Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

Скачать

Програма із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М. Гоголя, розрахованих на різну кількість годин. Рекомендації для вчителя, історичний коментар, паралелі з іншими творами Гоголя.

Размер: 4,7 M
Тип: методичка
Категория: Педагогика
Скачать

Другие файлы:

Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури
Зображення історичних подій в Україні, побуту й» звичаїв Запорозької Січі в повісті «Тарас Бульба». Патріотичний пафос твору. Уславлення військового т...

Методи оцінювання школярів на уроках зарубіжної літератури та літератур національних меншин
Мета вивчення зарубіжної літератури. Моніторинг і оцінювання результативності навчання як найважливіші аспекти навчального процесу. Критерії та види о...

Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури
Методи, прийоми, засоби та проблеми розвитку творчих здібностей учнів у сучасній методиці вивчення літератури. Місце творів М.В. Гоголя у шкільній про...

Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури
Зарубіжна література - складова літературної та загальногуманітарної освіти українських школярів. Використання інноваційних технологій на уроках заруб...

Тарас Бульба
Известная повесть Н.В.Гоголя из цикла "Миргород", при создании которой автор широко использовал различные исторические источники: мемуары, летописи, и...


Краткое сожержание материала:

Зміст

Вступ

1. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М.В. Гоголя (4 год + урок зв'язного мовлення)

1.1 Урок № 1. Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Патріотичний пафос повісті

1.2 Урок № 2 Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Романтичне уславлення героїки подвигів

1.3 Урок № 3. Тема. Зображення історичних подій в Україні, Запорізької Січі, побуту й звичаїв козаків, картин української природи

1.4 Урок № 4. Тема. Порівняльна характеристика Остапа і Андрія

2. Система уроків по вивченню творчості Гоголя та повісті „Тарас Бульба”( 8 уроків)

2.1 Урок 2. Коментоване читання першого розділу повісті «Тарас Бульба», знайомство з героями, усне малювання. Опис, портрет, діалог. Значення експозиції в літературному творі

2.2 Урок 3. Робота над другим, третім і четвертим розділами повести. Степ як символ батьківщини. Запорізька Січ («От те гніздо, звідки вилітають всі ті горді й міцні, як леви!»)

2.3 Урок 4. Похід запорожців. Бій під Дубно. Робота над п'ятою, шостою й сьомою главами повісті

2.4 Урок 5. «Немає уз, святіших товариства!»; «Нехай же цвіте вічно російська земля!» Робота над восьмою й дев'ятою главами повісті

2.5 Урок 6. «Та хіба найдуться на світі такі вогні, мука й така сила, яка б пересилила російську силу!» Робота над десятою - дванадцятою главами повісті

2.6 Урок 7. «Остапу, здавалося, був на роду написаний битвенний шлях, важке вміння вершити ратні справи»

2.7 Урок 8. Тарас Бульба - народний герой. «Немає в нас нікого, рівного йому в доблесті!»

Висновок

Література

Вступ

Згідно з Програмою із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи 2001 року ( За редакцією Д. В. Задонського , К. О. Шахової, Є. В. Волощук) 1. Програма із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи 2001 року ( За редакцією Д. В. Задонського , К. О. Шахової, Є. В. Волощук) // Зарубіжна література в навчальних закладах, 2001, № 8. на ознайомлення з творчістю М. В. Гоголя у 7-ому класі відводиться 4 години . Приводимо дослівно зміст програми з цього питання:

З російської літератури

Микола Гоголь (1809-1852)

«Тарас Бульба» (4 год.)

Короткі відомості про письменника. М.Гоголь і Україна.

Зображення історичних подій в Україні, побуту й» звичаїв Запорозької Січі в повісті «Тарас Бульба». Патріотичний пафос твору. Уславлення військового товариства, романтичне звеличення подвигу, засудження зради. Втілення суперечливих рис українського козацтва в образі Тараса Бульби. Протиставлення життєвого вибору в долях його синів. Цілісність натури Остапа, його самовідданість ідеї захисту рідної землі. Трагедія Андрія; конфлікт почуття та обов'язку. Майстерність розкриття характерів героїв. Картини української природи.

Теорія літератури. Поняття про повість, образ автора.

