Подільский економічний район

Скачать

Подільский економічний район має зручне економіко-географічне положення, вигідне транспортно-географічне положення. За розмірами території район посідає 4 місце серед економічних районів України, що впливає на можливості його комплексного економічного і соціального розвитку. Протяжність території з півночі на південь – 240 км, із заходу на схід – 370 км. Район розташований у центральній частині Правобережної України, в зоні з родючими грунтами і достатнім зволоженням, що що сприяє розвитку агропромислових комплексів.Транспортна система має добрі можливості для економічних і культурних зв’язків з Карпатським, Волинським , Столичним, Причорноморським економічними районами. Близкість району до державного кордону України з Білоруссю, Молдовою, Румунією, Польшею, Угорщиною дає змогу розвивати на його території галузі з виробництва, продукція яких може транспортуватися у ці країни.Район поділений на 64 адмінистративно-територіальні райони, які мають свої особливості для комплексного економічного і соціального розвитку. Тут є 46 міст, 73 селища міського типу та 1709 сільських Рад.До природних ресурсів району належить сільскогосподарські, частково лісові, мінеральні, водні, та рекреаційні. Природні сільсько-господарські ресурси нині є основою формування виробничих комплексів, їх структури, типу розселення і рівня освоєння території. Переважання чорноземів і сірих лісових грунтів зумовило високий рівень освоєння земельних ресурсів. З загальної земельної площі (6096 тис. га) 80,6 % становлять землі сільськогосподарських підприємств, орендарів та інших землекористувачів.

Размер: 16.7 КБ
Тип: Реферат
Категория: Экономическая география
Скачать

Другие файлы:

Подільський економічний район

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
Система адміністративно-територіального поділу в Україні. Соціально-економічний чинник освіти населених пунктів. Місто на всіх рівнях управління. Форм...

Види аналізу господарської діяльності
Попередній (перспективний) і подальший (ретроспективний, історичний) аналіз. Техніко-економічний, фінансово-економічний, аудиторський (бухгалтерський)...

Причорноморський економічний район
Географічне положення та обласний склад Причорноморського економічного району. Розгляд рельєфу, кліматичних умов, природних ресурсів та промисловості...

Донецький економічний район
Значення Донецького економічного району для торговельних та виробничих взаємовідносин України з іншими державами. Основні галузі спеціалізації господа...