Дослідження механізму управління митними платежами на матеріалах ТОВ "Металопродукція"

Скачать

Сутність, класифікація та управління митними платежами. Митні режими, використовувані при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Дослідження факторів, що впливають на остаточну суму митних платежів. Аналіз імпортно-експортних операцій підприємства.

Размер: 907,2 K
Тип: дипломная работа
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Формування фінансового механізму підприємства (на матеріалах ВАТ "Центренерго")
Теоретичний аналіз фінансового механізму управління підприємством. Вивчення фінансових методів і важелів. Правове, нормативне та інформаційне забезпеч...

Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами
Ефективність використання бюджетних коштів їх розпорядниками. Заборгованість бюджетних організацій. Аналіз виконання держбюджету на прикладі Лугансько...

Управління кредитною діяльностю банку
Теоретичні засади управління, сутність та причини кредитної діяльності банку, особливості формування та система управління кредитним портфелем. Дослід...

Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком
Сутність організаційно-економічного механізму антикризового управління банком й обґрунтування доцільності його впровадження у практичну діяльність. Го...

Вдосконалення мотиваційного механізму управління трудовою поведінкою персоналу
Концепції управління персоналом. Сутність механізму мотивації. Управління трудовою поведінкою персоналу на прикладі компанії МакДональдз. Способи мате...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ „МЕТАЛОПРОДУКЦІЯ”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ

1.1 Сутність, класифікація та управління митними платежами

1.2 Митні режими, використовувані при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

1.3 Роль митного контролю та митного оформлення при здійсненні митних платежів

1.4 Вплив митних процедур на ефективність зовнішньоекономічних операцій

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ „МЕТАЛОПРОДУКЦІЯ”

2.1 Механізм розрахунку митних платежів підприємства

2.2 Аналіз митних платежів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

2.3 Дослідження факторів, що впливають на остаточну суму митних платежів

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ НА ТОВ „МЕТАЛОПРОДУКЦІЯ”

3.1 Аналіз імпортно-експортних операцій підприємства

3.2 Шляхи вдосконалення ефективності управління зовнішньоекономічними операціями фірми

3.3 Напрямки оптимізації митних платежів підприємства

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ

1.1 Сутність, класифікація та управління митними платежами

Сучасний механізм митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні представлений такими основними елементами як: митна вартість, вантажна митна декларація, механізм розрахунку й сплати митних зборів, мита, акцизних зборів і ПДВ.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.98 "Про порядок визначення митної вартості товарів та інших предметів", митна вартість - це ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари чи інші предмети на момент перетинання митного кордону України.

При визначенні митної вартості у неї включається ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі, а також наступні фактичні витрати, якщо вони не включені у рахунок-фактуру, у залежності від умов поставки цих товарів згідно з Правилами Інкотермс (у редакції 1990 року):

- на транспортування, завантаження, розвантаження, перевантаження і страхування до пункту перетинання митного кордону України;

- комісійні і брокерські;

- плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, яка відноситься до цих товарів та інших предметів і яка має бути сплачена імпортером (експортером) прямо чи опосередковано як умова їх ввозу (вивозу).

Таким чином, правильне оформлення митної вартості багато в чому залежить як від фактурної вартості, так і від умов поставки. Згідно з Указом Президента України "Про використання міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 04.10.94 застосування правил "Інкотермс-90" є обов'язковим для усіх суб'єктів підприємницької діяльності при наданні ними зовнішньоекономічних договорів. Правилами обговорюються конкретні умови поставки, тобто хто, за чий рахунок здійснює транспортування продукції, фрахт, страхування вантажу, оформляє митні документи, проводить оплату податків зборів, як визначається ризик випадкової загибелі товару і та ін.

Митною службою пропонується розроблена на основі правил система розрахунку митної вартості і основних видів витрат, які впливають на неї. Так, якщо пункт поставки знаходиться на митній території України, то фактурна вартість збільшується на витрати з доставки товару до місця вивозу з митної території України. А якщо пункт призначення - за межами митної території України, то фактурна вартість відповідно зменшиться на витрати і доставку для перетинання митного кордону України.

Таким же важливим для формування митної вартості є питання: до якої групи валют відноситься валюта ціни контракту. Треба пам'ятати, що становлення ціни у слабкій валюті ставить у більш вигідне положення покупця. У свою чергу, експортер виграє при виборі сильної валюти, яка має тенденцію до підвищення.

Іноді виникають проблеми з приводу можливості правильного визначення митної вартості товарів та інших предметів. У разі неможливості визначення митної вартості на основі наданих документів, митна вартість визначається на підставі цін на ідентичні товари, митне оформлення яких здійснювалося раніше. У разі неможливості визначення митної вартості товарів на підставі наданих документів і за відсутності інформації про ввіз ідентичних товарів митна вартість визначається на підставі ціни на подібні товари, митне оформлення яких здійснювалося раніше. У разі ж відсутності достовірної інформації органи митної служби мають право використовувати цінову інформацію, яка міститься у їх базах даних, у каталогах торгових фірм та інших і звідниках.

Вантажна митна декларація згідно з Положенням про Вантажну митну декларацію - це заява, яка містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміни митного режиму стосовно цих товарів, а також інформацію, потрібну для здійснення митного контролю, оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів. Вона застосовується під час декларування суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів та інших предметів, переміщуваних через митний кордон України.

Вантажна митна декларація заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 дол. США, а також на товари, не від залежно від їх фактурної вартості.

Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товарів і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності.

При вивозі експортної продукції з митної території України митна вартість є базою для нарахування митних зборів. Розміри і ставки митних зборів встановлюються Кабінетом Міністрів України, ставки вивізного мита передбачені Законом України "Про Єдиний митний тариф", а акцизний збір непрямий податок на високорентабельні і монопольні товари, який включається у ціну товару) затверджується Верховною Радою України.

При нарахуванні податку на додану вартість база оподаткування операцій з продажу товарів визначається виходячи з їх договірної вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, вивізного мита, інших податків і зборів, за винятком ПДВ, які включаються в ціну товарів. Товари, імпортовані в Україну, так як і при експорті продукції, оподатковуються митним збором, ввізним митом, ПДВ і акцизним збором.

Ввізне мито справляється при здійсненні митного оформлення товарів, які возяться по вантажній митній декларації на територію України з метою вільного використання на цій території. Ввізне мито є диференційованим:

- до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно і міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

- до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

- до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

ПДВ і акцизний збір сплачуються разом зі сплатою мита і митних зборів.

Проте, згідно з Постановою ВРУ від 19.09.97 "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" ввізне мито й ПДВ не справляються при імпорті товарів, які використовуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і запасних частин до них з інвестицією (у тому числі іноземною) не менше 150 млн. дол. США [15].

Митно-тарифне регулювання - сукупність митно-тарифних мір, використовуваних у якості національного торгово-економічного інструментарію для регулювання зовнішньої торгівлі. Даний вид регулювання є економічним, оскільки як основний інструментарій використовуються імпортний і експортний митний тариф, що виконує і регулюючі і фіскальні функції. У деяких випадках уводяться чи податки збори, що носять еквівалентний митному тарифу характер. Основний напрямок цього виду державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) визначається митно-тарифною політикою кожної держави. У рамках тарифної політики регулювання зовнішньої торгівлі кожна держава самостійна визначає:

· рівень застосовуваних ставок митних і інших видів еквівалентних, податків і зборів;

· вид застосовуваних ставок (адвалерні, специфічні, комбіно...