Задачі артилерійської батареї в ході оборонного бою

Скачать

Описання задач артилерійської батареї в ході оборонного бою. Зміст та послідовність роботи старшого офіцера артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів до оборонного бою. Нанесення тактичної обстановки на робочу карту та робота з нею.ЗАДАЧІ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ БАТАРЕЇ В ХОДІ ОБОРОННОГО БОЮ(курсова робота)АнотаціяМета даної курсової роботи описати задачі артилерійської батареї в ході оборонного бою, з’ясувати зміст та послідовність роботи старшого офіцера артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів до оборонного бою.В ній розглядаються теоретичні основи та практично показано дії СОБ при підготовці батареї до оборони.ЗмістАнотаціяВступ1.1.Зміст і послідовність роботи СОБ 1-ої артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів батареї до бойових дій в обороні, організації зв’язку в батареїЗ'ясування завдання СОБ 1-ї артилерійської батареїОцінка обстановки СОБ 1-ї артилерійської батареїРішення СОБ 1-ї артилерійської батареїБойовий наказ СОБ 1л артилерійської батареїЗ'ясування завдання СОБ 1-ї арилерійської батареїОцінка обстановки СОБ 1-ї батареїРішення СОБ 1-ї артилерійської батареїБойовий наказ СОБ 1-ї артилерійської батареїВисновкиЛітератураДодаток №1. «Робоча карта СОБ 1-ї артилерійської батареї»ВступБій - основна форма тактичних дій військ, являє собою організовані та узгоджені за метою , місцем і часом удари, вогонь і маневр з'єднань, частин та підрозділів з метою знищення (розгром)) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань в обмеженому районі протягом короткого часу . Бій може бути загальновійськовим, протиповітряним, повітряним та морським .Наступ проводиться з метою повного розгром) противника і оволодіння важливими районами (об'єктами місцевості) . Він полягає в ураженні противника всіма засобами, які є, рішучій атаці, стрімкому просуванні підрозділів в глибину його бойового порядку, знищенні та полоненні живої сили, захопленні озброєння, техніки та намічених районів (рубежів) місцевості. Наступ взводу на противника, який обороняється, здійснюється з положення безпосереднього зіткнення з ним або з ходу.Вогонь батареї є основним засобом знищення противника в бою. Надійне ураження противника вогнем досягається: своєчасною і достовірною розвідкою цілей; правильним застосуванням вогневих засобів відповідно до їхніх бойових можливостей; влучністю вогню , раптовістю відкриття і ведення його з граничною щільністю та максимальною інтенсивністю: умілим управлінням вогнем в бою.1.1 Зміст і послідовність роботи СОБ 1-ої артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів батареї до бойових дій в обороні, організації зв’язку в батареїБатарея в обороні, як правило, діє в складі дивізіону, а також може назначатися для підтримання загальновійськового підрозділу, придається йому або залишається підручною у командира дивізіону.Для ураження противника у найкоротші строки батарея зарання готує вогонь по плановим цілям, котрі можуть бути як спостережені так і не спостережені.Вогневі позиції вибирають переважно на танконебезпечних напрямках з таким розрахунком, щоб в разі прориву танками противника в глибину оборони батарея могла знищити їх вогнем прямою наводкою.Для управління вогнем маневром батареї, ведення розвідки противника і місцевості, спостереження за діями загальновійськовими підрозділами і підтримки взаємодії з ними вибирається і розгортається КСП.Управління батареєю в обороні здійснюється радіо і дротовим засобами зв’язку.Зв’язок з КСП батареї організовується:з командиром дивізіону;з вогневими взводами;з передовим (боковим) СП батареї;з командиром загальновійськового підрозділу, якому батарея придана або якого підтримує;з підрозділами, які обслуговують стрільбу батареї.Після отримання задачі від командира батареї на організацію зв’язку і вказаний від начальника зв’язку дивізіону командир взводу управління розраховує час, необхідний на організацію зв’язку батареї, складає на карті схему дротового і радіозв’язку, проводить розрахунок сил і засобів і доповідає про них командиру батареї, готує виписку з таблиці позивних станцій (вузлів) зв’язку і посадових осіб, а також виписку з радіоданих, ставить на місцевості задачу командиру відділення управління зв’язку, начальникам напрямків зв’язку і начальникам радіостанцій і керує їх роботою.В обороні використовуються всі засоби зв’язку, причому найбільш широко використовусться дротовий зв’язок, який організовується як по лінії основного, так і по лінії запасного КСП.Для надійного і безперервного управління батареєю дротовий зв’язок з батареєю організовується по напрямку від основного КСП на ВП і до передового (бокового) СП.Організація зв’язку в обороні повинна бути закінчена до моменту зайняття ВП вогневими взводами батареї.До початку атаки противника всі радіостанції повинні знаходитись на прийомі. З початком наступу противника радіозв’язок використовується без обмежень.Діставши задачу на вибір місця для розгортання КСП батареї, КВУ вивчає вказаний район місцевості по карті і намічує місце КСП. Після прибуття у вказаний район перевіряє на місцевості придатність наміченого місця, визначає місцезнаходження КСП по карті і організовує топогеодезичну прив’язкуВ ході організації бойових дій батареї в обороні, СОБ особливу увагу уділяє інженерному обладнанню І маскуванню бойового порядку.При переході до оборони СОБ визначає мироприємства по захисту особового складу від ЗМУ і організує їх виконання.СОБ зобов'язаний в будь-якій обстановці організувати безпосередню охорону і самооборону своїх підрозділів.Зміст і послідовність роботи СОБ артилерійської батареї при підготовці вогневих взводів батареї до бойових дій в обороніНа карті (якщо мало часу) виб...

Размер: 37,1 K
Тип: курсовая работа
Категория: Военное дело и гражданская оборона
Скачать

Другие файлы:

Оптимізація економічних показників
Оптимальні обсяги виробництва електроплит різних моделей, що максимізують дохід фірми. Оптимальний план двоїстої задачі до поставленої задачі лінійног...

Визначення потреби в робочій силі
Методика та головні етапи складання математичної моделі рішення заданої задачі, її елементи: цільові функції, обчислення. Розв’язок задачі за допомого...

Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання
Шляхи оптимізації процесу навчання, керування пізнавальною діяльністю учнів в ході одержання ними знань, в процесі їх засвоєння. Сутність методу прогр...

Розробка мікроконтролерного пристрою на базі МК РІС 16С5х
Розбиття загальної задачі на під задачі. Вибір засобу реалізації кожної з підзадач. Обґрунтування вибору ОМК для вирішення задачі. Функціональна схема...

Оптимізація економічних задач
Складання математичної моделі задачі. Побудова симплексної таблиці. Розв’язок задачі лінійного програмування симплексним методом. Рішення двоїстої зад...