Процес збирання, зберігання, переробки зернових та інших культур в умовах ПСП "Агрофірма "Роднічок" відділення "Роксолана" Снігурівського району, Миколаївської області

Скачать

Технологія збирання, післязбиральної обробки і закладання на зберігання продовольчого зерна озимої пшениці. Особливості процесу збирання, обробки і зберігання картоплі. Основні вимоги до приготування та зберігання соломи. Облік продуктів, що зберігаються.

Размер: 42,9 K
Тип: курсовая работа
Категория: Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Скачать

Другие файлы:

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна
Теоретичні та правові основи організації обліку і аналізу виробництва зернових культур. Організація та удосконалення обліку у виробництві зернових кул...

Зберігання і переробка продукції рослинництва
Подано характеристики різних видів продукції рослинництва як об’єктів зберігання. Описано способи післязбиральної обробки, режими і способи зберігання...

Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення в господарстві "Кодимський" Первомайського району Миколаївської області
Народногосподарське значення соняшнику. Перспективи розвитку соняшнику, його вплив на економіку підприємства. Шляхи підвищення економічної ефективност...

Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
Серед сільськогосподарських культур, які вирощують в світі та в нашій країні зернові культури займають перше місце. Велике поширення їх пояснюється ви...

Механізація вирощування та збирання сільськогосподарських культур в ПП "Агроекологія"
Структура земельних угідь і посівних площ господарства, аналіз урожайності сільськогосподарських культур. Склад машино-тракторного парку. Технологія о...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Зміст курсової роботи

Вступ

1. Стисла характеристика господарства

2. Технологія збирання, післязбиральної обробки і закладання на зберігання продовольчого зерна озимої пшениці

2.1 Збирання озимої пшениці

2.2 Післязбиральна обробка зерна озимої пшениці

2.3 Закладання на зберігання зерна озимої пшениці

2.4 Процеси, що відбуваються в зерновій масі під час зберігання

2.5 Облік і спостереження за продуктом, що зберігається

3. Технологія збирання, обробки і зберігання картоплі

3.1 Збирання, обробка і підготовка до зберігання картоплі

3.2 Зберігання продукції залежно від її якості

4. Технологія приготування і зберігання соломи

4.1 Основні вимоги до приготування соломи

4.2 Зберігання корму

Висновки і пропозиції виробництву

Список використаної літератури і документів господарства

Вступ

Одним із резервів збільшення обсягів сільськогосподарської продукції є скорочення її втрат. Їх спричинює, зокрема, порушення агротехніки вирощування зернових, технічних, плодоовочевих культур, що впливає на товарні й технологічні якості врожаю. Великі втрати спостерігаються також при збиранні, післязбиральній обробці, транспортуванні, зберіганні та переробці продукції. Через недоліки в сортуванні овочів та картоплі для системи заготівель нестандартна продукція використовується мало ефективно. Виробничі потужності для зберігання і переробки плодоовочевої продукції в зонах вирощування недостатні.

Усе це вимагає прискореного вирішення проблем післязбиральної обробки та зберігання продукції рослинництва. Нині впроваджуються безвідходні технології переробки, вдосконалюється організація перевезень із застосуванням контейнерів, рефрижераторів. Умови вирощування впливають не тільки на товарні й смакові якості одержаної продукції, а й на придатність для тривалого зберігання без втрати основних поживних якостей.

Метою курсової роботи є дослідити процес збирання, зберігання, та переробки зернових та інших культур в умовах ПСП «Агрофірма «Роднічок» відділення «Роксолана» Снігурівського району, Миколаївської області.

Завданням даної курсової роботи є вивчення дисципліни «Технологія переробки і зберігання продукції рослинництва»,виявити недоліки, дати пропозиції щодо їх усунення і розробити заходи ,які сприяють покращенню переробки зерна.

