Застосування теорії ігор для вирішення задач щодо прийняття рішень на митниці

Скачать

Загальна характеристика митної системи Грузії. Перелік основних нормативних документів, які визначають порядок виконання митних процедур з оформлення товарів і транспортних засобів. Характер роботи спільних пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Размер: 368,8 K
Тип: курсовая работа
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Застосування теорії корисності пiд час прийняття рішень
Аналіз та розробка методу підтримки прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності щодо попередньої оцінки варіантів нововведення для впрова...

Процес прийняття та класифікація управлінських рішень
Етапи та особливості прийняття управлінських рішень, їх класифікація та різновиди. Характеристика аналітичної схеми прийняття рішення. Системний аналі...

Методичні особливості застосування ігрових прийомів та цікавого матеріалу на уроках природознавства в початкових класах
Психолого-педагогічні основи та підходи до застосування ігор як засобів навчання. Стан даної проблеми в сучасній теорії та практиці, її значення та шл...

Застосування основ теорії ігор та статистичних рішень і теорії масового обслуговування для вибору і обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності
Елементи теорії статистичних рішень. Критерії вибору рішення в умовах невизначеності. Класифікація систем масового обслуговування. Основні характерист...

Теорія ігор
Сутність теорії ігор та місце в ній поняття конфлікту. Модельні приклади теорії ігор, їх різновиди та особливості практичного застосування. Опукла обо...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

1. Загальна характеристика митної системи Грузії

За інформацією Світового банку, Грузія залишається однією з найактивніших країн-реформаторів у світі. Вона має найнижчий податковий тягар серед держав Центральної та Східної Європи, займає 7_ме місце за цим показником у світі, а за індексом Tах Misery and Reform Форбса, з 2010 Грузія займає 4_е місце в світі у переліку країн з найнижчим податковим тягарем.

Однією з найбільш вдалих реформ у Грузії були податкова та митна реформи. Сьогодні митниця у Грузії не є фіскальним органом, вона адмініструє імпортні мита, підпорядковуючись загальним директивам Міністерства економічного розвитку. Міністерство фінансів Грузії вже не встановлює плану для митниці та не оцінює її роботу за обсягом надходжень у державний бюджет. Функції митниці Грузії полягають у контролі товарообігу, забезпеченні політики протекціонізму в інтересах місцевих товаровиробників.

У 2006 році Парламентом Грузії було прийнято закон з метою врегулювання митно-тарифної сфери. Станом на 2003 р. кількість податків становили 26 видів, а уже у 2004 р. скоротилися до 6 видів, п'ять з яких (прибутковий податок - (20% (до 2014 р. - 15%)), податок на прибуток (15%), податок на додану вартість (18%), акцизний податок (диференційований) і податок на імпорт - (0% - нульовий тариф поширювався на 90% товарів, 5%, 12% - тільки на деякі види сільгосппродукції і будівельних матеріалів) - є загальнодержавними, а один (майновий податок) - місцевий податок. У Грузії не обкладаються податками доходи від приросту капіталу, спадкуванням, передача майна, також скасовано соціальний податок, перекази з філії та інші податки.

У Грузії рішуче скоротили кількість контролюючих відомств, які регулювали імпортно-експортні операції. Сьогодні впроваджено прозорі електронні системи управління і відкриті бази даних, а у кожного державного чиновника встановлено фіксовані строки для реагування на звернення громадян і для кожної процедури впроваджено єдиний порядок оформлення, що пов'язаний із жорсткими часовими рамками.

Ще одним позитивним кроком стало впровадження системи автоматичного оброблення декларацій «ASYCUDA» і систему оцінки ризиків. За допомогою цієї системи визначаються наступні режими випуску вантажів: червоний коридор (фізичний контроль); жовтий коридор (документальний контроль); зелений коридор (випуск без контролю); синій коридор (випуск без контролю + пост-аудит).

Після створення зон митного оформлення в Тбілісі, Батумі та Поті для випуску товару, при стандартних процедурах, необхідно в середньому 15 хвилин, у випадку червоного коридору - до 1 години. На митно-пропускних пунктах при попередньому електронному декларуванні для стандартних процедур необхідно в середньому 15 хвилин, для червоного коридору - приблизно 45 хвилин, для зеленого коридору - біля 5 хвилин (реєстрація паспортних даних, митні процедури). Розмитнення автомобіля триває до 30 хвилин - за нульовою ставкою.

Отже, серед реформ проведених в митній системі грузинською владою, основними є: принцип «єдиного вікна»; принцип «мовчання знак згоди», тобто державний орган зобов'язаний відповісти на запит протягом певного строку, у разі відсутності відповіді, запит зараховується як згода держоргану; зменшення кількості узгоджувальних та контролюючих органів; єдині правила і строки видачі: 20 днів на видачу дозволів; 30 днів на видачу ліцензій; онлайн розмитнення поштових посилок + декларування + доставка; об'єднання податкової інспекції та митної служби; спрощення всіх документів; впроваджено автоматизовану систему обробки митних даних ASYCUDA World. Ця програма розроблена ЮНКТАД і використовується в більше як 80 країнах; зменшення кількості документів для експорту / імпорту - для імпорту з 54 до 5 документів, для експорту з 52 до 4 документів; зміна митних ставок (з 16 різних митних ставок (до 35%), залишилося тільки 3 ставки - 0%, 5% і 12%; нульовий тариф на імпорт 90% товарів; скасування квот на імпорт / експорт та ін.

