Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Верба Л.Г.

Скачать

Посібник є стислим курсом порівняльної лексикології англійської і української мов. До нього входять такі розділи, як методи дослідження лексики, слово, його структура та мотивація, словотвір, функціональна диференціація лексики, особливості семантики слова та семантичних процесів, фразеологія та етимологія слова в англійській та українській мовах, виділяються спільні та відмінні риси у лексичних системах двох мов. Для практичних занять пропонуються вправи. Призначений для викладачів та студентів перекладацьких відділень вузів.

Размер: 12 Mb
Тип: pdf
Категория: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Скачать

Другие файлы:

Порівняльна характеристика складних прикметників англійської та української мови
Специфіка утворення складних лексичних одиниць; види складних прикметників англійської та української мови за написанням та компонентами; порівняльна...

Курсова робота з порівняльної лексикології англійської та української мов
Слово - основна структурно-семантична одиниця мови, що служить для найменування предметів і їхніх властивостей, явищ, відносин дійсності, що володіє с...

Значення слова. Зміна значення слова. Причини та джерела семантичної зміни значення слова
Слово - основна структурно-семантична одиниця мови, що служить для найменування предметів і їхніх властивостей, явищ, відносин дійсності, що володіє с...

Порівняльний аналіз фразеологізмів у публіцистичних текстах англійської та української мов
Фразеологізм, його сутність та зміст, порядок та фактори утворення, класифікація та структура. Публіцистичний стиль в англійській та українській. Спос...

Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник
новость восстановлена...