Когнитивная лингвистика

Скачать

Сучасна лінгвістика здебільшого характеризується за наявністю в ній наукових парадигм як поліпарадигмна, тобто в сучасній лінгвістиці співіснують різні концепції та напрями, в яких за основу беруться то логічні моделі мови, то психологія мови (за Н.Хомським як людина засвоює мову, продукує і розуміє мовлення з опорою на універсальні природжені здібності, налаштовані на конкретну мову), то інтерпретаційні механізми виражених мовою смислів, то значущість ситуативно-мовленнєвих механізмів у доборі мовних одиниць для вираження змісту (композиційність), то з'ясування функцій елементів вираження, то встановлення закономірностей творення тексту, простеження особливостей його внутрішніх зв'язків та смислових відношень між реченнями у структурі тексту (лінгвістика тексту), то концентрація уваги на самій дії, внаслідок якої реалізується певне висловлення (теорія мовленнєвих актів та їх відповідного мовного вираження (звідси проблема дискурсу), то простеження статусу мови в системі інших когнітивних можливостей людини, то вияскравлення соціальної і комунікативної значущості висловлення для нас самих (принцип кооперування) тощо.Уже цей неповний перелік сучасних теорій і підходів до визначення мови, її статусу в нашому житті та самому поступі людства як такого повною мірою засвідчує наявність різних і часто зовсім відмінних концепцій тлумачення тих самих мовних одиниць. Звичайно, можна, відштовхуючись уже навіть від заявленого переліку, визначити більш і менш відомі підходи до тлумачення мовних фактів, ступінь їх репрезентативності в сучасних концепціях мови. Когнітивна лінгвістика - це напрям, основу якого становить мова як загальний когнітивний механізм.

Размер: 39.4 КБ
Тип: Реферат
Категория: Языковедение
Скачать

Другие файлы:

Когнитивная лингвистика

Когнитивная лингвистика в парадигмах лингвистического функционализма и интегральных концепций сознания

Психолингвистика и нейролингвистика
Когнитивная лингвистика ставит перед собой задачу выявить возможности разной (в зависимости от языка) категоризации определённых перцептуально или кон...

Журналистский текст как термин и как понятие
С незапамятных времен мир был для человека книгой, книгой бытия, следовательно, в каком-то смысле текстом. То есть сначала был Текст. Взаимопонимание...

Когнитивная лингвистика
Природа, усвоение и использование языкового знания; концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики: становление и этапы формирования науки, сущно...