Організація баз даних та знань

Пасічник В.В. Резниченко В.А.

Скачать

У підручнику детально і грунтовно викладено основи класичної та сучасної теорії, а також важливі практичні аспекти організації баз даних та знань. Докладно розrлянуто реляційну модель даних, реляційну алгебру Кодда, реляційне числення та теорію проектування баз даних. Значну увaгy приділено мові SQL, а також методиці побудови різнотипних запитів. Окремий розділ присвячено мові маніпулювання даними QBE. Викладено основи фізичної організації та захисту баз даних. Крім реляційних, у підручнику досить докладно розглядаються розподілені, паралельні та об'єктно-рієнтовані системи управління базами даних, а також бази дaних в Інтернеті. Досить повно висвітлені питання організації баз знань. Для студентів, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки", може бути рекомендований студентам усіх спеціальностей, які вивчають курс "Організація баз даних та знань", "Бази дaних та інформаційні системи" тощо. Підручник може стати в пригоді студентам, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки" і вивчають сучасні інформаційні технології в межах дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови", а також для викладачів зазначеної дисципліни.

Размер: 5 мб
Тип: djvu
Категория: ОС И БД
Скачать

Другие файлы:

Організація баз даних та знань
Поняття та основна мета створення інформаційної системи, її різновиди та процедура побудови, підходи до обробки. Концепція баз даних та методи керуван...

База даних клієнтів і замовлень
Систематизація знань як основна функція бази даних. Логічне та фізичне проектування бази даних. Створення таблиць у базі даних, визначення основних зв...

Фізична організація даних в базі даних
Основні дії з файлами, які використовують програми. Диски і файли. Особливості використання даних, збережених на диску. Дискова фізична модель бази да...

Організація спостережень за природою в початковій школі
Використання результатів спостережень за природою в процесі засвоєння знань молодших школярів. Формування в дітей інтересу до активної діяльності, сам...

Організація баз даних: практичний курс
Навчальний посібник містить короткий курс матеріалу, необхідного для вивчення основних функціональних можливостей та практичного застосування СУБД MS...