Зовнішньо-економічні зв'язки України

Скачать

Україна – одна з найбільших країн Європи. Саме її географічне положення (Україна знаходиться в центрі Європи) з одного боку має зумовити добре розвинуті зовнішньоекономічні зв’язки, але, на відміну від багатьох держав Західної Європи ( до речі, одних з найрозвинутіших країн світу), Україна є досить молодою самостійною державою і ці зв’язки знаходяться в процесі формування та розвитку.Форми зовнішніх економічних зв’язків України різноманітні: зовнішня торгівля, міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва, експорт та імпорт капіталів і робочої сили, надання та одержання послуг (виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортно- чи імпортно-посередницьких, юридичних) , міжнародне спільне підприємництво, сумісне будівництво підприємств, валютні та фінансово-кредитні відносини, інтуризм, проведення на комерційній основі виставок, ярмарків, торгів, аукціонів тощо.У моїй курсовій роботі я детальніше зупиняюсь на таких формах зовнішніх економічних зв’язків, як світові торговельні відносини та інвестиції, оскільки на даний момент вони є основою зовнішньоекономічної діяльностї України, і аналізую перспективність деяких інших.Сутністю зовнішньоекономічної діяльності є міжнародний поділ праці (МПП). У процесі МПП об’єктивно формуються загальноукраїнський і регіональні (наприклад, обласні) зовнішньоекономічні комплекси, що об’єднують взаємопов’язані підприємства-експортери та імпортери (ядро комплексу), торгово-промислову палату, різні об’єднання та асоціації, банки, які займаються операціями, пов’язаними з міжнародною діяльністю.

Размер: 65.1 КБ
Тип: Курсовая
Категория: Экономическая география
Скачать

Другие файлы:

Міжнародні економічні зв'язки України з Німеччиною
Сутність та значення зовнішньоекономічних зв’язків, їх основні напрямки, складові та регіональні аспекти; форми міжнародного руху капіталу. Сучасний с...

Права, вільності і зобов’язання громадян України
Взаємні права та обов’язки особи та української держави передбачають, що громадяни України мають всі права і свободи та несуть усі обов’язки перед сус...

Завдання та система органів державного управління безпекою України
Конституційні засади органів безпеки України: їхні повноваження та обов'язки. Основні завдання, обов’язки та функції Ради Національної безпеки і оборо...

Участь України у світогосподарських зв'язках
Україна, як молода суверенна держава, не має достатнього досвіду налагодження економічних зв’язків з країнами світу. Це пояснюється насамперед тим, що...

Автомобільний транспорт світу: регіональні особливості та еколого-економічні перспективи розвитку
Сутність, значення, характеристика видів та регіональні особливості функціонування автомобільного транспорту світу. Розміщення і розвиток індустрії ав...