3D-навігація для мобільних пристроїв

Скачать

Ескізний проект програмного забезпечення для 3D-навігації для мобільних пристроїв під управління ОС Android. Розробка прототипу інтерфейсу. Технічний проект програмного забезпечення. Створення діаграми класів, аналізу, розгортання та кооперацій.

Размер: 880,5 K
Тип: курсовая работа
Категория: ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Скачать

Другие файлы:

Розробка ігрової програми для мобільних пристроїв з сенсорним екраном
Класифікація комп'ютерних ігор відповідно до інтерактивних ігрових дій гравця. Мобільні пристрої з сенсорними екранами. Програмна реалізація гри жанру...

Розробка мобільного додатку для полегшення комунікації туристів у місті Львові
Апаратні особливості та порівняльна характеристика мобільних пристроїв. Огляд програм-аналогів. Інструментальні засоби для реалізації, вхідні та вихід...

Вплив мобільних телефонів на організм людини
Приклад розвитку мобільних телефонів Nokia. Хвороби та ушкодження, спричиненні неправильним використанням мобільним телефоном. Загальні методи захисту...

Аналіз розвитку мобільних ЦП та їх технічні характеристики
Історія розвитку мобільного процесора. Сучасні покоління чіпів. Виробники мобільних процесорів: Marvell, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung. Різниця...

Електроніка і мікросхемотехніка
Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області застосування електронних напівпровідникових приладів; побудову та роботу пристроїв інформ...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

1. Аналіз структури головного корпусу НУК та постановка задачі

1.1 Аналіз структури головного корпусу НУК

Головний корпус НУК має досить великі габарити та складну структуру розташування аудиторій. Корпус поділений на 4 крила (A, B, C, D). Університет складається з декількох інститутів. Кожний з яких складається з багатьох кафедр. Кожне крило кожного поверху як правило займає одна або декілька кафедр. Навіть студентам старших курсів інколи тяжко зорієнтуватись в цій великій будівлі, не кажучи про першокурсників, які тільки що закінчили школи, які є меншими відносно корпусу НУК. Також проблеми з навігацією можуть мати також студенти інших корпусів НУК, які інколи їздять до головного корпусу на пари.

Саме тому виникає проблема навігації відносно корпусу. Чи то є проблема пошуку аудиторії наступної пари, чи пошук бібліотеки або місця друку тощо.

Для подолання даної проблеми було прийнято рішення створити програмне забезпечення для навігації щодо головного корпусу НУК. Дане ПЗ має бути зрозумілим не лише студентам початківцям, а й викладачам. Для більшої ефективності ПЗ було прийнято рішення додати у ПЗ алгоритми пошуку найкоротшого шляху до бажаних місць призначення.

Однією з актуальних проблем студентів є питання розкладу. Саме тому було б зручно, якби ПЗ відображало розклад для обраної групи на поточний день, також була можливість обрати розклад для минулих або наступних днів.

Для повної інформованості всіх користувачів було б зручно якщо б ПЗ дозволяло показати усі додаткові об'єкти.

Для зменшення фізичного навантаження диспетчерів, щодо повідомлення усіх викладачів про зміни, було прийнято рішення вносити повідомлення про майбутні конференції, загальні збори, збори кафедр тощо в розділ «Новини».

Пошук найкоротшого маршруту також має зменшити навантаження та скупчення людей на головних сходах та коридорів. Він має бути корисним не лише для користувачів, котрі є студентами або викладачами НУК. Саме тому має бути можливість обрати місцезнаходження користувача та місцепризначення.

Для зручного пошуку найкоротшого маршруту між об'єктами доцільно використати теорію графів.

Граф - це сукупність об'єктів із зв'язками між ними. Об'єкти розглядаються як вершини, або вузли графу, а зв'язки - як дуги, або ребра. Дану методику доцільно буде використати, якщо припустити що кожна аудиторія є вершиною графа. Звідси слідує, що найкоротший шлях є найменшою сумою ребр графу. Для різних областей використання види графів можуть відрізнятися орієнтованістю, обмеженнями на кількість зв'язків і додатковими даними про вершини або ребра.

Звісно слідкувати за всією інформацією має не сам користувач, а віддалено відповідальна особа. Наприклад, диспетчер.

Клієнт для диспетчеру має бути зрозумілим та зручним у використанні. Робота диспетчера також має бути автоматизована. Наприклад, диспетчер має один раз ввести список груп, а потім лише обрати групу зі списку.

· Також було б зручно якщо б застарілі новини видалялися в автоматичному режимі.

