Антична література

Пащенко В.І., Пащенко Н.І.

Скачать

Простежуються основні закономірності розвитку античної літератури й культури. Головну увагу приділено періодам найвищого піднесення греко-римської літератури, життю і творчості найвидатніших античних письменників. Підручник насичений ретельно дібраними поетичними прикладами, широко ілюстрований. Для студентів вищих навчальних закладів.

Размер: 53 Mb
Тип: pdf
Категория: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Скачать

Другие файлы:

Краткий обзор развития философии
попереднi роздiли були знищенiРОЗДIЛ 000. АНТИЧНА ФIЛОСОФIЯ.2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя.2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи.Виник...

Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія
Хрестоматія знайомить з найважливішими явищами літературного життя античності. У посібнику представлені твори, що репрезентують основні жанри давньогр...

Література ФРН
Капіталізм замість соціалізму: детермінанти політико-культурної реставрації. Літературна діяльність. Письменники і професійна спілка. Література раннь...

Афористична література XVII століття
Опис доби XVII ст., яка характеризується боротьбою між тоді практично відмерлим феодалізмом та новими буржуазними відносинами. Особливості філософія т...

Антична філософія 4