Шпори по РПС

Скачать

Як галузь екон науки, РПС ґрунтується на загальних економічних законах. Завданням її є постановка і вироблення теорет засад, необхідних для практичного виріш. завдань раціоналізації просторового розосередження насел і виробництва.Предмет науки – просторова організ. п/с, вивчення якої здійснюється на різних рівнях: населений пункт, низовий адмін район; область; екон. район; країна. Такі елементи просторової організації п/с, як природно-ресурсний, людський і трудо-ресурсний потенціал, галузеві і міжгалузеві комплекси, соціальна інфраструктура, терит системи господарювання, є об'єктами вивч. цієї науки.Стовр необхдних правових та екон умов з метою забезпеч кожному регіонові рінвих можливостей для комплексного соц-екон. розвитку, еколог. безпеки, задовол матер і культурн потреб насел.Економічні закони – це об’єктивні закони розвитку суспільства, що відображають виробничі відносини людей у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання благ та послуг. В умовах переходу до ринкових відносин розміщення продуктивних сил відбувається під впливом багатьох законів. Закони і закономірності відображають певні сталі, необхідні об’єктивні відношення, що проявляються незалежно від волі людей у дії численних закономірностей, які властиві тим чи іншим процесам і явищам.Закономірності РПС – найбільш загальні відносини між природою, населенням і виробництвом на певній території. Закономірності РПС є просторовим виявом дії окремих економічних законів Інколи закономірність може трактуватись як прояв дії декількох законів (наприклад, закономірність територіальної ефективності, Закономірність територіального поділу праці є основною в РПС, економічному районуванні та зовнішньоекономічній діяльності будь-якого регіону чи країни.

Размер: 130.1 КБ
Тип: Шпора
Категория: Экономическая география
Скачать

Другие файлы:

Шпори по страхуванню

Шпори по Бух. обліку
Реалізація товарів без попередньої оплати на суму 36000 з ПДВ, собівартість товарів 2000, скласти ж.о. по реалізації, розрахунку з покупцем і визн. Фі...

Шпори з політекономії
Функції політичної економії. Економічні потреби суспільства. Економічна система: її сутність, структурні елементи. Власність як економічна категорія....

Шпаргалка для студента №21. Англійська мова. Граматика
Іспит без проблем! Скласти іспити на відмінно Вам допоможуть видання серії «Шпаргалка для студента», що містять готові відповіді на питання екзаменаці...

Аудит (шпори)
Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інш...