Класифікація експертиз

Скачать

Ознайомлення із основними організаційними формами сучасної експертної діяльності. Класифікація експертиз в залежності від підстав їх проведення, характеру, часу та обсягів дослідження, видів митних товарів, мети та характеру знань, що необхідно отримати.

Размер: 88,9 K
Тип: презентация
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Адміністративні правопорушення. Експерт як суб'єкт провадження у справах
Поняття, сутність, правова природа експертиз. Поняття та цілі використання експертиз. Предмет, об’єкт, види експертних досліджень. Характеристика осно...

Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності
Поняття судової експертизи, правила та юридичні підстави її підготовки і призначення. Загальна характеристика основних нормативно-правових актів, що р...

Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів
Техніко-криміналістичні засоби та методи: поняття, класифікація, значення. Засоби криміналістичної техніки. Виявлення, фіксація та вилучення речових д...

Класифікація потреб людини
Класифікація потреб за способом задоволення, ступенем реалізації потреби. Класифікація потреб, запропонована американським ученим А. Маслоу. Особливос...

Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
Класифікація і характеристика кредитних операцій. Форми кредиту. Кредитні операції. Види кредитів. Розгорнута класифікація кредитів. Етапи видачі кред...