Державний експортний контроль

Скачать

Державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення і подвійного використання. Технічні характеристики установки для виробництва/концентрування важкої води. Код товару за УКТЗЕД: турбонасосний агрегат рідинного ракетного двигуна.

Размер: 1,4 M
Тип: реферат
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб.
Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Державний фінансовий контроль», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спец...

Державний бюджет України
Державний бюджет як провідна ланка фінансової системи, план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які зді...

Державний контроль

Експортний контроль товарів
Дослідження особливостей експортного контролю товарів для розв'язання практичних завдань ідентифікації товарів військового призначення та подвійного в...

Державний контроль монопольної діяльності підприємств


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Міністерство освіти і науки України

Академія митної служби України

Кафедра товарознавства та митної експертизи

Контрольна робота

з дисципліни:

“Основи експортного контролю”

Варіант № 4

Виконав:

Студент гр. ЕО-09-1м

Зеленська К.С.

Перевірив:

доц. Шаповалов О.В.

Дніпропетровськ

2014

Размещено на

ВСТУП

Державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення і подвійного використання здійснюється з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання міжнародних зобов'язань України про нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів його доставки, обмеження передач звичайних видів озброєнь, а також здійснення заходів для недопущення використання зазначених товарів у терористичних і інших протиправних цілях (Закон України від 20.02.2003 р. “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”).

Державний експортний контроль -- комплекс заходів для контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною або фізичною особою, що здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю та інших державних органів з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки і відповідно до міжнародних зобов'язань України. 

Мета експортного контролю - регулювання та облік вивезення товарів, нагляд за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності міжнародних правил і угод, захист національних інтересів у сфері зарубіжної торгівлі, тобто стимулювання експорту, формування його оптимальної структури. Так, обмежуючи продаж за кордон сировини держава водночас заохочує експорт товарів з високим ступенем переробки, наукомісткої продукції, які можуть принести країні більшу додаткову вартість.

Під міжнародними передачами товарів розуміються експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, здійснювані за межами України, за умови участі в них суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Міжнародні передачі товарів включають надання посередницьких (брокерських) послуг, виробничу, науково-технічну та іншу кооперацію, демонстрацію товарів як експонатів на міжнародних виставках і ярмарках з метою рекламування, проведення іспитів, торгівлю та операції по обміну ними, що виконуються у встановленому порядку суб'єктами міжнародних передач товарів. 

Експортний контроль - це система організаційно-правових та економічних заходів держави, спрямованих на заборону, обмеження і контроль експорту товарів, яка використовується для того, щоб убезпечити державу від небезпек масового характеру і великого ступеня, а тому є досить відповідальним завданням, покладеним на службу експортного контролю і на митні органи, які безпосередньо працюють із товарами, які можуть відноситись до товарів подвійного використання.

Завдання 1.

Постанова КМУ № 86. Додаток 3. ЧАСТИНА І. Розділ В. Номер позиції 6.4

Постанова КМУ № 86. Додаток 3. ЧАСТИНА І. Розділ А. Номер позиції 6.4.

Установки для виробництва або концентрування важкої води, дейтерію і дейтерієвих сполук, та спеціально призначене для цього обладнання.

Внутрішні частини колони та ступінчасті насоси
внутрішні частини колони та ступінчасті насоси спеціально призначені або підготовлені для колон для виробництва важкої води шляхом використання процесу аміачно-водневого обміну. Внутрішні деталі колони включають спеціально призначені контактори між ступенями, які сприяють тісному контакту газу та рідини. Ступінчасті насоси включають спеціально призначені заглибні насоси для циркуляції рідкого аміаку в межах об'єму контакторів, що знаходяться всередині ступенів колон.

Позиція - 6.4.

Номер за міжнародним списком - [0B004.b.4].

Код УКТЗЕД - 8401 20 00 00 обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їх частини , з 8413 70 - інші насоси відцентрові:  .

Товар - Відцентровий ступінчастий насос заводу з виробництва важкої води Тал (Індія).

