Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках музичного мистецтва

Скачать

Обґрунтування здоров'язберігаючих технологій та їх сутнісна характеристика. Загальнорозвиваючі вправи, які виконуються в положенні стоячи і сидячи. Музично-раціональна психотерапія на уроках музичного мистецтва. Образ природи на уроках музики в 5 класі.

Размер: 36,4 K
Тип: контрольная работа
Категория: Педагогика
Скачать

Другие файлы:

Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій
Аналіз впливу різних факторів на здоров'я сучасної студентської молоді. Характеристика здоров'язберігаючих технологій та сучасної системи освіти. Соці...

Здоров'язберігаючі технології у школі
Збереження і зміцнення здоров’я дітей. Обґрунтування здоров’язберігаючих технологій та їх сутнісна характеристика. Закріплення знань та навичок збереж...

Використання ігрових форм роботи на уроках музичного мистецтва в школі
Суть і значення ігрової діяльності на уроках музичного мистецтва в початкових класах. Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі і...

Використання комп’ютера на уроках мистецтва
Фактори, що сприють більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій у початковій школі. Проблема використання комп’ютера на...

Організація діяльності педагогічного колективу в умовах упровадження здоров'язберігальних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти
Історія розвитку проблеми здоров’язбереження. Поняття "здоров’язберігаючі технології", їх класифікації та функції. Технології навчання здоров'ю. Техно...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Використання здоров'язберігаючих технологій на уроках музичного мистецтва

1. Обґрунтування здоров'язберігаючих технологій та їх сутнісна характеристика

здоров'язберігаючий урок музичний природа

Серед широко застосовуваних інноваційних, педагогічних технологій у сучасній школі, особливе місце займають технології здоров'язбереження.

Термін «здоров'язберігаючих освітні технології» можна розглядати як якісну характеристику будь-якої освітньої технології, її «сертифікат безпеки для здоров'я» і як сукупність тих принципів, прийомів, методів педагогічної роботи, які, доповнюючи традиційні технології навчання та виховання, наділяють їх ознакою здоров'язбереження.

До здоров'язберігаючих технологій відносяться педагогічні прийоми, методи, технології, використання яких йде на користь здоров'ю учнів.

Вокалотерапія.

Велика увага на уроках музики приділяється вихованню й розвитку дитячих голосів. Голос, яким співають наші учні, повинен литися вільно, без напруги і крику, бути природним і виразним. А.І. Попов засновник системи оздоровчого фізвокаліза, звернув увагу на одну загальну закономірність: володарі сильного голосу, як правило, мають міцне здоров'я. Вправи А.І. Попова сприятливо впливають на весь організм в цілому і на важливі голосові елементи тембраціі при фізвокалізе, дають можливість тренувати організм, м'язи, що приводять у рух руки, а вони особливо пов'язані з голосом.

Логоритміка.

Логоритмічних гімнастика є однією з форм активного відпочинку, найбільш сприятливого для зняття напруги після довгого сидіння. Рухові паузи просто життєво необхідні для дітей молодшого шкільного віку. Короткочасні фізичні прави під музику, викликаючи збудження інших відділів мозку, посилюють кровообіг і створюють сприятливі умови відпочинку для рані порушених відділів. Логоритмічних вправи об'єднані в комплекси загальнорозвиваючих вправ, які виконуються в положенні стоячи і сидячи. Активізуючи в цілому організм дітей, сприяючи випрямленню і розвантаженню хребта, музично - ритмічні хвилинки сприяють поліпшенню здоров'я дітей.

Ритмотерапія.

Танець, міміка і жест, як і музика, є одним з найдавніших способів вираження почуттів і переживань. Ритм, який диктує музика головному мозку, знімає нервову напругу, покращуючи тим самим мова дитини. Рух і танець допомагають школяреві легко встановлювати - дружні зв'язки з іншими дітьми, а це також дає певний психотерапевтичний ефект.

Музикотерапія.

Музика існує в нашому житті як живе знання та уявлення людини про самого себе, як засіб самопізнання і самовираження. Сприйняття і розуміння музики полягає у відчутті її зв'язками, м'язами, рухом, дихання. Основний акцент ставиться на залученні дітей до творів високого музичного мистецтва: твори «золотого фонду» музичної культури неодноразово повторюються на різних етапах навчання школярів. Для того щоб музика подіяла на учня найбільшим чином, його необхідно для цього спеціально налаштувати і підготувати.

Налаштування полягає в тому, що треба сісти в зручній позі, розслабитися і зосередитися на звуках музики. Їх не можна слухати без належної уваги, відволікаючись при цьому на будь-які сторонні справи. Пластичні імпровізації продовжують лінію розвитку емоційного відгуку дітей на музику. Найчастіше для пластичних імпровізацій і етюдів вчителем музики підбираються музичні твори, що мають програмне зміст, або такі, в яких яскраво і наочно розкривається музичний образ.

Фольклорна арттерапія.

При збереженні «золотого фонду» композиторів - класиків і дитячого пісенного репертуару необхідно посилити аспект вивчення музичного фольклору. Всі засоби традиційної культури спрямовані на формування сильної, творчої, життєздатної особистості, а також особливого середовища «стійкої духовності» як одного з найважливіших чинників завчасної профілактики наркоманії та ВІЛ.

