Замкі і людзі

Ткачоў М.A.

Скачать

В средние века Белоруссия называлась «страной замков». Через каждые 20-30 км укрепленные города и местечки, под защиту которых в годину тревоги собиралось окрестное население. В каждом феодальном городе и местечке в то время существовали арсеналы, находились воинские ополчения. Истории военного дела частновладельческих поселений Белоруссии XIV-XVIII вв. и посвящена книга.Рассчитана на всех интересующихся белорусской историей.

Размер: 17,3 Mb
Тип: PDF
Категория: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
Скачать

Другие файлы:

Людзі-нечысці: вупыр, ваўкалак, дзікія людзі
Людзі, што мелі пры жыцці сувязь з нячыстай сілай: вупыр, ваўкалак, дзікія людзі. Ваўкалак - пярэварацень, чалавек, ператвораны кім-небудзь ці па сваі...

Людзі на балоце

Васіль Дзятлік галоўны герой рамана І.Мележа Людзі на балоце

Эпоха Адраджэння на тэрыторыі Беларусі
Спецыфічныя рысы эпохі Адраджэння на тэрыторыі Беларусі. Узнікненне кнігадрукавання. Францішак Скарына - першадрукар, прадстаўнік рэнесансавай культур...

Замкі і крэпасці Беларусі XIV-XV ст
Замкі, вежы і цэрквы-крэпасці - адна з найбольш цікавых старонак гісторыі беларускай культуры, каштоўны дыямент нашай нацыянальнай спадчыны. Яго разві...