Технічні характеристики:

Принцип роботи: аміачно-водневий обмін дозволяє вилучати дейтерій завдяки синтезу газу за допомогою контакту з рідким аміаком за наявності каталізатора. Газ подається в обмінні колони і потім в аміачний конвертер. Усередині колон газ піднімається від дна до вершини, у той час як рідкий аміак тече від вершини до дна. Дейтерій позбавляється водню в процесі синтезу газу і концентрується в аміаку. Аміак надходить потім в установку для крекінгу аміаку на дні колони, тоді як газ збирається в аміачному конвертері на вершині.

Відбувається подальше збагачення, на наступних етапах і шляхом остаточної дистиляції виробляється чиста важка вода. Подача газу може бути забезпечена аміачною установкою, яка в свою чергу може бути споруджена разом з колоною обміну аміаку і важкої води. В процесі аміачно-водневого обміну може також використовуватися звичайна вода в якості джерела дейтерію [2].

Технічні характеристики:

висота мотору - 500 мм;

діаметр мотору - 250 мм;

робочий тиск - понад 15 МПа [2];

Довгий товстостінний трубопровід використовується для захисту довгих проводів, які подають електричний струм до заглибного насосу двигунів всередині колони.

Екрановані двигуни, як правило, оснащені діагностичною системою моніторингу ключових робочих параметри, таких, як положення ротора і температури обмотки двигуна. Насос для обміну аміаку і водню має товсті оболонки щільно розташованих фланцевих болтів для витримування високого тиску.

Порівняльний аналіз товарів по їх ідентифікації за найменуванням та характеристиками.

ТОВАР № 1

Товар за Контрольними Списками Додаток 3. Частина І. Розділ В. Номер позиції 6.4. до Порядку ПКМУ № 86

Товар за визначенням (інформацією) виробника

Результат ідентифікації товарів (порівняльного аналізу характеристик товару)

внутрішні частини колони та ступінчасті насоси

Відцентровий ступінчастий насос

Назва товару відповідає назві товару за Контрольними Списками

1. Визначена характеристика товару за Контрольними Списками

1. Сфера використання товару

виробництво важкої води шляхом використання процесу аміачно-водневого обміну…

Виробництво важкої води в аміачно-водневих обмінних колонах

Сфера застосування товару співпадає із наведеною в ПКМУ № 86. Характеристика товару відповідає характеристиці контролю по товару за Контрольними списками

2. Визначена характеристика товару за Контрольними Списками

2. Технічні характеристики товару

Ступінчасті насоси включають заглибні насоси для циркуляції рідкого аміаку в межах об'єму контакторів, що знаходяться всередині ступенів колон.

Наявні заглибні насоси із захистом проводів, які подають електричний струм до заглибного насосу двигунів всередині колони. Насос для обміну аміаку і водню має товсті оболонки щільно розташованих фланцевих болтів для витримування високого тиску.

Технічні параметри відповідають вказаним у Постанові КМУ № 86.

Характеристика товару відповідає характеристиці контролю по товару за Контрольними списками

Ілюстративний матеріал

Рис. 1. Відцентровий ступінчастий насос для виробництва важкої води [2]

Рис. 2. Аміачно-водневі обмінні колони (завод Thal, Індія) [3]

Пакування: такі насоси зазвичай пакуються у дерев'яні ящики, або у дерев'яні палети. Також можна пакувати на металевій платформі, яка згодом буде застосована як опора вже встановленого насоса в колоні. Всередині упаковки бажано покрити насоси м'яким матеріалом для запобігання ушкодженням поверхні. Складові частини - трубки входу та виходу рідини - краще пакувати і транспортувати окремо [2].

Дії митників: в разі переміщення через митний кордон такого товару треба застосувати заходів для передачі його під експортний контроль, оскільки він є товаром подвійного використання.

Таблиця порівняння товарів

№ товару за завданням

Найменування (назва) товару по Контрольним Спискам

Опис товару (характеристики, за якими товар контролюється) по Контрольним Спискам

Найменування (назва) товару, який вибрано, по визначенню виробника...