Характеристика дисертаційної роботи

Скачать

Актуальність дослідження. В умовах нової освітянської парадигми, підготовка вчителів нового типу стає найважливішою умовою відродження не тільки освіти, але і всієї вітчизняної культури, її інтеграції в загальнолюдське та європейське співтовариство.Соціальна ситуація, що склалась, якісно по-новому ставить проблему підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей системи, формування професійної компетентності вчителя, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в період навчання у вищому закладі освіти.Питання формування професійної компетентності вчителя іноземних мов постає особливо гостро, оскільки пов’язане з тенденціями розвитку світового співтовариства: змінюється соціокультурний контекст вивчення іноземних мов, що входять до системи мов міжнародного спілкування. Поступове перетворення України в більш відкрите суспільство стало стимулювати широкий розвиток міжнародного співробітництва. Це суттєво посилило визнання різними соціальними групами необхідності оволодіння однією чи декількома іноземними мовами міжнародного спілкування, що, у свою чергу, вплинуло на соціальний статус іноземної мови як навчального предмета й поклало ще більшу відповідальність на професійну компетентність учителя іноземних мов.Крім того, розповсюдження нових інформаційних технологій, серед яких важливе місце посідають комп’ютерні мережі, можливість виходу в Інтернет, ставить особливі вимоги до підготовки вчителя іноземних мов, пов’язуючи його імідж із професіоналом інноваційного типу.

Размер: 31.4 КБ
Тип: Краткое изложение
Категория: Педагогика
Скачать

Другие файлы:

Характеристика дисертаційної роботи
Питання формування професійної компетентності вчителя іноземних мов. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова новизна і теорети...

Вимоги до написання дисертації. Математичне моделювання в економіці
Основні вимоги до змісту та оформлення дисертаційної роботи, порядок та правила її прийняття комісією. Загальний зміст та призначення автореферату, йо...

Показники роботи залізничної станції
Технічна та експлуатаційна характеристика станції та під’їзних колій. Організація вантажної, комерційної та технічної роботи станції. Особливості робо...

Режими роботи генераторів
Характеристика експлуатації, режимів роботи та основні причини пошкодження генераторів. Виникнення короткого замикання, встановлення струмового захист...

Конференція організації об’єднаних націй з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД): загальна характеристика та основні результати діяльності
Історія та передумови освіти, система роботи, опис основних комітетів. Організації об'єднаних націй (ООН). Характеристика роботи Міжнародного торговог...