Автоматизація процесу прекристалізації фумарової кислоти

Скачать

Причини забруднення фумарової кислоти після синтезу шляхом окиснення фурфуролу хлоратом натрію в присутності п’ятиокису ванадію. Шляхи її очищення, етапи даного технологічного процесу та оцінка його ефективності. Опис системи контролю та керування.

Размер: 18,0 K
Тип: контрольная работа
Категория: Химия
Скачать

Другие файлы:

Проектування автоматизованої системи керування технологічного процесу розділення очищенного оксиданту у виробництві адипінової кислоти
Властивості і методи виробництва адипінової кислоти, опис технологічного процесу розділення окислення очищеного оксиданту. Схема ректифікаційної устан...

Одержання сірчаної кислоти контактним методом. Матеріальний і тепловий баланс процесу окисного випалу сірки
Обґрунтування вибору методу виробництва сірчаної кислоти. Вивчення фізико-хімічних закономірностей проведення окремих технологічних стадій та методів...

Автоматизація схеми керування автомобілерозвантажувачем
Автоматизація процесу розвантаження зерна з автомобільного транспорту. Комплекс програмних засобів, призначених для управління технологічним обладнанн...

Технологія виробництва азотної кислоти
Загальна характеристика хімічної промисловості. Фізико-хімічні основи та технологічна схема виробництва азотної кислоти. Розрахунок балансу хіміко-тех...

Виробництво лимонної кислоти
Хімічні і фізичні властивості лимонної кислоти. Продуценти лимонної кислоти, властивості сировини для її біосинтезу, культивування. Характеристика гот...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

Автоматизація процесу прекристалізації фумарової кислоти

Вступ

Складність і висока швидкість протікання технологічних процесів у хімічній промисловості, їх чутливість до порушень режиму, а також вибухо - та пожежонебезпечність і шкідливість умов роботи спричиняють підвищену увагу до питань автоматизації хіміко-технологічних процесів. Автоматичні контроль та керування технологічними процесами забезпечують високу якість продукції, раціональне використання сировини та енергії, подовження термінів міжремонтного пробігу устаткування, зменшення чисельності технічного персоналу.

1. Опис технологічної схеми процесу

Після синтезу шляхом окиснення фурфуролу хлоратом натрію в присутності каталізатора - п'ятиокису ванадію сира фумарова кислота забруднена кислим малеатом натрію та неорганічними солями, такими як хлорид, хлорат та метаванадат натрію. Вміст основної речовини в сирому продукті 76%. Тому його очищають перекристалізацією з 1н розчину соляної кислоти. 1н соляна кислота готується з продажної 37%-ної HCl шляхом розведення водою у масовому співвідношенні 1:26,4 у реакторі з кислотостійкої сталі. По завершенні синтезу висушену сиру фумарову кислоту за допомогою шнекового постачальника загружають в стальний реактор, що обв'язаний зі збірником 1н соляної кислоти, мірником для останньої та кожухотрубчатим теплообмінником. Перекристалізацію проводять за температури кипіння суміші (?100°С). При цьому продукт очищається від вказаних домішків. Після цього продукт фільтрують на нутч-фільтрі та сушать. Вміст основної речовини в готовому продукті становить 99,5%.

Вихід складає 43% від теоретичного значення розрахованого на фурфурол.

2. Аналіз технологічного об'єкта

п/п

Найменування

стадії процесу

(технологічний об'єкт), місце заміру параметра

Найменування

параметра,

що вимірюється або

регулюється

Норми технологічного

режиму та допустимі

відхилення

Вимоги до схеми

автоматизації (вимірювання, регулювання, сигналізація)

1

Приготування 1н HCl,

трубопроводи для кислоти та води

Співвідношення витрат концентрованої HCl та води

m(HCl):m(води)=

=1:26,4

Регулювання

2

Приготування 1н HCl,

реактор для приготування 1н соляної кислоти

Рівень заповнення реактора для приготування 1н соляної кислоти

Не більше 0,7 повного об'єму

реактора

Сигналізація

3

Приготування 1н HCl,

реактор для приготування 1н соляної кислоти

Температура суміші

Не більше 40°С

Регулювання

4

Приготування 1н HCl,

збірник для 1н соляної кислоти

Рівень заповнення

Не більше 0,9 повного об'єму збірника

Сигналізація

5

Приготування 1н HCl,

мірник для 1н соляної кислоти

Рівень заповнення

Операційна загрузка 1н соляної кислоти

Регулювання

6

Перекристалізація,

реактор для перекристалізації

Рівень заповнення реактора для перекристалізації

Не більше 0,7 повного об'єму

реактора

Сигналізація

7

Перекристалізація,

реактор для перекристалізації

Температура суміші

100±5°С

Регулювання

8

Перекристалізація,

теплообмінник

Температура конденсата

50±5°С

Регулювання

3. Опис системи контролю та керування

В даній роботі ми розглядаємо процес автоматизації стадії перекристалізації сирого продукту у виробництві фумарової кислоти. Схема складається з наступних об'єктів: реактор для приготування 1н соляної кислоти поз. 1, реактор для перекристалізації сирого продукту поз. 2, збірник 1н соляної кислоти поз. 3, мірник для 1н соляної кислоти поз. 4, теплообмінник поз. 5.

