Травна система

Скачать

Будова травної системи людини, органи у її складі. Функції травної системи. Залежність фізичного, психічного та сексуального здоров'я людини від їжі та характеру харчування. Витрати енергії за добу залежно від віку, статі, умов життя, характеру роботи.

Размер: 566,6 K
Тип: реферат
Категория: Биология
Скачать

Другие файлы:

Травна система Травні залози

Річковий рак
Загальна характеристика, біологічні та морфологічні особливості річкового рака, відділи тіла (голова, груди і черевце), панцир та кінцівки. Травна, ви...

Клас нематоди
Загальна характеристика круглих червів або нематодів - типу двобічно-симетричних червоподібних тварин, який налічує близько 300 тис. видів. Епітеліаль...

Клас Плазуни. Особливості будови і життєдіяльності
Клас Плазуни - перші справжні наземні хордові тварини. Середовище існування, зовнішня будова, скелет, кровоносна, травна, дихальна, видільна та нервов...

Клас земноводних. Типовий представник класу – жаба
Спосіб життя жаби озерної. Покрив її тіла. Зовнішня і внутрішня будова, опорно-рухова, травна, кровоносна, дихальна, нервова системи, ланцюг живлення...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Інститут історії етнології та права

РЕФЕРАТ

на тему:

"Травна система"

студентки І курсу Б групи

інституту історії, етнології та права

Воловодівської Вікторії

Науковий керівник - к. б. н., доцент

Гудзевич Л.С.

Вінниця - 2012

План

  • Вступ
  • 1. Будова травної системи людини
  • 2. Органи травної системи
  • 3. Функції травної системи
  • 4. Їжа та характер харчування
  • Висновок
  • Список використаних джерел та літератури

Вступ

Призначення травної системи - приймання їжі, механічне та хімічне її оброблення, виведення в зовнішнє середовище харчових залишків. Кінцевим результатом цього процесу є переведення харчових речовин у розчинний стан і всмоктування у кров або лімфу, які розносять їх до тканин організму. Травну систему можна розглядати як своєрідну трубку з її похідними (залозами), що починається краніально ротовою щілиною і закінчується каудально відхідником. У людини розрізняють порожнину рота, глотку, стравохід, шлунок, тонку й товсту кишки. Всі ці відділи належать до травного каналу.

Довжина травного каналу 8-10 м. Порожнина рота, глотка і початкова частина стравоходу розташовані в ділянках голови і шиї, більша частина стравоходу - у грудній порожнині, його кінцевий відділ - у черевній порожнині. Шлунок, тонка й товста кишки (до прямої), печінка та підшлункова залоза містяться в черевній порожнині, пряма кишка - в порожнині таза.

Стінка травного каналу на всьому протязі складається з трьох оболонок: слизової, що вистеляє порожнину каналу, серозної або адвентиції, що вкриває органи іззовні, та м'язової.

Слизова оболонка травного каналу складається з епітелію, розташованого на власній пластинці слизової оболонки, м'язової пластинки та підслизового прошарку. Утворення травних соків і всмоктування перетравлених харчових речовин у кров відбувається в слизовій оболонці.

1. Будова травної системи людини

Травний канал

В середньому довжина травного каналу дорослого чоловіка становить 7,5 метрів, в ньому виділяються такі відділи:

§ Ротова порожнина із зубами, язиком і слинними залозами.

§ Глотка.

§ Стравохід.

§ Шлунок.

§ Тонка кишка, включаючи підвідділи:

v дванадцятипала кишка

v порожня кишка

v клубова кишка;

§ Товста кишка, включаючи підвідділи:

v сліпа кишка з червоподібним відростком

v ободова кишка зі своїми підвідділами:

o висхідна ободова кишка

o поперечна ободова кишка

o спадна ободова кишка

o сигмоподібна кишка

v пряма кишка з широкою частиною - ампулою прямої кишки, і дистальною, нижньою частиною - задньопрохідним каналом ізанальним отвором.

Допоміжні органи

Перетравлення їжі відбувається під дією ряду речовин - ферментів, що містяться у виділеннях в травний канал соку декількох великих залоз. У ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, виділена ними слина змочує ротову порожнину і їжу, сприяє її перемішування та формування харчової грудки. Також за участю ферментів слини амілази і мальтози у ротовій порожнині починається перетравлення вуглеводів.

У тонкий кишечник, а саме в дванадцятипалу кишку, виділяються сік підшлункової залози і золотисто-жовтий секрет печінки - жовч. Сік підшлункової залози містить бікарбонати і ряд ферментів, наприклад, трипсин, хімотрипсин, ліпазу, панкреатичну амілазу, а також нуклеази. Жовч, перш ніж потрапити в кишечник, накопичується в жовчному міхурі. Ферменти жовчі поділяють жири на дрібні краплі, що прискорює розщеплення їх ліпазою.