У новій програмі 12-річної школи 2005 року (За редакцією Д. С. Наливайка, автор програми Ю. І. Ковбасенко ) 2. Програма 12-річної школи 2005 року із зарубіжної літератури (За редакцією Д. С. Наливайка, автор програми Ю. І. Ковбасенко ), Київ, 2005. на вивчення теми „УКРАЇНА ТА її ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ” відводиться 10 годин, в тому числі 8 - на вивчення творчості Гоголя:

Микола Гоголь (1809--1852). «Тарас Бульба»

Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю. Бойове товариство, побут і звичаї запорожців. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій. Картини природи в творі.

У цій програмі є перелік знань і вмінь учня, якими він мусить оволодіти під час роботи над темою:

Учень:

розповідає про зв'язки Гоголя з Україною та її культурою; переказує близько до тексту ключові епізоди повісті «Тарас Бульба»; сприймає великий за обсягом текст цілісно; визначає ідейний зміст твору: зображення любові до Батьківщини, героїзму та подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю;

розповідає про бойове товариство, побут і звичаї запорожців на основі тексту повісті;

характеризує образ Тараса Бульби, звертаючи увагу на втілення в ньому кращих рис запорозького козака і визначення цією домінантою інших його якостей: ставлення до дружини, синів, побуту;

порівнює образи Остапа («добрий козак») і Андрія (неоднозначність: з одного боку, нестійкість моральних позицій, зрада, а з другого -- любов до матері, ставлення до коханої, усвідомлення злочину і прийняття смерті як справедливої кари);

пояснює роль пейзажів у творі;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури.

ТЛ Дає визначення поняття повість.

У курсовій роботі ми приводимо два варіанти системи уроків по вивченню повісті „Тарас Бульба” Один - розрахований на 4год., де розроблені різні типи уроків, як от:

урок-інтерв'ю з елементами поглиблення та засвоєння нових знань;

урок-спостереження вслід за автором;

урок-компаративістське дослідження з елементами бесіди за твором на основі діалогу культур;

урок-діалог читача та героїв;

розвиток зв'язного мовлення.

Другий варіант системи уроків з вивчення повісті «Тарас Бульба» розрахований на 8 годин: 1-й урок - підготовка до сприйняття повісті (історична основа, народно-поетичні витоки), 2-6 й - літературознавчий аналіз тексту (слідом за автором, коментоване читання), 7- 8-й уроки - робота над образом Тараса Бульби.

Кожна представлена система уроків має свої переваги й недоліки (про наш погляд на це буде у висновках), але може стати у пригоді вчителю під час його підготовки до роботи над цією темою.

1. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М.В. Гоголя (4 год. + урок зв'язного мовлення)

1.1 Урок № 1. Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Патріотичний пафос повісті

Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Патріотичний пафос повісті.

Мета: поглибити знання учнів про творчість М.Гоголя, формувати біографічні навички учнів, дати уявлення про історичну основу повісті «Тарас Бульба», її тематику; розвивати уважність, узагальнювати навички, робити логічні висновки, виховувати повагу до батьківського дому, рідного краю.

Тип уроку: урок-інтерв'ю з елементами поглиблення та засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет М.Гоголя, виставка творів, збірник «Гоголь у портретних ілюстраціях».

Хід уроку

Епіграф:

О Гоголь, наш безсмертний Гоголь!

З «Щоденника Т.Г. Шевченка»

1. Вступне слово вчителя.

2. ОСС за біографією письменника

ОСС композиція повісті „Тарас Бульба”

Експозиція

«Добрий буде козак! Ну здоров синку!»

Зав'язка

«Тепер благослови, мати, дітей своїх! -- сказав Бульба. -- Моли Бога, щоб вони воювали хоробро, боронили б завжди честь лицарську, щоб стояли завжди за віру Христову".

Розвиток дій

«Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як леви! Ось звідки розливається воля й козацтво на всю Україну!»

Кульмінація

«Годяться ще шаблі, не стомилася козацька сила, не погнулись ще козаки».

Розв'язка

«Та хіба знайдуться в світі такі вогні, муки і така сила, що пересилила б руську силу!»

5. Підсумок уроку провести у вигляді телемосту. Гоголь у спогадах друзів і сучасників.

6. Домашнє завдання: розробити маршрут подорожі Гоголя по Україні.

1.2 Урок № 2 Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Романтичне уславлення героїки подвигів

Мета уроку: вчити порівнювати твори різних видів мистецтва на одну тему; показати захоплення Гоголя Січчю, козаками; виховувати в учнів повагу до героїчного минулого.

Тип уроку: урок-спостереження вслід за автором.

Обладнання: репродукція картини І.Рєпіна «Запорожці», ілюстрації Е.Кібріна до повісті.

Хід уроку

Епі...