Ботаніка - наука про рослини Загальна характеристика царства рослини

Скачать

БОТАНІКА – НАУКА ПРО РОСЛИНИ.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ.Ботаніка – наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення і походження. Ботаніка вивчає рослинний покрив земної поверхні. Ботаніка вивчає рослини на всіх рівнях (молекулярному, клітинному, організмовому, популяційному).Розділи ботаніки: систематика рослин, анатомія, морфологія рослин, генетика рослин, еволюція рослин, геоботаніка, географія рослин, екологія рослин, ембріологія, фізіологія рослин.Розділи ботаніки, які вивчають окремі систематичні групи рослин (мікробіологія – наука про бактерії; альгологія – наука про водорості; мікологія – наука про гриби, ліхенологія – наука про лишайники.Рослини є джерелом більш як десяти тисяч біологічно активних речовин, які діють на організм людини та тварин, зокрема при харчовому вживанні.Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Усі рослини поділяються на 2 великі групи: 1).нижчі рослини, або сланюваті (таломні).2). вищі рослини, або листостеблові.До нижчих рослин належать водорості, бактерії, слизовики, гриби і лишайники.До вищих рослин відносять мохоподібні (мохи і печіночники), папоротеподібні (псилофіти, псилоти, плауни, хвощі і папороті), голонасінні і покритонасінні.Характерні риси нижчих рослин:- Тіло являє собою одно- або багатоклітинну слань, або талом.- Тіло не розгалужене, або дихотомічно галузисте, але не розчленоване на вегетативні органи.- Тіло позбавлене спеціальної провідної тканини.Характерні ознаки вищих рослин:- Наявність більш або менш добре розвинутих вегетативних органів.- Мають спеціальну систему провідних тканин та механічних елементів.- Правильне ритмічне чергування поколінь.- Відсутність додаткових пігментів у клітинах.- Наявність багатоклітинного жіночого статевого органа (архегонія).До основних ознак рослини належать:1.Будова клітини – щільна целюлозна оболонка над клітинною мембраною, крупні вакуолі з клітинним соком, клітинного центру немає, є пластиди, запасний вуглевод крохмаль.2.Стан мінеральних солей у цитоплазмі – можуть знаходитися як в розчиненому стані, так і у вигляді кристалів.

Тип: реферат
Категория: Астрономия
Скачать

Другие файлы:

Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини Загальна характеристика

Ботаніка. Вищі рослини
Підручник підготовлений за матеріалами лекцій, які були прочитані на кафедрі ботаніки біологічного факультету Київського національного університету ім...

Трансгенні рослини стійкі до шкідників і хвороб. Трансгенні рослини і біобезпека
Одержання рослин, стійких до гербіцидів, комах-шкідників, до вірусних та грибних хвороб. Перенесення гену синтезу інсектицидного протоксину. Підвищенн...

Трав’янисті рослини Кіровоградщини
Способи гербаризації трав’янистих рослин. Характеристика екотопів місць збирання рослин. Екотопи гранітних відслонень, степу, лук та боліт заплав. Біо...

Лікарські рослини Карпат
У книзі розповідається про дикорослі та деякі культивовані лікарські рослини Українських Карпат і прилеглих територій, їх застосування в народній і н...