Етична думка Середньовіччя

Скачать

Середньовічна європейська етика – від занепаду Римської імперії до зародження капіталізму (ХV ст.) – формувалася в умовах беззастережного панування християнської ідеології. Філософське життя жевріло лише у монастирях, де воно поступово перепліталося з теологією (сукупністю релігійних доктрин про сутність і діяння Бога, що ґрунтується на текстах, які вважаються Божественним одкровенням). Багатство і різноманітність етичних ідей античного світу поступилися місцем ідейній одноманітності середньовічної етики, основою якої стали тексти Біблії. Будь який відхід від християнських ідей, навіть від окремих догматів ортодоксального християнства, жорстоко переслідувався.Античні аспекти моралі були неприйнятними для християнства передусім тому, що розуму в них відводилась істотна, а часто й визначальна роль. У християнській етиці на перше місце виходить релігійна віра, а розум вважають другорядним як в осягненні сутності моралі, так і в ситуації морального вибору. Християнська етика означала перехід від розуміння моралі як сукупності чеснот людини до інтерпретації її як системи об’єктивних надіндивідуальних норм.Перші концепції християнської етики сформовані в період кризи ідеалів, цінностей античного суспільства. Раннє християнство постало як космополітична релігія пригнічених і принижених мас, які об’єднувались задля того, щоб вижити, у християнські общини не за національною чи територіальною належністю, а за класовою ознакою. Воно було ідеологією низів, що протистояла світовому злу, яке, на думку, уособлювала Римська імперія з її бюрократичною машиною, жорстокою експлуатацією, деградованою мораллю, зокрема небаченою розпустою.

Размер: 31.0 КБ
Тип: Реферат
Категория: Этика
Скачать

Другие файлы:

Економічна думка Давньої Греції
Аристотель – перший економіст в історії. Марко Качаний та Ю. Колумелли. Економічна думка середньовіччя. Етична спрямованість економічної думки. Розрив...

Історія світової політичної думки
Політична думка стародавнього Сходу та Заходу. Політичні ідеї Раннього Християнства та Середньовіччя. Політична думка епохи відродження та Реформації....

Культура західних слов’ян в епоху Середньовіччя
Культурно-історичний процес розвитку Польщі в епоху Середньовіччя: розвиток освіти, архітектури, образотворчого мистецтва. Середньовічна культура Чехі...

Політична думка періоду середньовіччя та епохи Відродження

Естетика Середньовіччя
Особливості естетики Середньовіччя. Естетична концепція Августина Блаженного. Символ, ідеал, канон в середньовічній естетиці. Мистецтво Середньовіччя,...