Креслення

Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак А.В.

Скачать

У підручнику міститься курс креслення. Курс складається з 4-х частин. У першій подані відомості про види виробів і конструкторських документів, правила оформлення креслень, різноманітні геометричні побудови. Друга частина присвячена проектуванню геометричних тіл та їх елементів, аксонометричним проекціям, різновидам зображень - виглядом, розрізом, перерізом. У третій частині розглянуто зображення і позначення різей та стандартних кріпильних виробів, зображення рознімних та нерознімних з'єднань, робочі креслення, ескізи, читання та деталювання складальних креслень. Четверта частина - додаток - містить багатоваріантні завдання для графічних робіт, що охоплюють основні розділи креслення, а також приклади їх виконання.

Размер: 4 Mb
Тип: PDF
Категория: НАУКА И УЧЕБА
Скачать

Другие файлы:

Кабінет креслення
Роль кабінету креслення у навчанні та вихованні учнів, принципи створення сприятливих умов для успішної організації навчально-виховного процесу. Облад...

Креслення на уроках математики
Креслення як практична геометрія в математиці. Графічна культура як складова математичної культури. Базові задачі на побудову на площині. Побудови фіг...

Креслення на уроках математики
Зв'язок між кресленням та математикою як двома науками, які взаємодоповнюють одна одну. Креслення як практична геометрія в математиці. Формула і її ге...

Розробка креслення заготовки
Розробка та оформлення креслення литої та штампованої заготовок: технологічні вимоги та послідовність виконання відповідно з правилами ЄСКД та вимогам...

Система AutoCAD 2000
Креслярсько-графічні роботи в графічному пакеті AutoCad 2000. Функціональні зони на екрані та їх характеристика. Завдання розмірів креслення. Введення...