Музеи эстонской республики

Скачать

Eesti vanimad musiumid on alguse saanud baltisaklaste kogudest. Esimene muuseum avati Tallinnas 1802. A. See oli Tallinna apteekri Burcharti ajalooliste esemete kogu.Eestlaste ?heks t?htsamaks muuseumiks on olnud ja on s?ani Eesti Rahva Muuseum Tartus, mis loodi 1909 a. muusiumi ?lesandeks oli etnograafiliste esemete ja rahvaluule kogumine, s?ilitamine ja uurimine. Seal hoitakse ka praegu eesti rahva tarbeesemeid, r?ivaid, kunstiteoseid.17 novembril 1919 a. otsustas r?hm eesti kunstnikke, et ka Tallinnas peab olema oma muuseum. 1921a avati Kadrioru lossis musiumi esimene ekspositsioon. Maja amortiseerimise t?ttu todi muuseum fondid ?le Toompeale R??telkonna hoonesse, kus korraldatakse p?siekspositsioone eesti kunsti klasikast. Siis on esindatut ka L??ne- Europa ja vene kunst.Tallinna linna museumi ekspositsion on p?hendatud Tallinna ajalole alates P?hjas?jast kuni t?nap?evani. Siin v?ib n?ha ajaloolisi m??bliesemeid, n?usi, riideid, mis k?ik aitavad m?ista ja ette kujutada linnaelanike elu paljude aastak?mnete jooksul.Meremuuseumi ekspositsionis on materialid laevaehituse, meres?idu ja kalap??gi kohta Eestis. Laevamudelite kollektsioon r??gib laevas?idu ajaloost. Huvitav on tutvuda vanade purjekatega, imetleda n??daegseid kauba ning reisilaevu. Siin on v?lja pandud ka (Baltimere) L?nemere t?htsamate majakate makettid. Tarbe kunstimuuseumi esimesel korrusel korraldatakse n?itusi. Teisel ja kolmandal korrusel on eesti tarbekunsti p?sin?itus: vaibad, klaaskeraamika, nahk- ja metallesemed. Muuseum asub Laide t?naval.Ģóēåč żńņīķńźīé šåńļóįėčźčMuuseumid eesti rahva kultuuri säilitajad. Eesti vanimad musiumid on alguse saanud baltisaklaste kogudest. Esimene muuseum avati Tallinnas 1802. A. See oli Tallinna apteekri Burcharti ajalooliste esemete kogu.Tartu ülikooli kunstimuuseum, mis praegu kannab Klassikalise Muinsusteaduse Muuseumi nime, asutati 1803.a.Eestlaste üheks tähtsamaks muuseumiks on olnud ja on süani Eesti Rahva Muuseum Tartus, mis loodi 1909 a. muusiumi ülesandeks oli etnograafiliste esemete ja rahvaluule kogumine, säilitamine ja uurimine. Seal hoitakse ka praegu eesti rahva tarbeesemeid, rõivaid, kunstiteoseid.17 novembril 1919 a. otsustas rõhm eesti kunstnikke, et ka Tallinnas peab olema oma muuseum. 1921a avati Kadrioru lossis musiumi esimene ekspositsioon. Maja amortiseerimise tõttu todi muuseum fondid üle Toompeale Rüütelkonna hoonesse, kus korraldatakse püsiekspositsioone eesti kunsti klasikast. Siis on esindatut ka Lääne- Europa ja vene kunst. Tallinna linna museumi ekspositsion on pühendatud Tallinna ajalole alates Põhjasõjast kuni tänapäevani. Siin võib näha ajaloolisi mööbliesemeid, nõusi, riideid, mis kõik aitavad mõista ja ette kujutada linnaelanike elu paljude aastakümnete jooksul.Meremuuseumi ekspositsionis on materialid laevaehituse, meresõidu ja kalapüügi kohta Eestis. Laevamudelite kollektsioon räägib laevasõidu ajaloost. Huvitav on tutvuda vanade purjekatega, imetleda nüüdaegseid kauba ning reisilaevu. Siin on välja pandud ka (Baltimere) Länemere tähtsamate majakate makettid. Tarbe kunstimuuseumi esimesel korrusel korraldatakse näitusi. Teisel ja kolmandal korrusel on eesti tarbekunsti püsinäitus: vaibad, klaaskeraamika, nahk- ja metallesemed. Muuseum asub Laide tänaval. Ajaloomuseumis Pikal tänaval on välja pandud väärtuslik dokumentalsete materialete kolektsion: kaardid, plaanid, materialid Põhja-Eesti mõisate kohta. Relvakondis säilitatakse külm- ja tulirelvi alates 11 sajandist. Unikaalne mündikogu sisaldab 112829 münti ja medalli.Teatri ja musikamuiseumi eksponaadid jutustavad eestiteatri- ja musikakultuuri arengust. Huvitav on rahvapillide kollektsion. Üks külastatavamaid museume on Vabaõhumuuseum Rokkalmares kaunis pargis merekaldal. Muuseum annab ülevaate Eesti taluarhitektuurist 18 sajandist kuni 20 sajandi alguseni. Külapilti täiendavad ainulaadne väike puukirik, külakõrts, mittu tuuleveskit, veseveski, võrgumaja, kabel ja muud. Eesti taluehitised on enamasti puust, tugeva õlg või rookattusega. Hoonetes on eksponeeritud iseloomulik sisustus, tööriistad, tarbeesemed. Kadriorus on Peeter I majamuseum, mis valmis 1714 a peatuspaigana tsaarile tema Tallinna külaskäikudel. Veel on nii Tallinnas kui ka kogu Eestis mitmeid majamuseume. Kirjanduslikud majamuseumid on Anton Hanson Tammsaare majamuuseumid Kadriorus ja Vargnäel, Fridebert Tuglase Tuglase majamuuseum Nõmmel, Eduard Vilde muuseum Kadriorus, Oskar Lutsu muuseum Tartus, Lidia Koidula majamuuseum Pärnus, August Jakobsonimajamuuseum Kurgjal. Kunstnike muuseumid- kunstimuuseumid :Kristjan Raua muuseum Nõmmel, Ants Laikmaa muuseum Taeblas, Adamson Ericu muuseum Tallinna vanalinnas.

Размер: 13.3 КБ
Тип: реферат
Категория: Архитектура
Скачать

Другие файлы:

История Эстонской ССР
В книге рассмотрена история Эстонской Советской Социалистической республики с древнейших времён до начала 1950-х годов....

Конституция Эстонской Республики
Конституционные основы Республики Эстонии: нормы, принципы и механизм государственной власти; регламентация института прав, свобод и обязанностей личн...

Блюда эстонской кухни. Комплект открыток
Комплект из 15 цветных фотооткрыток с описанием блюд эстонской кухни....

Космонавтика в музеях России
Справочник "Космонавтика в музеях России" адресован всем, кто интересуется историей и дальнейшим развитием космонавтики.В справочнике указаны различны...

Некоторые особенности эстонской и латышской музыки на примере свадебного обряда
Жанры и особенности эстонской и латышской музыки. Свадебный обряд в эстонском и латышском фольклоре. Старинные заговоры, сказы, сказочные и танцевальн...