Проектування баз і сховищ даних (навчальний посібник)

Ситник Н. В.

Скачать

У навчальному посібнику розкриті теорія проектування баз і сховищ даних та практика їх використання в сучасних інформаційних системах. Тут подано основні теоретичні поняття та терміни, які розкривають сутність бази даних і проблеми її проектування, а також детально висвітлено питання інфологічного і даталогічного проектування баз даних. Окремо викладено реляційний підхід до проектування баз даних. Описано технологію створення та ведення клієнтської бази даних засобами СКБД Microsoft Access, розкриті особливості роботи з розподіленими базами даних. Крім того, у посібнику розглянуто відмінності сховищ даних від баз даних, викладено характеристику побудови моделей сховищ даних та зроблено акцент на питання проектування, зокрема викладена методика вимірного моделювання сховищ даних. Розкриті питання застосування сховищ даних в OLAP-системах та системах Data Mining. Викладено підходи до автоматизації проектування баз і сховищ даних на основі використання CASE-технології. Навчальний посібник підготовлено відповідно до курсу «Проектування баз і сховищ даних», має на меті допомогти формуванню фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з проектування баз і сховищ даних, їх створення та ведення із застосуванням засобів сучасних СКБД.

Размер: 11 МБ
Тип: djvu
Категория: ОС И БД
Скачать

Другие файлы:

Сховища даних
Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.20...

Проектування баз і сховищ даних (Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.)
У навчально-методичному посібнику подано матеріали, необхідні для самостійного вивчення проектування баз і сховищ даних та практичного їх використання...

База даних "Теорія та практика прикладного програмування"
Проектування інформаційної системи; концептуальне (інфологічне) проектування, побудова ER-діаграми, нормалізація даних. Даталогічне проектування баз д...

База даних "Теорія та практика прикладного програмування"
Даталогічне проектування баз даних та концептуальне (інфологічне) проектування (побудова ER-діаграми та нормалізація даних) інформаційної системи. Фіз...

Облік перельотів пасажирів авіакомпанії
Специфікація вимог для кожного з двох користувачів. Концептуальне та логічне проектування баз даних. Історія досліджень баз даних (програмного забезпе...