Формування пізнавальних інтересів підлітків

Скачать

Пізнавальний інтерес як важливе особистісне утворення та характеристика навчального процесу завжди у центрі уваги педагогів. Сьогодні він розглядається як рушійна сила активізації навчання, розвитку пізнавальної самостійності учнів, важливий напрям підвищення ефективності навчальної діяльності. Разом з тим вивчення масової практики навчання свідчить, що останніми роками за умов перехідного суспільства та реформування системи шкільної освіти, поширення масової культури, посилення впливу ЗМІ.В сучасній практиці інтерес учнів до процесу навчання поступово знижується. Ці явища зумовлені як загальними соціальними чинниками, так і особливостями сучасного стану системи освіти, педагогічної науки в Україні. За таких обставин підвищується актуальність дослідження теоретичних аспектів розвитку пізнавального інтересу з урахуванням потреб сьогодення.Особливої актуальності проблема дослідження і розвитку пізнавальних можливостей учнів набула останнім часом у зв’язку з гуманізацією педагогічного процесу, якому притаманні: адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; орієнтація навчання на особистість, що навчається, забезпечення можливостей її саморозкриття, саморозвитку, самореалізації; орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності. Збільшується потреба в психологічних дослідженнях і за умов реформування освіти, переходу до 12-річної та профільної школи.Об’єкт дослідження – процес формування вміння підготовленості до свідомих і точних дій (розумових і практичних) і здатність учня послідовно застосовувати всю сукупність навчальних і розумових дій при вивченні нового матеріалу чи матеріалу, який відрізняється від раніше вивченого, при розв’язанні незнайомих пізнавальних питань і завдань.

Размер: 42.9 КБ
Тип: Курсовая
Категория: Педагогика
Скачать

Другие файлы:

Формування пізнавальних інтересів підлітків
Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання. Як і чому потрібно організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів на у...

Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів
Поняття пізнавальних інтересів учня, їх основні критерії та показники. Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біо...

Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"
Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів в практиці роботи сучасної початкової школи. Дидактичні умови розвитку пізнавальних інтересів в...

Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"
Сутність пізнавальних інтересів та їх роль у навчально-виховному процесі початкової школи. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку, спрямова...

Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"
Вікові особливості першокласників шестирічного віку. Основні педагогічні вимоги до підготовки й проведення уроків “Я і Україна" в 1 класі. Методи і пр...