Сучасні процеси галоутворення

Скачать

Зв’язок між рослиною та галоутворювачем. Будова галів, їх еволюційна адаптація. Життєвий цикл галоутворюючих членистоногих. Значення галоутворюючих комах для довколишнього середовища. Агротехнічні, біологічні і механічні методами боротьби з шкідниками.

Размер: 1,0 M
Тип: реферат
Категория: Биология
Скачать

Другие файлы:

Інформація та інформаційні процеси
Інформація та інформаційні процеси, носії інформації, властивості, форми і способи її подання, кодування повідомлень. Інформаційні процеси: пошук, збе...

Життя Землі
Книга розповідає про сучасні гіпотези утворення планети Земля, про геологічні процеси, які на ній відбувалися, про тварин і рослини, що жили мільйони...

Етнічна територія України
Поняття етнічної території та її характеристика для українського народу, джерела та основні етапи формування, сучасний стан. Козацькі війни з татарами...

Україна в міжнародній економічній інтеграції
Цілі міжнародної економічної інтеграції. Економічні ефекти зони вільної торгівлі і митного союзу, сучасні інтеграційні процеси. Інтеграція України в с...

Характеристика українських етнічних територій
Етнічні фактори регіоналізму: поняття етносів, релігій, батьківщини, етногенез, етичні ознаки. Українські землі і межі. Проблема консолідації українсь...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Вступ

Ціль, мета та актуальність моєї роботи.

Я часто бачила на листках і черешках рослин дивні нарости. Врешті вирішила дізнатися більше про це явище. Виявилося, що ці утворення результат діяльності організмів - галоутворювачів.

Коли я вирішила поглибити свої знання про галоутворення, то виявилось, що у Інтернеті більшість запитів про те, що це таке і як його позбутись. Інформацію можна було знайти, але по шматочках і дуже добре фільтруючи. Рідко траплялись згадки про наукові праці, присвячені цій темі, але роздобути їх дуже важко.

Отже, мета та актуальність моєї роботи полягає у тому, щоб віднайти інформацію, зібрати, доповнити по можливості власними дослідами.

Також галоутворювачі є комахами-індикаторами, широко використовуються у медицині і навіть у виробництві чорнил і клею.

Що таке гали?

ГАЛИ (лат. galla -- чорнильний горіх1) -- патологічні розростання клітин, які виникають на органах деяких рослин у випадку їх ушкодження певними вірусами, бактеріями, грибами, гали рослинного походження (або фітоцецидії) чи внаслідок дії хімічних речовин комах, червів, нематод, кліщів (Гали тваринного походження, або зооцецидії). При ураженні бруньок виникають їх виродливості -- тератоморфи.

Взагалі відомо близько 15 тис. різних за походженням гал, більшість з яких шкідливі для рослин. Галоутворювачі відносяться до небезпечних шкідників сільського господарства.

Гали, що викликаються безхребетними тваринами, називаються зооцецидіями. Саме гали, які утворюються в результаті діяльності членистоногих мене і цікавлять найбільше. Про них моя робота.

1 - За часів Пушкіна А.С. з цих гал, в стінках яких відкладається велика кількість дубильних речовин, робили чорнило.

Процеси галоутворення

Галоутворення здійснюється в кілька послідовних етапів і стимулюється виділеннями слинних залоз самок при відкладанні яєць і слинних залоз личинок. Внаслідок зміни обміну речовин під впливом розвитку комахи, нарости збагачуються танідами. Подальший розвиток галлів пов'язаний з місцевими змінами синтезу і метаболізму деяких амінокислот, фенольних сполук, білків.

Патологічні новоутворення можна розділити на дві групи - галли і тератоморфи.

В узагальненому вигляді гали - це будь-які аномальні розростання рослинних тканин з обмеженим ростом, що виникають у відповідь на вплив галоутворювачів, для яких гал слугує своєрідним середовищем існування і джерелом живлення. При утворенні галлів зовнішній вигляд рослини змінюється, однак розвиток його органів проходить більш-менш нормально і вони виглядають типовими.

Масовий розвиток галлів супроводжується різними процесами: зміною забарвлення пошкоджених органів рослин; передчасним їх відмиранням і опаданням (що найбільш часто відзначається у горіхотворок); порушенням приросту та формування крон, ослабленням рослини і, нарешті, загибеллю рослини. У випадку розвитку новоутворення другого типу - тератоморфа (складного галла) відбувається зміна не частини, а всього органу рослини, який повністю перетворюється в патологічне новоутворення шляхом порушення його рівномірного росту. Зазвичай утворення тератоморфів спостерігається на місці бруньок, листя, квіток або молодих пагонів. Вони нерідко складаються з декількох камер, але в окремих випадках можуть мати, як і справжній галл, тільки одну порожнину.

У різних груп галоутворювачів формування гала відбувається по-різному.

Размещено на

Наприклад, гал горіхотворки яблоковидної (ряд перетинчастокрилі) виникає так: самиці відкладають яйця у листок чи бруньку, де починається формування округлого гала. Личинка харчуючись провокує розростання тканин рослини. В результаті навколо неї утворюється замкнена, відносно ізольована камера.

У свою чергу пемфіг пізній спіральногаловий (ряд рівнокрилі) має нецілісну камеру. Потрапляючи на черешок листка тополі провокує розростання, викривлення і закручення. В результаті утворюється «відкритий» гал.