1.2 Постановка задачі

Виходячи з результатів проведеного аналізу можна зробити висновок про доцільність розробки ПЗ, що буде забезпечувати виконання наступних функцій:

1) відображення 3D-моделі корпусу з врахуванням розташування аудиторій та їх призначення;

2) зміна вигляду 3D-моделі корпусу шляхом її повороту та масштабування;

3) отримання розкладу занять для певної групи;

4) розрахунок найкоротшого шляху між вказаними аудиторіями;

5) відображення найкоротшого шляху між вказаними аудиторіями;

6) відображення ключових об'єктів (ректорат, деканат, канцелярія та інші);

7) додання новини для певного інституту;

8) відображення новин (заміна занять, перенесення занять та інші);

9) додання групи;

10) видалення групи;

11) додання розкладу для групи;

12) редагування розкладу для групи;

13) очищення розкладу для групи.

Програмне забезпечення розраховане для роботи на мобільних пристроях під керуванням ОС Android, також має клієнтську частину для ПК для роботи диспетчера. Вхідною інформацією для програми на мобільних пристроях є назва групи, яку користувач обирає зі списків. Вихідна інформація повинна відображатися на дисплеї мобільного пристрою та бути зрозумілою. З'єднання з сервером НУК повинно відбуватися на території корпусу за допомогою Wi-Fi мобільного пристрою.

Клієнт для смартфону повинен виконувати мінімальну кількість розрахунків для меншого енергоспоживання, так як пристрої під керуванням ОС Android мають таку властивість як велику енергозатратність.

Програмний продукт повинен бути розрахований на роботу з користувачем, що має досвід роботи з ПК та сучасними мобільними пристроями.

2. Проект програмного забезпечення

2.1 Ескізний проект програмного забезпечення для 3D-навігації головним корпусом НУК ім. адм. Макарова для мобільних пристроїв під управління ОС Android

2.1.1 Розробка діаграми варіантів використання програмного забезпечення для 3D-навігації головним корпусом НУК ім. адм. Макарова для мобільних пристроїв під управління ОС Android

Виявлення акторів.

На рисунку 1 представлені основні кандидати в актори системи:

Рисунок 1 - Аналіз акторів системи.

Короткий опис акторів системи представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Виявлення акторів системи

Актор

Короткий опис

Студент

Переглядає розклад занять, маршрути між аудиторіями, також новини.

Диспетчер

Додає або видаляє групи, редагує розклади занять, додає новини.

Основні вимоги до програмного продукту, що відображені у технічному завданні, використовуючи середовище CASE - засобу Visual Paradigm, можна відобразити на діаграмі варіантів використання, яку наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 - Діаграма варіантів використання програмного забезпечення для 3D-навігації головним корпусом НУК ім. адм. Макарова для мобільних пристроїв під управління ОС Android

Для більш зрозумілого сприйняття діаграми варіантів використання наведеної на рисунку 2.1 необхідно навести специфікації основних варіантів використання:

1) Вибір групи:

1. Основна діюча особа: Користувач

2. Інші учасники прецеденту: відсутні

3. Зв'язки з іншими варіантами використання: відсутні

4. Короткий опис: Даний варіант використання дозволяє Користувачу обрати групу зі списку.

5. Передумови: відсутні

6. Стартова точка: Користувач натискає кнопку «Обрати курс»

7. Сценарій:

7.1. Відображується список з переліком курсів

7.2. Користувач обирає потрібний курс зі списку

7.3. Відображується список з переліком груп на даному курсі

7.4. Користувач обирає потрібну групу зі списку

7.5. Користувач обирає кнопку підтвердження

7.6. У графу «Розклад» заноситься розклад обраної раніше групи

7.7. На моделі відображається виділена аудиторія в якій має бути пара, та аудиторія у якій вже відбулась пара (якщо відбулась).

8. Альтернативна процедура: відсутня

9. Точка завершення: обрано групу

10. Постумова: на моделі з'явиться одна або дві виділені іншими кольорами аудиторії

11. Обмеження \ виключення: Якщо до поточного часу в обраній групі ще не було занять, буде виділятись лише одна аудиторія, в котрій буде пара

12. Коментарі: відсутні

2) Перегляд розкладу:

1. Основна діюча особа: Користувач

2. Інші учасники прецеденту: відсутні

3. Зв'язки з іншими варіантами використання: Вибір розкладу для визначеного дня тижня

4. Короткий опис: Даний варіант використання дозволяє користувачу переглянути розклад на поточний день.

5. Передумови: має буди обрана група.

6. Стартова точка: Користувач натискає кнопку «Розклад»

7. Сценарій:

7.1. Розгортається поле з розкладом на поточний день

8. Альтернативна процедура: відсутня

9. Точка завершення: обрано будь-який інший елемент меню

10. Постумова: порожнє поле заповнюється текстом розкладу

11. Обмеження \ виключення: відсутні

12. Коментарі: відсутні

3) Вибір розкладу для визначеного дня тижня:

1. Основна діюч...