Акціонерні товариства

Скачать

Відсутність у законодавстві обмежень щодо кількості акціонерів в закритих товариствах давала підстави для їх характеристики як рецидиву кріпацтва у 21 столітті. Реформа законодавства про акціонерні товариства. Джерела для запозичення моделей регулювання.Вищий навчальний заклад УкоопспілкиПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІРЕФЕРАТна тему: Акціонерні товаристваВиконала:студентка ГРС-41Карманська Я.Ю.Викладач:Клавдієва Л. К.Полтава-2010ПЛАНВступ1. Реформа законодавства про акціонерні товариства1.1 Джерела для запозичення моделей регулювання1.2 Пріоритетні регуляторні цілі реформи2. Типи акціонерних товариств2.1 Публічне акціонерне товариство2.2 Приватне акціонерне товариство2.3 Приватні АТ і ТОВВисновкиСписок використаної літературиВСТУПЗаконодавство має властивість змінюватись і розвиватись. Саме це не минуло і змін типізації акціонерних товариств. Юридичною основою для процесу адаптації українського права до права ЄС є стаття 51 Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, яка декларує, що важливою умовою зміцнення економічних зв'язків між Україною і ЄС є наближення законодавства України до законодавства до законодавства ЄС.Органами, відповідальними за право компаній, Кабмін послідовно протягом 2005-2009 років визначав: Мін'юст, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництво, Мінекономіки і Мінфін. Послідовно протягом останніх п'яти років Кабінет Міністрів доручав їм розробити проект Закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю" і протягом останніх трьох років - проект змін до законів України щодо транскордонної неплатоспроможності. На думку Кабінету Міністрів, інші акти законодавства України не потребують будь-яких змін з метою приведення законодавства України з права компаній у відповідність до законодавства ЄС. Однак насправді навіть якщо ці два законопроекти були вчасно розроблені міністерствами і ухвалені парламентом, вони не здатні були б наблизити українське право до законодавства ЄС з права компаній. Причина полягає в тому, що проекти актів регулюють питання, які не є предметом регулювання або не входять до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Основним актом українського законодавства, який дійсно належить за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, є перш за все Закон "Про акціонерні товариства".Реформа законодавства про акціонерні товаристваАкціонерне товариство — господарське товариство, статутний капітал якого не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат і який поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерні товариства створюються в формі публічних або приватних товариств (ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства), який є основним актом законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариства, є Закон «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. 30 квітня 2009 року, коли набрав чинності Закон «Про акціонерні товариства», почався відлік двохрічного перехідного періоду, відведеного для акціонерних товариств в Україні для впровадження ними суттєвих змін в системі корпоративного управління, а також у їх відносинах з акціонерами, кредиторами і інвесторами.[1]Офіційні коментарі вказують на декілька джерел, на які орієнтувались реформатори: законодавство європейського співтовариства, до якого автори намагались адаптувати закон про АТ; найкраща світова практика, насамперед стандарти Організації економічного співробітництва та розвитку.Попри офіційно проголошені напрямки руху реформи, Закон має набагато більше спільних рис із Модельним законом «Про акціонерні товариства», ніж із законодавством ЄС про компанії. Без принципових змін Модельний закон було покладено в основу російського федерального закону «Про акціонерні товариства». Український закон «Про акціонерні товариства» структурно і змістовно повторює російський закон. Втім, багато положень російського закону, направлені на створення ринку корпоративного конролю, захист прав портфельних і крупних акціонерів, обмеження можливостей контролюючих акціонерів і менеджменту з експлуатації товариства у власних інтересах до українського закону не потрапили.[2]Всупереч вимогам Закону «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» Закон не пройшов обов'язкову експертизу Міністерства юстиції України на предмет відповідності законодавству ЄС.[3] Поза увагою авторів Закону залишились численні протиріччя між Законом і Цивільним кодексом. Перелік деяких виявлених після набуття чинності Законом протиріч був узагальнений Юридичним комітетом Американської торгівельної палати в Україні, який розробив законопроект, направлений на їх усунення.[7]Пріоритетні регуляторні цілі реформиУ 2007 р. Президент України в своєму дорученні Кабінету Міністрів визначив[8] 4 пріоритетні регуляторні цілі, які повинен був досятги закон про акціонерні товариства. Усі ці заходи направлені на захист права власності акціонерів:запровадження процедури кумулятивного голосування під час формування наглядової ради акціонерного товариства; визначення випадків обов'язкового викупу акціонерним т...

Размер: 33,4 K
Тип: реферат
Категория: Государство и право
Скачать

Другие файлы:

Акціонерні товариства
Історія виникнення корпорацій. Сутність та класифікація акціонерних товариств. Створення акціонерного товариства та його управління. Проблеми сучасної...

Фінансова діяльність акціонерних товариств
Загальновідомо, якої великої ваги в нашій економіці набув корпоративний сектор. Акціонерні товариства, як одна з найпоширеніших у світовій практиці го...

Діяльність акціонерних товариств
Акціонерні товариства в Російській імперії та в незалежній Україні. Класифікація акціонерних товариств. Динаміка розвитку акціонерних товариств в Укра...

Розвиток акціонерних товариств України
Акціонерні товариства, та загалом акціонерна справа в економіці нашої держави відіграють важливу роль, адже саме цей вид господарських відносин створю...

Корпоративні підприємства
З часу проголошення незалежності України здійснено заходи щодо розвитку приватної і колективно-кооперативної власності, виникнення нових для України ф...