Деонтична етика

Скачать

В етиці бізнесу існує чотири основні підходи до моральних проблем бізнесу, що спираються на чотири основні етичні напрямки. Спочатку я розгляну інші три етичні напрямки, адже неможливо уявити собі ситуацію цілісною не розглядаючи для порівняння та співставлення з деонтичною етикою інші близькі до неї теорії та напрямки.Перше з чотирьох основних підходів до моральних проблем бізнесу засновано на релігійній етиці. В його основі лежить орієнтація на абсолютні моральні цінності, що беруть свій початок в іудео-християнській традиції: “Не обманюй”, “Не вкради” та ін. Добре відомо, що перші підприємці були досить релігійними людьми. Як показав Вебер, саме релігійні особливості протестантизму призвели в Новий Час до бурхливого розвитку капіталістичних відносин.Хоча при вирішенні будь яких моральних проблем повинен спиратись на деякі моральні цінності , проте пряме використання релігійної етики в бізнесі має декілька обмежень. По-перше, глобалізація сучасного бізнесу призводить до того, що суб’єктами ділових відносин стають люди які належать до різних релігійних вірувань: християнству, іудаїзму, ісламу, буддизму, конфуціанству тощо.По-друге, абсолютні моральні цінності є мало важливими в ситуації конкретного морального вибору. Для цього бізнесмен, який і спирається на релігійні моральні цінності, потребує в деякому етичному інструментарії, який міг би йому допомогти проаналізувати і розв’язати найважчі проблеми сучасної підприємницької практики. Інші три підходи в етиці бізнесу спираються на три різні етичні традиції – утилітаризм, деонтичну етику та етику справедливості.

Размер: 17.1 КБ
Тип: Доклад
Категория: Этика
Скачать

Другие файлы:

Етика благовіння перед життям
Основні проблеми етики. Коротка характеристика головних ідей роботи Альберта Швейцера "Етика благовіння перед життям". Основні положення концепції нім...

Етика християнства
Мораль - одна із форм духовного життя. Етика як філософська наука про мораль. Християнська мораль. Проблеми християнської етики. Етика християнства на...

Етика Гоббса і Бенедикта Спінози
Основні напрямки етики Нового часу. Концепція створення моральності - теорія "розумного егоїзму". Соціально-договірна концепція моралі Гоббса. Етика о...

Етика міжнародних ділових зустрічей
Етика міжнародних ділових зустрічей. Візитні картки - засіб ділового спілкування. Домовленість про ділову зустріч. Офіційна мова. Етика ділових подару...

Етика і естетика, проблеми взаємодії
Етика і мораль як реальні сфери людської життєдіяльності. Естетика (чуттєвий, здатний відчувати) - наука про загальні закони художнього освоєння та пі...