Сільськогосподарські та меліоративні машини

Войтюк Д.Г. и др.

Скачать

У підручнику розглянуто класифікацію, будову, робочий процес, регулювання та основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських і меліоративних машин, описано їхні робочі органи, взаємодію з матеріалом, що обробляється.

Размер: 51 Mб
Тип: PDF
Категория: ТЕХНИКА
Скачать

Другие файлы:

Меліоративні машини
Використання будівельних машин на меліоративних роботах. Машини для підготовки земель до освоєння і технічних робіт: кущорізи, корчувальні та каменезб...

Силосозбиральні комбайни
М 55 Сільськогосподарські машини. СИЛОСОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.100102...

Аналіз та розробка пристроїв для експериментального визначення властивостей ґрунту
Як показує життєвий досвід розвитку будь-якого виробництва, найкращій реалізації кожного процесу сприяють: знання властивостей об’єктів обробки; конкр...

Розрахунок та побудова характеристик машини - скрепер-4х2
Розрахунок та побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна, тягової характеристики та динамічного паспорту скрепера. Визначення параметрів ру...

Механізація виробництва муки на малих підприємствах з розробкою оббивальної машини
Машинно-тракторний парк ТОВ "Агрофірма "Маяк". Призначення мельничного комплексу, його технічна характеристика. Будова та опис технологічного процесу...