Інформаційні технології в діяльності Державної митної служби України

Скачать

Порядок організації режимів праці на автоматизованому робочому місці інспектора митної служби. Методи і засоби захисту інформаційних систем від несанкціонованого доступу. Використання електронного декларування та цифрового підпису в діяльності митниці.

Размер: 495,9 K
Тип: отчет по практике
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Загальні питання діяльності митної служби
Порядок проходження служби в митних органах України та його правове регулювання. Законодавство України з питань державної митної справи. Визначення те...

Взаємодія митних органів з іншими державними органами та підприємствами, установами, організаціями
Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади: система, основні функції та завдання даної служби. Взаємодія Держа...

Фіскальна функція Митної служби України
Загальна характеристика системи митних органів в Україні. Правовий статус Державної митної служби. Захист економічного суверенітету країни. Фіскальна...

Правова основа діяльності Державної виконавчої служби України
Органи Державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження. Правове становище державного виконавця. Повноваження, обов’язки, п...

Діяльність податкової служби та податкової міліції
Реалізація єдиної державної податкової політики. Державна податкова адміністрація України. Функції Державної податкової служби. Права податкової служб...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

30

Державна митна служба України

Академія митної служби України

Звіт

з переддипломної практики

за напрямом “Комп'ютерні науки”

Виконав: курсант групи К07-2

Золотов Д.О.

Перевірив:

керівник практики від Академії

ст. викл. Пономарьов В.М.

керівник практики від митниці

начальник м/п «Ялта»

Яценко О.В.

Ялта 2012

Зміст

Вступ

Порядок роботи та функції ВМО №1 м/п «Ялта»

Порядок організації режимів праці на автоматизованому робочому місті інспектора митної служби

Методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах

Система аналізу спроб несанкціонованого доступу

Штатні засоби захисту інформації в ЄАІС ДМСУ

Основні інформаційні технології, що використовуються в ДМСУ

Концепція електронного декларування

Використання електронного цифрового підпису в митній службі України та оформлення товарів з поданням ВМД в електронному вигляді

Інформаційне забезпечення

Висновок

Література

Вступ

Одним з найпотужніших важелів керування міжнародними економічними відносинами є Державна митна служба України. Основною функцією митної служби є захист економічних інтересів держави; окрім цього вона щорічно робить свій багатомільйонний внесок до держбюджету України. Працівники митної служби - висококваліфіковані спеціалісти, ось тому для закріплення набутих мною знань в Академії митної служби України, перевірки навичок та отримання необхідних матеріалів стосовно дипломної роботи, мене було направлено на переддипломну практику до Кримської митниці на митний пост «Ялта», де керівником практики був призначений начальник митного поста Яценко О.В. Відповідно до його розпорядження методичну допомогу з наданням необхідної документації по митному посту та митній справі оказувала старший інспектор поста Вірютина Н.В.

Під час проходження переддипломної практики я мав змогу ознайомитися з сучасними інформаційними технологіями, методичними та практичними основами митної справи, набути професійних умінь і навичок за основними напрямками роботи митної служби й роботи в Єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби.

Порядок роботи та функції ВМО №1 м/п «Ялта»

Митний пост «Ялта» є структурним підрозділом Кримської митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, Кримської митниці, положенням про Кримську митницю та безпосередньо положенням про митний пост «Ялта».

Зоною діяльності митного поста є м. Ялта та територія, підпорядкована Ялтинському міськвиконкому. Місце розташування митного поста - м. Ялта, вул. Рузвельта, 7.

Завдання поста:

- безпосереднє здійснення митного контролю й митного оформлення транспортних засобів та товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами та суб'єктами ЗЕД, у зонах митного контролю пункту пропуску «Ялтинський морський торгівельний порт», визначених відповідно до законодавства України й наказів Державної митної служби України, митниці;

- здійснення контролю за виконанням зобов'язань про зворотнє вивезення (ввезення) товарів тимчасово увезених (вивезених) в Україну;

- здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і ТЗ у відповідні митні режими;

- застосування відповідно до законів України заходів тарифного та нетарифного регулювання;

- контроль за діяльністю митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання підприємств, які здійснюють декларування на підставі договору, розташованих в зоні діяльності митного поста;

- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу і пасажиропотоку, захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів ЗЕД та громадян у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- підготовка та подання керівництву митного поста пропозицій щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів з питань оформлення товарів з застосуванням ВМД;

- боротьба з контрабандою та ПМП;

- надання керівництву митного поста даних про результати роботи відділу.

Функції поста:

- безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України суб'єктами ЗЕД;

- безпосередньо здійснює в пункті пропуску «Ялтинський морський торгівельний порт» митний контроль та митне оформлення товарів;

- застосовує передбачені Митним кодексом України форми митного контролю;

- в межах визначеної компетенції здійснює контроль за правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів та ТЗ, що переміщуються через митний кордон України;

- в межах визначеної компетенції забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і ТЗ, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення;

- здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та ПМП, складає протоколи про ПМП;

- регулярно інформує керівництво митного поста про зовнішньоекономічні операції, які здійснюються у зоні діяльності митного поста;

- здійснює контроль за додержанням суб'єктами ЗЕД та громадянами вимог законодавства України з ПМП;

- в межах своєї компетенції взаємодіє зі службами прикордонного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю за переміщенням культурних цінностей з метою недопущення затримок та ускладнень при здійсненні митних процедур;

- перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і ТЗ, що переміщуються через митний кордон України;

- здійснює митний огляд (огляд товарів і ТЗ, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян);

- здійснює усне опитування громадян і посадових осіб підприємств;

- здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і ТЗ у відповідні митні режими;

- використовує під час митного контролю та митного оформлення товарів і ТЗ митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації;

- у межах повноважень, встановлених наказом митного органу, застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур;

- координує та контролює в межах своєї компетенції діяльність посередників у митній справі - власників складів тимчасового зберігання, власників МЛС, митних брокерів, митних перевізників тощо;

- в межах своєї компетенції вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку;

- формує та подає керівництву митниці звіти про роботу відділу, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції відділу.

Порядок організації режимів праці на автоматизованому робочому місті інспектора митної служби

Автоматизоване робоче місце в широкому розумінні цього визначення - це індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран і друк необхідних йому документів і даних. Автоматизоване робоче місце забезпечує оператора всіма засобами, необхідними для виконання певних функцій.

Автоматизоване робоче місце інспектора митної служби - робоче місце, обладнане програмно-технічними засобами доступу до відповідних ПІКів ЄАІС Держмитслужби, призначеними для забезпечення можливості обробляти інформацію відповідно до наданих прав. Автоматизоване робоче місце, обладнане програмним забезпеченням для автоматизації процесів обробки інформації про транспортні засоби та осіб, які перетинають державний кордон Україні, товари, митне оформлення яких здійснюється за ВМД, та іншими базами даних, що створюються та використовуються відповідно до законодавства.

Вимоги до організації робочого місця оператора ЕОМ...