової роботи нами були використані такі наукові методи: аналіз та синтез, порівняння, анкетування, аналіз літератури та передового досвіду вчителів.Щодо природи шкільних навчальних екскурсій на різних етапах його впровадження й розвитку висловлювалися різні точки зору. Так, одні автори трактують екскурсію як метод навчання, інші — як метод і форму або як форму. На початковій стадії впровадження екскурсій в шкільне життя вони практикувались епізодично як продовження звичайних уроків за межами навчального приміщення. З розвитком методики екскурсійної роботи відокремлювалися в окремі методи такі прийоми її проведення, як пояснення екскурсовода, демонстрація, спостереження, фіксація вражень, вправи та ін.Екскурсія почала усвідомлюватись як метод і форма навчання. Вкладі час екскурсія набула статусу самостійної форми навчальних занять. Це відносно завершена структурна одиниця педагогічного процесу, яка характеризується своїми особливостями.

Размер: 62.7 КБ
Тип: Курсовая
Категория: Педагогика
Скачать

Другие файлы:

Шкільні навчальні екскурсії
Сутність та види екскурсії, їх педагогічне значення. Методика проведення екскурсій в початковій школі. Аналіз програм та підручників та досвіду роботи...

Старим Подолом
Поняття екскурсії та екскурсійної діяльності. Основи екскурсійного обслуговування, його організація. Технологія підготовки нової екскурсії, її ведення...

Проект екскурсії "Київ-Моринці-Шевченкове-Будище"
Маркетингові аспекти і методика розробки інноваційного екскурсійного продукту. Прийоми показу і розповіді. Схема транспортного маршруту та технологічн...

Методика проведення екскурсій в шкільному курсі біології
Місце і значення екскурсії як однієї з форм організації навчальної роботи з біології. Визначення місця екскурсії при вивченні програмового матеріалу....

Особливості складання програми обслуговування туру
Програма обслуговування туру "Квіткова палітра Голландії". Попередня програма обслуговування туру в межах України для вітчизняних й іноземних туристів...