Історія науки про РПС та регіональної економіки

Скачать

Радикальна трансформація соціально-економічних структур, що здійснюється в Україні, визначає необхідність наукового обґрунтування принципово нових методологічних основ вивчення процесів розміщення продуктивних сил країни та оптимізації територіальної структури економічної системи. Пріоритетність соціального розвитку, інтеграція екологічного й економічного підходів до розміщення продуктивних сил та актуальність підвищення рівня ресурсно-екологічної безпеки держави потребують реального втілення в практику господарювання принципів сталого розвитку як надійної основи ефективного використання потужного потенціалу продуктивних сил суспільства.На сучасному етапі суспільного розвитку, якому притаманне прискорення темпів науково-технічного прогресу, з одного боку, та загострення ресурсно-екологічної кризи — з іншого, суттєво посилюються свiтовi iнтeгpaційні процеси в сфері науково-технічного та економічного співробітництва. Входження України в світовий економічний пpocтip — це новий етап у розвитку ії продуктивних сил, який передбачає структурну модернізацію економіки, формування нових територіально-виробничих комплексів, вдосконалення системи господарських зв'язків, зрушення в експортно-імпортній спеціалізації певних територій.Усе це вимагає досягнення кардинальних змін у структурних i відтворювальних характеристиках продуктивних сил, opiєнтації на ефективний пошук нових можливостей щодо ресурсозбереження в ycix сферах виробничої i невиробничої діяльності.Наука про розміщення продуктивних сил зародилася в надрах економічної і соціальної географії, яка вивчає розміщення виробництва в цілому та його окремих галузей, суспільний територіальний поділ праці і територіальну організацію народного господарства.

Размер: 34.5 КБ
Тип: Реферат
Категория: Экономическая география
Скачать

Другие файлы:

Концепція регіональної політики
Наукове обгрунтування головних засад регіональної і структурної політики України, налагодження межрегіональних економічних зв'язків. Існуючий адмініст...

Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
Формуванню науки регіональної економіки передував тривалий етап вивчення проблем регіонального розвитку іншими науками, насамперед соціально-економічн...

Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
Початком формування регіональної політики є 1967 р., коли в рамках Єврокомісії було створено Генеральну дирекцію з регіональної політики. У 1971 р. ст...

Модель російської регіональної політики в XVI столітті
Співвідношення централізації і регіональної самоврядності в різних історичних моделях російської регіональної політики. Роль спадкоємства влади в стру...

Інноваційний розвиток економіки регіонів
Проблеми впровадження в економіку нових ідей, розвитку нових технологій, які дають можливість створювати більш ефективні виробництва. Державні стратег...