У фольклорі дійсно є лікарі почали. Неоціненні музично-педагогічні гідності фольклорного матеріалу. Наспіви народних пісень народжувалися як природні прояви психофізичних станів людини, її природних фізіологічних можливостей.

У народних дитячих піснях особливо помітна безпосередній зв'язок з мовним інтонуванням. Завдяки природності й органічності, народних попевок досить швидко налагоджується координація голосу і слуху, що негайно позначається на точності інтонування. Традиційні дитячі пісні розвивають у дітей не тільки музичний слух і пам'ять, але і їх легкі, дихання, голосовий апарат. Вправи у виразному, чіткому, емоційно яскравому проголошенні і пропевание народно-поетичних текстів розвивають голос, підвищують мовну і співочу культуру.

Музично-раціональна психотерапія.

Музично-раціональна психотерапія в умовах загальноосвітньої школи являє собою сукупність прийомів і методів, спрямованих на розширення збагачення спектру доступних школяреві переживань і формування світогляду, яке допомагає йому бути здоровим і щасливим.

У пропонованому підході об'єднуються естетотерапія-лікування красою і аретотерапія-лікування ідеалами. Безсумнівний інтерес для формування в школярі оптимістичного і життєствердного світогляду представляють спеціально створені формули музичного самонавіювання, а також пісні, які можуть чинити на світовідчуття дитини позитивний вплив, бо оптимістичне сприйняття життя необхідно для душевного і самотіческого зору.

Терапія творчістю.

Дослідження вчених все частіше нагадують, що людина за своєю природою творець. Творчість вимагає від людини координації всіх моральних сил, і цей сплеск активності благотворно впливає на психіку людини, а значить, і на його фізичне здоров'я, тобто творчий процес зцілює.

Творчі завдання спрямовані на розширення репертуару доступних дитині емоційних переживань. Для цього необхідно скласти власну мелодію, яка відповідала б заданому образу. На уроках музики широко використовується інструментальне музикування - включення найпростіших музичних інструментів в процес виконання, як фольклорних творів, так і творів композиторів. Стоїть завдання розвитку координації найпростіших рухів при грі на музичних інструментах (ложках, свистульки, бубнах та інших).

Більш складною і досконалою формою інструментального музикування є шумовий оркестр, в основі якого - опора на ритм, ритмічну композицію. Звучні жести - це гра звуками свого тіла: хлопки, шльопанці, притупування, щиглики, цокання та інше. Використання звучних жестів вносить елемент руху, так неоходимо відчуття музики і для освоєння дітьми її ритму. Голоси дітей можуть використовуватися подібно інструментальним тембрам для різної звукокрасочной гри, створення різних звукових ефектів за участю язика, губ, м'язів гортані, щік: свист, шипіння, кряхтение, цокання, вдихи, видихи, вигуки-їх величезний арвенал з перших же занять утворює активний «інструментальний» словник дитини. Ці імітації сприяють розвитку звуковисотного і ретміческого слуху, почуття форми, активності уваги, швидкості реакції, пам'яті.

Казкотерапія.

У знаходженні способів вирішення дітьми своїх психологічних проблем велике місце займає казка. Казка відкриває дитині перспективи власного зростання, дарує надію та мрії-передчуття майбутнього, стає якимось духовним оберегом дитинства. Величезні можливості для душевного здоров'я молодших школярів має музична казка або казка в музиці.

Улибкотерапія.

Медики вважають, що здоров'я школярів стане міцнішою і від посмішок вчителів. У усміхненому вчителя діти бачать друга, і вчитися їм подобається більше. Дуже важливо на уроці і посмішка самого дитини. Якщо дитина співає і посміхається, то за рахунок цього звук стає світлим, чистим і вільним. Поступово його якості переходять і на особистість дитини в результаті постійного тренування усмішки.

Корекційно-розвивальна робота.

Основна корекційна завдання вчителя музики-підняти настрій дітей, зняти емоційний дискомфорт. Головне і найважливіше - це атмосфера уроку. Захопленість дітей, їх внутрішній комфорт, розкутість, майже відразу пропадає комплекс «я не вмію» - це дивує і привертає. Можливість бути прийнятим оточуючими без всяких умов дозволяє дитині бути самим собою, проявляти свою індивідуальність.

Колективний характер уроків музики підключає до оздоровчого процесу взаємні цілющі впливи з боку інших учнів - їх підтримку, співчуття і співпереживання.

2. Реалізація здоров'язберігаючих технологій на уроках музичного мистецтва

Музика існує в нашому житті як живе знання та уявлення людини про самого себе, як засіб самопізнання і самовираження. Сприйняття і розуміння музики полягає в відчуття її зв'язками, м'язами, рухом, подихом. Крім того, спеціально підібрана музика дозовано тренує емоційний світ дитини і підвищує рівень імунних процесів в організмі, тобто призводить до зниження його захворюваності. Для того щоб музика подіяла на учня найбільшим чином, необхідно спеціально налаштувати і підготувати його перед прослуховуванням музичного твору. Налаштування полягає в тому, що діти повинні сісти в зручній позі, розслабитися. При повторному прослуховуванні я використовую репродукції картин художників, відеосюжети, заздалегідь підготовлені і пов'язані з тематикою уроку, а головне, з вмістом музичного твору. Спостереження за дітьми та аналіз результатів показують, що таке сприйняття творів ми...