Операційні системи : навч. посібник

Бондаренко М. Ф., Качко О. Г.

Скачать

Викладено основні принципи побудови та використання сучасних операційних систем. Розглянуто методи керування пам'яттю, процесами, потоками, зовнішніми пристроями та їх використання під час практичного програмування. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки».

Размер: 7,8 Мб (+3%)
Тип: DJVU
Категория: ОС И БД
Скачать

Другие файлы:

Контроль і ревізія: Навч.-метод. посібник
У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні основи організації контролю і ревізії, методику і техніку контрольно-ревізійної роботи, а також...

Фінансова статистика: Навч. посібник

Статистика праці: Навч. посібник

Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц

Гематологія: Навч. посібник.
У посібнику з урахуванням сучасних досягнень гематологічної науки представлено дані про етіологію, патогенез, діагностику, диференційну діагностику, к...