Грузинське керівництво приділяє велику увагу створенню максимально сприятливих умов для роботи внутрішнього ринку. Масове завезення і продаж контрабандної та контрафактної продукції в Грузії виключається, оскільки самі учасники ринку мають можливість у найкоротші терміни звернути увагу влади на порушення своїх прав, при цьому заходи будуть вжиті негайно.

Структура галузевого спрямування послуг з Грузії до України у 2011 році, у порівнянні до попереднього року, залишилася практично без змін з динамікою нарощування обсягів за всіма основними напрямами. Зокрема, послуг у транспортній галузі (збільшення на 51,4%), послуг у сферах подорожей (на 22,3%) та страхування (на 27,8%).

У першому півріччі 2012 року імпорт грузинських послуг до України зберіг свою галузеву структуру. У той же час відбулося загальне скорочення його обсягів за рахунок зменшення послуг повітряного транспорту (на 55%), послуг у сфері реклами, вивчення ринку та опитування громадської думки (на 85%) та фінансових послуг (з 912 тис. дол. у І-му півріччі 2011 р. до 0,57 тис. дол.).

У контексті оцінки інвестиційної складової співробітництва слід зазначити, що на цей час Грузія є виключно країною-реципієнтом, а не донором іноземних інвестицій.

Проте, наявність позитивних результатів у здійсненні Грузією економічних реформ створює умови для розширення інвестиційних відносин з Україною, зокрема, залучення українських інвесторів до придбання власності в країні перебування, їх участі у діяльності започаткованих на території Грузії вільних індустріальних зон в порту Поті та м. Кутаїсі, а також вільних туристичних зон у Кобулеті (Аджарія) та Анаклія.

За даними Держстату України, станом на 01.07.2012 р. загальний обсяг українських інвестицій, залучених в економіку Грузії, становить 33 млн. дол. США (приріст за перше півріччя - 700 тис. дол. США), а грузинських, залучених в економіку України -11,8 млн. дол. США (приріст за перше півріччя - 1,6 млн. дол. США).

Структура митної системи Грузії

Перелік основних нормативних документів, які визначають порядок виконання митних процедур в Грузії.

1) 22 грудня 2004 був прийнятий новий Митний Кодекс Грузії. Кодекс визначає законодавчу, економічну і організаційну основу реалізації митної політики. Він також визначає права та обов'язки Митниці та інших державних учасників даного процесу.

Цей кодекс, як це передбачено Конституцією Грузії, регулює загальні принципи формування і функціонування податкової системи Грузії, правових відносин, пов'язаних із задоволенням податкових зобов'язань, правовий статус (стан) платників податків і податкових органів, відповідальність за порушення податкового законодавства, процедур та умов для оскарження незаконних дій (бездіяльності) податкових органів та їх посадових осіб.

Митний Кодекс визначає наступні митні режими: імпорт, реімпорт, транзит, зберігання товарів на митниці, вільна торгівля від митниці, виробництво на митній території, виробництво під митним спостереженням, тимчасовий імпорт або експорт, розміщення та / або використання товарів у зонах безмитної торгівлі, виробництво поза митною територією, експорт, реекспорт, ліквідація, відмова на користь держави.

На даний час у Грузії здійснені такі митні реформи:

митно-торгова співпраця «Золотий список» - статус «Золотого списку» присвоєний 171 платнику податків;

інтегрований тариф;

попереднє рішення про визначенні товарного коду чи походження товару;

митне оформлення і реєстрація автотранспортних засобів за принципом «Однієї зупинки»;

зупинка на кордоні тільки один раз - паспортний контроль та передача документів не залишаючи автотранспортний засіб;

TRACKER 7 - автоматизована система видачі ліцензій/дозволів на основі принципу «Єдиного вікна»;

спрощення процедури експорту.

Є кілька критеріїв, яким повинні відповідати компанії, щоб стати членом «Золотого списку»:

Компанія повинна бути зареєстрована як платник ПДВ;

Мінімум 5 млн. ларі митної вартості ввезених / вивезених товарів повинно бути сплачено протягом одного року;

Мінімум 900 000 ларі платних митних зборів та / або не менше 100 заяв повинно бути представлено на ввезення або вивезення;

Не повинно бути ніяких серйозних митних правопорушень за останні шість місяців.

Спрощення процедур для «Золотого списку»:

Товари може бути звільнено прямо на митному пропускному пункті, можуть бути перевезені в своєму власному складі супроводжуючись з внутрішнім транзитним документом;

Сплата мита, ПДВ імпорту та імпорт акцизу може бути відкладений на 30 днів.

Підтверджуючі документи до декларації представлені в електронній версії, і всі документи, папери зберігаються в приміщеннях декларанта.

2) Парламент Грузії 20 червня 2007 р. прийняв Закон «Про вільні індустріальні зони». Проти проголосувало три депутати з 111. Закон передбачає умови створення і функціонування вільних індустріальних зон. Зокрема, вільна індустріальна зона - це територія з певними межами і із спеціальним статусом, яка може бути створена будь-якою юридичною або фізичною особою на території не менше 10 гектарів. Вона представляє різновид вільної зони згідно Митному кодексу Грузії з додатковими податковими пільгами, на які не розповсюджую...