Стінка травної трубки утворена чотирма оболонками:

§ слизова оболонка - включає:

v епітеліальну пластинку - утворює бар'єр із вибірковою проникністю на межі зовнішнього і внутрішнього середовищ. Вона має ряд особливостей у різних відділах травної трубки. У передньому вона представлена багатошаровим плоским незроговілим, або частково зроговілим епітелієм, як і в задньому відділі. У середньому відділі стає одношаровим призматичним епітелієм. На поверхню епітелію виділяються секрети залоз, кінцеві секреторні відділи яких розташовуються в стінці травної трубки;

v власна пластинка - розміщується під епітелієм, відмежована від нього базальною мембраною та представлена пухкою волокнистою сполучною тканиною, в якій проходять кровоносні і лімфатичні судини;

v м'язова пластинка - лежить на межі із підслизовою оболонкою та утворена 1-3 шарами гладеньких м'язових клітин. Її скорочення сприяє зміні рельєфу слизової оболонки. У деяких відділах травної трубки, а саме в ротовій порожнині, м'язова пластинка слизової оболонки відсутня.

§ підслизова - складається з пухкої волокнистої сполучної тканини, яка містить у стравоході та дванадцятипалій кишці кінцеві секреторні відділи екзокринних залоз. Її присутність забезпечує рухомість слизової оболонки та формування складок;

§ м'язова - утворена, як правило, двома шарами м'язових елементів - зовнішнім поздовжнім і внутрішнім циркулярним, між якими в прошарках пухкої волокнистої тканини шлунка такишки розташовуються міжм'язові нервові сплетення Ауербаха. Більша частина травної трубки, а саме її середній відділ, утворений гладенькою м'язовою тканиною. Передній і задній - утворені поперечнопосмугованою м'язовою тканиною. Скорочення цієї оболонки забезпечують перемішування та пересування вмісту травної трубки;

§ зовнішня - в передньому і задньому відділах представлена пухкою волокнистою сполучною тканиною - адвентиційною оболонкою, де вона нерухомо зв'язана з органами, які її оточують. В середньому відділі вона утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною, що вкрита одношаровим плоским епітелієм - серозна оболонка.

2. Органи травної системи

Рот

Ротова порожнина: 1. Верхня губа 2. Десна 3. Тверде небо 4. М'яке небо 5. Язичок 6. Піднебінних мигдалин 7. Перешийок зіва 8. Великі корінні зуби 9. Малі корінні зуби 10. Ікло (і) 11. Різці 12. Мова

Небо - горизонтальна перегородка, що роз'єднують порожнину рота з порожниною носа і носової частини глотки, загальна назва для двох анатомічних утворень - м'якого і твердого неба. Небо є складовою частиною артикуляційного апарату.

Тверде небо

Тверде небо - кісткова стінка яка відокремлює порожнину рота від носової порожнини, є одночасно дахом порожнини рота і дном носової порожнини; за формою тверде небо являє собою опуклий догори звід; в передній частині воно утворюється піднебінними відростками верхньощелепних кісток, в задньому відділі горизонтальними пластинками піднебінних кісток.

М'яке небо

М'яке небо - складка слизової оболонки, що звішується над підставою мови і відокремлює ротову порожнину від глотки.

Мигдалини - скупчення лімфоїдної тканини, розташовані в стратегічно важливих галузях носоглотки і ротової порожнини. Мигдалини виконують захисну і кровотворну функції, беруть участь у виробленні імунітету - є захисним механізмом першої лінії на шляху вдихуваних чужорідних патогенів. Повна імунологічна роль мигдаликів все ще залишається неясною.

Термін гланди відноситься до піднебінним миндалинам.

Разом з іншими лімфоїдними утвореннями носоглотки мигдалини утворюють глотковий лімфаденоїдного кільце.

Класифікація

Розташування глоточной мигдалини.

Мигдалини поділяються на:

· парні

o піднебінні - в поглибленні між м'яким небом і мовою (перша і друга мигдалики).

o трубні - в області глоткового отвору слухової труби (п'ята і шоста мигдалини)

· непарні

o глоткова (носоглоткову) - в області зводу й задньої частини стінки глотки (третя мигдалина, мигдалина Лушки). Патологічне збільшення саме цієї мигдалини називається аденоїдами

o мовний - під поверхнею задньої частини мови (четверта мигдалина)

Прийнято наступне нумерування мигдалин:

· перша і друга - піднебінні;

· третя - глоткова (носоглоткову);

· четверта - мовний;