Бюджетування на підприємстві

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.

Скачать

У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування, етапи його реалізації, участь в системі управління підприємством. Висвітлено передумови та причини впровадження бюджетування на підприємствах, розкрито проблеми, пов'язані із його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізми здійснення основних етапів бюджетування як управлінської технології (бюджетного планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання).

Размер: 18 Mb
Тип: pdf
Категория: БИЗНЕС
Скачать

Другие файлы:

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Роль та значення бюджетування та контролінгу в попередженні кризових ситуацій на підприємстві. Характеристика основних видів бюджетування. Методи здій...

Фінансове бюджетування на підприємстві на прикладі ЗАТ "Резо"
Теоретичні основи фінансового бюджетування на підприємстві. Поняття та функції бюджетування у системі фінансового планування та контролінгу. Принципи...

Теоретичні основи бюджетування на підприємстві
Сутність бюджетування, його функції та значення для підприємств. Класифікація бюджетів підприємства за строком, характером та рівнем планування. Струк...

Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"
Сутність і основні принципи, організація та технологія формування бюджету. Аналіз фінансового стану та збутової діяльності на прикладі ТОВ "Енергоресу...

Процес бюджетування в організації на ТОВ "Енергоресурси – 7"
Сутність і основні принципи бюджетування. Технологія формування бюджету. Аналіз фінансового стану та збутової діяльності ТОВ "Енергоресурси – 7". Пріо...