Размещено на

Будова галлів залежить від виду збудника, характеру його локалізації на уражених органах, числа особин збудників,що розвиваються в галах, ступеня рухливості збудників і від морфологічної будови уражених тканин.

Численність видів і різноманітність галоутворювачів, в першу чергу, обумовлені їх біологічними особливостями, а також тим, що вони знаходять сприятливі умови проживання і утворюють природні резервації не тільки в міських лісах, чиї насадження наближені до природних, а й у специфічних міських насадженнях. В типових лісових екосистемах галоутворювачі найбільш рясні на галявинах, що характеризуються більшою освітленістю, що ріднить їх з умовами типових міських посадок,які також відрізняються значною освітленістю і ажурністю.

Роль рослини у процесі галоутворення полягае не лише у постачанні будівельних матеріалів (ємбріональна тканина), але й у формуванні ізолюючих структур за тим же принципом, який спостерігаеться при дозріванні плодів та насіння. Галоутворювач же провокує та контролює утворення гала.

У розвитку галів, викликаних членистоногими, спостерігається певний періодизм, який заклечається у тому, що формування гала значно випереджає ріст галоутворювача. Ця риса у тому чи іншому ступені властива усім галоутворюючим тваринам. За цим принципом розрізняють три різні фази розвитку галів: ранню, трофічну і заключну. У кожну з цих фаз вплив галоутворювача на рослинну тканину принципово змінюється. Скоріше, зміна фаз є наслідком зниження активності процесів у рослинних тканинах у зв'язку з поступовим формуванням все більш досконалих захисних бар'єрів між галом та прилеглими тканинами рослин.

Зв'язок між рослиною та галоутворювачем

Більшість видів галоутворювачів відрізняються високою специфічністю взаємодії з рослинами-господарями і зазвичай є монофагами. Їх поширення вкрай тісно приурочено до ареалів кормових рослин, а розвиток безпосередньо пов'язано з розвитком рослини-хазяїна. Особливо яскраво це виражено у галиць і рослиноїдних кліщів.

Найбільша кількість видів галоутворювачів розвиваються на листових пластинах рослин. Незначна кількість видів розвивається тільки на черешках листків, а у окремих видів різні покоління можуть розвиватися не тільки на листовий пластині, а й на бруньках, генеративних органах, пагонах. У випадку надзвичайно високої щільності частина популяцій видів, що віддають перевагу для розвитку листовій пластині, може розвиватися на інших органах рослини. Найчастіше за структурою і хімічним складом вони надзвичайно близькі до листової пластини.

Оскільки еволюційні адаптації галоутворювачів можна співвіднести із специфічністю хімізма рослин, цілком ймовірно, що вони можуть виявитись індикаторами певних речовин, що містяться у рослинах. Знання про комах-індикаторів на данний момент дуже актуальні. Ця риса допомагае у пошуку нових, досі невідомих, лікарських рослин, що містять певні біологічноактивні сполуки.

Окрім біологічноактивних сполук галоутворювачі здатні виявляти надлишок чи недостачу певних хімічних речовин у рослинах. Так пухлиноподібні потовщення виникають на коренях плоскуха канделябрного, що росте на нафтогазоносних родовищах, у полину білоземельному в цих умовах різко посилюється процес галоутворення. За межами родовищ випадки галоутворення у полину і плоскухи дуже рідкісні. Однак пошуки покладів корисних копалин за допомоги галоутворювачів покищо не є реальною перспективою. Для цього потрібно досконало вивчити комплекси галоутворювачів, їх взаемозв'язки з рослинами і особливості галоутворення у зв'язку з надлишком чи недостачею шуканих єлементів.

Життєвий цикл галоутворюючих членистоногих

Почавши цю роботу я зацікавилась тим, як проходить життєвий цикл галоутворюючих членистоногих. Проаналізувавши його у представників різних родин галоутворювачів, видно, що загальний вигляд спільний.

Зазвичай самка з двостатевого покоління відкладає яйце у тканину певного органу рослини. З яйця розвивається личинка. Через подразнення тканини починае розвиватись гал. Комаха розвиваеться у ньому, використовуючи камеру як джерело їжі та захист від зовнішніх чинників. Імаго або прогризає вихід з гала назовні та зимує у ґрунті, або переживає зиму прямо у камері. Навесні чи влітку одностатеве покоління (запліднені самки) відкладають яйця, після чого утворюються гали з двостатевим поколінням.

Отже, зазвичай протягом року одно - та двостатеве покоління змінюють один одного раз. Більшість свого життя особини одностатевого покоління проводять у галі. Двостатеве зазвичай живе дуже мало (3-4 дні) і є вільноживучим.

Опис колекції

За літо я зібрала колекцію галів, яка складається із 10 видів. Серед галоутворювачів представники перетинчастокрилих, рівнокрилих, двокрилих комах, а також з павукоподібних - кліщ. Окрім галів як таких є тератоморфи.

У моїй колекції гали з листків, черешків і гілок рослин покритонасінних і голонасінних.

Більшість галів знайдено біля цього озера:

Це озеро зі стоячою прісною водою, живлення - опади та невелике джерело з Київського водосховища. Місце знаходження - під Києвом (50км. Від міста), село Сухолуччя. Глибина - не значна. Мул...