1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

збирання зберігання зерно картопля

Центральна садиба ПСП «Агрофірма «Роднічок» відділення «Роксолана» знаходиться в селі Горохівське Снігурівського району, Миколаївської області. Від обласного центру м. Миколаїв знаходиться на відстані 82 км, від районного центру м. Снігурівка - 28 км, від найближчої залізничної станції Галаганівка - 4 км.

Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур і в основному на виробництві томатів. Підприємство має два переробні заводи з виготовлення томатної пасти. Виготовлену продукцію ПСП «Агрофірма «Роднічок» реалізовує таким підприємствам як «Торчин» і «Чумак». Основну частину продукції озимої пшениці реалізують в підприємство «Хлібінвестбуд».

ПСП «Агрофірма «Роднічок» відділення «Роксолана» Снігурівського району згідно агрокліматичному районуванню території Миколаївської області відноситься до південного (другого) агрокліматичного району, який характеризується дуже теплим, посушливим кліматом.

Середньо багаторічна сума температур становить 8,5 оС, а це свідчить про те, що господарство розташоване у теплому кліматичному поясі, який сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур. Середньо багаторічна сума атмосферних опадів складає 310-320 мм, з яких 40-55 % випадає впродовж вегетаційного періоду. Сніговий покрив буває стійким тільки в окремі роки. Опади випадають у вигляді снігу, крупи і дощу. Промерзання ґрунту зазвичай починається в перших числах грудня, а повне відтаювання - у кінці першої, початку другої декади березня.

Взагалі на території сільськогосподарського підприємства виділяють понад 11 ґрунтових відмін але основними є чорноземи південні на лесах. Орний шар грунту розвинутий на 30 см, а гумусовий - на 25-35 см. Вміст гумусу в грунті змінюється в межах 2,2-3,5%. У розпорядженні господарства є механізований тік з асфальтовим покриттям, зерноочисними спорудами ЗАВ-40 і машинами ОВС-25, електронавантажувачем, машинами для протруювання зерна ПК-20.

Таблиця 1

Розподіл земельних угідь господарства (га)

Загальна площа землекористування

В тому числі

Рілля

Багаторічна насадження

Сінокоси

Пасовища

Зрошувальні землі

Всього

Садів

Кущові насадження

2581,42

2212,02

-

-

-

-

-

1860

Для збирання врожаю зернових колосових в господарстві є 2 придатних для експлуатації комбайни Дон-1500, 2 начіпні жатки ЖВН- 6. При необхідності підприємство наймає допоміжні комбайни.

Структура посівних площ та врожайність сількогосподарських культур у польових та кормових сівозмінах наведені в таблиця 2.

Таблиця.2

Виробництво і розподіл продукції рослинництва в ПСП «Агрофірма «Роднічок» відділення «Роксолана» на 2013 р.

Культура

Площа, га

Урожайність,

ц/ га

Валовий

збір, ц

Розподіл продукції, ц

реалізація

насіння

Корми

переробка

інше

Озима пшениця

540,66

14

7569,24

6169,24

1400

-

-

-

Озимий ячмінь

288,93

19

5489,67

4854,67

635

-

-

-

Яровий ячмінь

255,43

28,5

7279,75

6719,75

560

-

-

-

Соняшник

261

11

2871

2871

-

-

-

-

Томати

581,57

920

535044,4

-

-

-

535044,4

-

За даними таблиці можна зробити висновок про те, що більша частина вирощеної продукції йде на реалізацію, і лише томати переробляються на власних заводах.

Інформація про забезпечення господарства засобами механізації для збирання та післязбиральної обробки продукції рослинництва наведена у таблиці 3.

Таблиця 3

Збиральна і очисна техніка ПСП «Агрофірма «Роднічок» відділення «Роксолана»

...

Засоби

Марки

Кількість, шт.

Зернозбиральні комбайни

«Дон-1500»

2

Жатки

ЖВН-6

2

Пристрої до зернозбиральних комбайнів