Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

Скачать

1. Як було сказано в першій главі, з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Національним банком України встановлюється порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків є спеціальним резервом, необхідність формування якого обумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяльності.Створення резерву під кредитні ризики - це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку з урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості кредитних операцій.Отже ми бачимо, що процес формування резерву - з одного боку необхідний природній процес для створення страхового фонду для відшкодування можливих збитків за кредитними операціями, з другого – створюючи об’єм резерву банк тим самим консервує грошові кошти, які можна було розмістити у вигляді кредитів і отримувати від цього доход у вигляді відсотків.Цей позичальник надав в заставу рухоме майно на суму 440`000.00 (Чотириста сорок тисяч) гривень. Оскільки фінансовий стан позичальника відноситься до класу “Б”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “добре”, то вид кредиту відноситься до “під контролем”. Оскільки кредит відносится до групи “під контролем”, то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 40 %. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 440000,00 * 40% = 176000,00 грн.

Размер: 228.0 КБ
Тип: Реферат
Категория: Экономическая география
Скачать

Другие файлы:

Анализ банковской деятельности
Производительность деятельности торгового банка: структура деятельности и обзор выручки. Задачи результативности и анализ кредитных операций. Основные...

Решение задачи повышения надежности резервирования
Суть проблемы повышения надежности резервирования компонентов стендовой информационно-управляющей системы для проведения огневых испытаний жидкостных...

Разработка рекомендаций по повышению эффективности ипотечного кредитования на примере Челябинского отделения Сбербанка России
Сущность и основные элементы системы ипотечного банковского кредитования. Эффективность ипотечных операций Сберегательного банка и пути её повышения,...

Организация кредитного процесса в банке (на примере ОАО "Банк Екатеринбург")
Базовые принципы и этапы кредитования, регулирующая его нормативно-правовая база. Классификация банковских кредитов. Анализ финансово-экономических по...

Анализ лизинговых операций и определение путей повышения их эффективности
Исследование теоретических аспектов проведения и анализа лизинговых операций. Особенности финансового и оперативного лизинга. Схемы лизинговых операци...