Особенности размещения городского и сельского населения Украины

Скачать

Трансформація суспільно-демографічної системи в Україні,особливо в період здобуття нею державної незалежності і самостійного управління соціально-економічним та екологічним розвитком,вимагає всебічного аналізу та розробки глибоких наукових засад вдосконалення соціальної та демографічної політики загальнодержавного та регіонального розвитку. На таких наукових засадах мають будуватися підходи до конкретних перетворень, розроблятися прогнози і формутватися політика реформування суспільства на ближню та дальню перспективу.Останніми роками загальна економічна криза в усіх регіонах України призвела до повсюдного різкого погіршення демографічної ситуації.Крім суто економічних та екологічних чинників, причинами погіршення демографічної ситуації є безсистемний підхід до керування адміністративними територіями та регіонами; відсутність методології прогнозування та стратегічного керування майбутньою поведінкою організаційних систем регіонів; невизначеність параметрів, через які система втрачає контроль над своїм внутрішнім і зовнішнім середовищами, що призводить до її розпаду; невідповідність функцій, що їх виконують територіальні органи керування, дійсному їх призначенню у системі тощо.Територія як соціальна, економічна, демографічна та екологічна система не розглядається як цілісність зі своїми загально- та внутрішньосистемними завданнями, потребами й інтересами.Відсутні відповідні служби, не залучаються до цієї справи спеціалісти належного профілю.Все це призводить до погіршення і без того складної демографічної ситуації в кожному регіоні та в країні в цілому.

Размер: 49.4 КБ
Тип: Курсовая
Категория: Экономическая география
Скачать

Другие файлы:

Соотношение сельского и городского населения. Проблемы урбанизации мировой экономики
Расселение – это распределение жителей по населенным пунктам. В процессе развития человеческого общества образовалось две формы расселения – городское...

Территориальная организация населения: Самарская область
Характеристика Самарской области. История геологического развития территории. Растительный и животный мир. Особенности размещения промышленности Самар...

Анализ населения республики Карелия: проблемы и пути их преодоления
Оценка демографической ситуации в республике Карелия. Структура населения: оценка половозрастной структуры и соотношения городского и сельского населе...

Народы Украины, Белоруссии и Молдавии
Экономическое и политическое развитие, естественные и исторические особенности Украины отразились на характере роста, составе и географии её населения...

Ирландия
“ Города – великое творение ума и рук человеческих. Им принадлежит решающая роль в территориальной организации общества. Они служат зеркалом своих стр...