Транспортный комплекс Украины

Скачать

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, її спрямованість на динамічне входження у світову економічну систему і, насамперед, вступ до СОТ вимагають наявності високоефективної та розгалуженої транспортної системи. Транспортна система відіграє в сучасних умовах визначальну роль як один із найважливіших факторів економічного розвитку держави.До транспортної системи пред'являються високі вимоги щодо якості, регулярності та надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів, безпеки перевезення пасажирів, швидкості та якості доставки. Потреба у транспортній системі, що чітко функціонує, дедалі посилюється, стає базисом сталого розвитку продуктивних сил регіонів, а також запорукою інтеграції нашої країни до світових ринків. На мій погляд, вказаними аспектами обумовлюється актуальність теми даної курсової роботи.На початок 90-х років Україна мала досить потужну транспортну систему, стан якої можна було назвати задовільним. На 10 тис. км території країни припадало 372 км залізничних колій, 78 км внутрішньоводних і 1933 км. автомобільних шляхів із твердим покриттям, а обсяг вантажних залізничних перевезень перевищував сумарний обсяг перевезень 12 країн ЄС [5, c. 18]. У ті часи майже повністю задовольнялися існуючі потреби у швидкості, обсягах та якості перевезень.Складна економічна ситуація в країні після отримання Україною незалежності, трансформаційні зрушення в матеріальному виробництві, зміна економічних пріоритетів у зовнішній торгівлі, розрив колишніх транспортно-економічних зв'язків призвели до значного відставання технологічного прогресу в транспортній галузі, спричинили велике амортизаційне зношення технічних засобів і моторесурсів. В результаті цього, наприклад, на залізничному транспорті середня швидкість руху вантажного потяга сьогодні становить усього 34,8 км/год [там же, с.18].

Размер: 60.2 КБ
Тип: Курсовая
Категория: Экономическая география
Скачать

Другие файлы:

Промышленный комплекс Украины
Топливно-энергетический комплекс Украины - нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика. Металлургический и машиностроительный комплексы. Агр...

Транспортный комплекс

Транспортный комплекс региона

Экономико-географическая характеристика Ярославской области
История образования Ярославской области. Экономическая оценка природных условий и ресурсов. Население и трудовые ресурсы. Транспортный комплекс Яросла...

Топливно-энергетический комплекс Украины
Значение и роль топливно-энергетического комплекса в системе производительных сил Украины. Территориально-отраслевая структура топливно-энергетическог...