Автоматизація реактора поз. 1.

Приготування 1н соляної кислоти здійснюється шляхом змішування концентрованої 37%-ної 1н соляної кислоти з водою у співвідношенні 1:26,4 за масою. Таке співвідношення потоків вихідних речовин можна забезпечити використавши слідкувальну систему автоматичного регулювання співвідношення витрат. Для цього проводять вимірювання витрат в технологічному потоці соляної кислоти, що реалізується за допомогою встановлення звужувального пристрою 1-1, що приєднаний до пневматичного передавального пристрою 1-2, який передає на відстань сигнал до вторинного показу вального приладу 1-3, що в свою чергу обв'язаний з пропорційно-інтегральним пневматичним регулятором 1-4 співвідношення витрат ПР3.33М1 (система СТАРТ). Даний регулятор 1-4 безпосередньо зв'язаний з пневматичним виконавчим механізмом МИМП ППХ 05В з позиціонером ПП-1 і верхнім дублером (прилад 1-5 на схемі).

Оскільки процес розчинення соляної кислоти екзотермічний, то реактор поз. 1 обладнано системою вимірювання температури реакційної маси з метою контролю за витратами оборотної води (одноконтурна стабілізувальна система автоматичного регулювання температури з використанням панелі керування). Для цього реактор має бути обладнаний спеціальною гільзою для термоелектричного перетворювача 3-1 для заміру температури; сигнал з 3-1 йде на вторинний показувальний і реєструвальний прилад ДИСК-250 із вмонтованим пропорційно-інтегральним регулювальним пристроєм з пневматичним вихідним сигналом 0,02-0,1 МПа 3-2, а з 3-2 на пневматичну панель керування ДПУ.1 3-3, далі пневмосигнал йде на мембранний пневмопривід В26-41 3-4, що регулює подачу оборотної води.

Оскільки реактор не обладнаний мірним склом, а нам потрібно знати рівень рідини в реакторі, то реактор обладнують акустичним рівнеміром ЕХО-3, сигнал з якого йде на місцевий первинний перетворювач АП-3 позначений 4-1, далі через проміжний перетворювач ПП-3 позначений 4-2 сигнал подають на вторинний показувальний вузькопрофільний прилад М1830 позначений як 4-3. Готова 1н соляна кислота подається в збірник поз. 3, розрахований на об'єм кислоти на 2 операції перекристалізації.

Автоматизація реактора поз. 2.

В даному реакторі відбувається безпосередньо перекристалізація сирої фумарової кислоти з 1н розчину соляної кислоти. Сира фумарова кислота загружається у реактор поз. 2 за допомогою шнекового постачальника. Перекристалізація ведеться при температурі ?100°С, тобто суміш нагрівається до кипіння. Нагрівання здійснюється перегрітою водою з температурою 109°С. Для контролю та підтримання температури реакційної маси реактор поз. 2 аналогічно до реактора поз. 1 має бути обладнаний спеціальною гільзою для термоелектричного перетворювача 8-1 для заміру температури; сигнал з 8-1 йде на вторинний показувальний і реєструвальний прилад ДИСК-250 із вмонтованим пропорційно-інтегральним регулювальним пристроєм з пневматичним вихідним сигналом 0,02-0,1 МПа 8-2, а з 8-2 на пневматичну панель керування ДПУ.1 8-3, далі пневмосигнал йде на мембранний пневмопривід В26-41 8-4, що регулює подачу гарячої води.

Для вимірювання рівня заповнення реактор поз. 2 обладнаний акустичним рівнеміром ЕХО-3, сигнал з якого йде на місцевий первинний перетворювач АП-3 позначений 4-1, далі через проміжний перетворювач ПП-3 позначений 4-2 сигнал подають на вторинний показувальний вузькопрофільний прилад М1830 позначений як 4-3. Реакційна маса після перекристалізації подається на нутч-фільтр.

Автоматизація збірника поз. 3.

Оскільки збірник поз. 3 розрахований на 2 операційних об'єми, то необхідно обладнати його акустичним рівнеміром ЕХО-3, сигнал з якого йде на місцевий первинний перетворювач АП-3 позначений 5-1, а далі через проміжний перетворювач ПП-3 поз...