Договір франчайзингу

Скачать

АКАДЕМИЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИЮридичний факультетКафедра конституційного адміністративногота фінансового праваДИПЛОМНА РОБОТАНа тему: “Договір франчайзингу”Дипломник: _____________ Левашов Олексій Сергійович Науковий керівник: _____________ Дахно Іван Іванович професор Київ 2001-Зміст Вступ1. Поняття франчайзингу 2. Історія виникнення та розвитку 3. Види та форми франчайзингу 4. Переваги та недоліки5. Договір франчайзингу а) Предмет угоди б) Права і обов’язки сторін в) Визначення ціни договору в) Контроль за виконанням та відповідальність сторін г) Особливості угод про товарний та діловий франчайзинг6. Припинення франчайзінгових відносинЗаконодавчо-правова база франчайзингуФранчайзинг на українському ринку. Висновок Додатки Список літературиВступ Традиційно добробут будь-якої держави оцінюється трьома складовими: наявністю капіталів, залучених до підприємницького обігу, природними ресурсами, кваліфікованістю трудових ресурсів та станом трудової етики. Останнім часом то цих складових додався ще й інтелектуальний потенціал, виражений в об’єктах інтелектуальної власності, який може бути залучений до ринкових відносин. В період входження України в ринкові відносини об’єкти інтелектуальної власності стають предметом купівлі-продажу, а точніше виникає комплекс пов’язаних з цим майнових прав що охороняються Законом. Договірна передача прав інтелектуальної власності є ефективним засобом впровадження науково-технічних розробок. На цій основі виникли нові види договірних відносин – ліцензійний договір, договір франчайзингу, договір концесії та подібні до них.З усіх видив договірних відносин, заснованих на передачі комплексу виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності, вважаємо за необхідне відокремити договір франчайзингу як найбільш перспективний та ефективний засіб ведення бізнесу. Для нашої економіки франчайзинг сьогодні є відносно новим явищем, у той час як у розвинутих країнах він сторіччями практикувався як засіб забезпечення потреб суспільства в різних послугах. Привабливість франчайзингу в наявності незаперечних переваг для обох учасників франчайзінгових відносин. Для малих підприємств і індивідуальних підприємців він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і компаній - можливість розширити й усталити свої позиції на ринку. Саме цим можна пояснити настільки широке поширення франчайзингу як у Європі, так і в Америці. В даний час розвиток Українського підприємництва, у першу чергу малого, ускладнений підвищеними комерційними ризиками. Реалізація сучасних бізнес-проектів жадає від підприємця широких знань в області керування, маркетингу, реклами й вміння враховувати особливості проекту. Відпрацьовування ефективної схеми і методів діловодства в кожнім конкретному випадку вимагають великих витрат часу і коштів. Організація підприємства на умовах франшизи значно знижує підприємницькій ризик, тому що в цьому випадку відбувається використання уже відпрацьованого бізнесу, що довів свою ефективність. Таким чином, розвиток франчайзингу може виявитися однією з найбільш ефективних форм підтримки підприємництва, одним з можливих рішень важливої державної задачі.Поняття франчайзингу.В перекладі з англійської “Franchise” означає “привілей”, “пільга”, “особливе право”. Франчайзинг - це така організація бізнесу, за якою компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу, і механізми підтримки. Таким чином, виконання вимог франчайзера не є недоліком, навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість отримати прибуток. Щоб одержати такі права, франчайзі робить первісний внесок франчайзеру, а потім виплачує щомісячні внески. Це свого роду оренда, тому що франчайзі ніколи не стає повним власником товарного знаку, а лише має право використовувати товарний знак на період виплати щомісячних внесків. Суми цих внесків обмовляються в франчайзінговому договорі і є предметом переговорів. Франчайзінговий пакет (повна система ведення бізнесу, передана франчайзі) дозволяє відповідному підприємцю вести свій бізнес успішно, навіть не маючи попереднього досвіду, чи знань навчання в даній галузі.Для компаній франчайзинг - це спосіб поширення бізнесу. Для підприємців франчайзинг - це один з шляхів стати власником бізнесу. На зростаючих ринках, таких як Україна, франчайзинг є швидким способом навчання підприємців практичним стандартам, що необ...

Тип: реферат
Категория: Юриспруденция
Скачать

Другие файлы:

Аналіз франчайзингу як виду підприємницької діяльності
Теоретичні засади розвитку франчайзингу. Науково-методичні основи застосування франчайзингових умов. Практичні аспекти використання франчайзингу підпр...

Договір франчайзингу
Традиційно добробут будь-якої держави оцінюється трьома складовими: наявністю капіталів, залучених до підприємницького обігу, природними ресурсами, кв...

Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2
Традиційно добробут будь-якої держави оцінюється трьома складовими: наявністю капіталів, залучених до підприємницького обігу, природними ресурсами, кв...

Франчайзинг, як форма ведення міжнародного бізнесу
Теоретично-методологічні підходи до аналізу франчайзингу. Суть та різновиди франчайзингу. Франчайзингові угоди, як складові міжнародної комерції транс...

Особливості франчайзингу як форми бізнесу в Україні та за кордоном
Сутність та особливості франчайзингу в міжнародному бізнесі, класифікація його видів. Схема відносин при франчайзингу бізнес-формату на прикладі АЗС....